WFD Medewerkersdag 2018

Hier kunnen de sheets van de lezingen nog eens worden nagelezen

Terugblik op veldseizoen 2017 en vooruitkijken naar 2018: Ben Hoentjen
Flitspresentatie 1: Wintergroene varens in Drenthe: Edwin de Weerd
Flitspresentatie 2: Ondersoorten van Brede wespenorchis (Joop Verburg)
Flitspresentatie 3: Speuren naar Wilde narcissen (Ben Hoentjen)
Geschiedenis lezen aan planten: populaties met wortels in het verleden: Piet Bremer, provincie Overijssel
Aanpassingen van hoogveenplanten: Eddy Weeda
Een breed geelgerand monster weer opgedoken in Drentse vennen: Gijs van Dijk


foto's: Christophe Brochard