WFD Medewerkersdag 2015


foto's: Karin Uilhoorn

Presentaties WFD medewerkersdag 2015:
Mededelingen van het bestuur en stand van zaken inventarisatieprojecten: Ben Hoentjen
In den beginne was het kaal: de ontwikkeling van de flora in natuurgebied Schepping in Holthe bij Beilen: Eef Arnolds
De Kleine schorseneer aan het infuus: Edwin Dijkhuis
Particulier natuurherstel in het Andersche diep: Eddy Weeda
Het Nieuwe Strepen op zijn Drents: Ben Hoentjen
Een nieuwe atlas: Libellen in Drenthe: Rene Manger