WFD Medewerkersdag 2019

Hier kunnen de sheets van de lezingen nog eens worden nagelezen:

Terugblik op veldseizoen 2018 en vooruitkijken naar 2019 - Ben Hoentjen
De stadsflora van de Lage Landen: een eerste inkijk in het komende nieuwe boek over de steden, de soorten, de trends en de betekenis van dit alles - Ton Denters
Jeneverbesstruweel: de Noordercipres als ecosysteembouwer - Eddy Weeda
Tien NOVA-tips - René Bult
De nieuwe Vogelatlas voor Nederland: hoe staan de vogels er in Drenthe voor? - Bert Dijkstra
Test je florakennis: Willem Braam en Joop Verburg


foto's: Karin Uilhoorn