Welkom

De Werkgroep Florakartering Drenthe De "Werkgroep Florakartering Drenthe" (WFD) is in 1982 van start gegaan. Deze werkgroep van vrijwilligers stelt zich ten doel: het organiseren en stimuleren van floristisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van natuurbehoud en milieubeheer, speciaal in de provincie Drenthe. Sinds april 1984 is de WFD een stichting.
De WFD functioneert tevens als district 5 (Drenthe) van de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) met een landelijk bureau in het Natuurplaza in Nijmegen. Alle gegevens verzameld door de WFD worden, na validatie, opgenomen in de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF) en zijn voor de waarnemers toegankelijk via www.verspreidingsatlas.nl. Voor het verkrijgen van toegang tot www.verspreidingsatlas.nl zie website van FLORON.

De Atlas van de Drentse Flora
Het belangrijkste concrete doel van de WFD was destijds het samenstellen en uitgeven van een atlas van de flora van Drenthe, waarin de verspreiding van alle in Drenthe voorkomende plantensoorten per soort wordt weergegeven op een kaartje, opgedeeld in "hokken" van 1 bij 1 km. Dit doel is in 1999 gerealiseerd met de publicatie van de Atlas van de Drentse Flora, een uitgave van Schuyt & Co te Haarlem (798 pp.). In de Atlas is uitvoerige recente informatie over verspreiding en standplaatsen van alle Drentse plantensoorten te vinden.

Nieuws van het WFD front
Ben je geïnteresseerd in onze inheemse flora meld je dan aan voor onze tweemaandelijkse mailing Nieuws van het WFD front. Hierin vind je actuele informatie over excursies, opmerkelijke plantenvondsten in Drenthe en links naar interessante floraberichten. Je kunt je (gratis) abonneren door je indirect in te schrijven door hier te klikken of door een mailtje te sturen naar WFDrenthe@gmail.com .

Eerder verschenen versies zijn hier te vinden.

Onder het menu Nieuwsbrief zijn de nieuwsbrieven van de WFD / FLORON district Drenthe van deze site te downloaden. Verder is onder het menu Excursies het actuele excursieprogramma te raadplegen. Opmerkelijke plantenvondsten vindt u onder Bijzondere vondsten. Opmerkelijke plantenvondsten kunt u onder het menu Meldingsformulier melden aan de FLORON coördinator van het district Drenthe. Tenslotte is onder het menu Florameetnet meer informatie te vinden over het florameetnet Drenthe.

 
 
 
Foto: Joop Verburg