WFD-bijeenkomst 2020

Hier kunnen de sheets van de lezingen nog eens worden nagelezen:

Beeldherkennings-apps: vloek of zegen? - Edwin de Weerd

Stikstof en schrale graslanden in Drenthe - Jan Roelofs, emeritus hoogleraar Aquatische Oecologie & Milieubiologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Ganzenvoeten en nieuwkomers, die er gekleurd op staan - Guus de Vries

Terugblik op veldseizoen 2019 en vooruitkijken naar 2020 - Ben Hoentjen

Test je florakennis….: Willem Braam en Joop Verburg

Doorlopende diavoorstelling in de pauze

Meer informatie over "Mijnwerkers" - Ben van As , nachtvlinderspecialist Vlinderwerkgroep Drenthe: https://vlinderseemland.nl/nachtvlinders/bladeren%20minerende%20vlinders.htmlfoto's: Karin Uilhoorn


foto's: Christophe Brochard