Werkgroep Florakartering Drenthe

Alle artikelen uit de Nieuwsbrieven

Jaar/Nr. Titel Auteur
2005/41Van de redactie Ben Hoentjen/Bert Blok
2005/41Uit het WFD-bestuur Ben Hoentjen
2005/41In memoriam Stoffer Westerbrink Siny Becker/Jennie Hendriks
2005/41Afslag Meppel-Noord en de Oosterboer op herhaling Peter Venema
2005/41WFD-meetnet: korte terugblik op de eerste drie jaar en start veldseizoen 2005 Ben Hoentjen
2005/41Ondergedoken moerasscherm (Apium inundatum) in het Eexterveld Bert Blok
2005/41FLORON-project Bedreigde soorten (BSP): resultaten 2004 en geselecteerde soorten 2005 Ben Hoentjen
2005/41Vegetatieve herkenning van Veenbloembies Bert Blok
2005/41Nieuws van FLORON Ben Hoentjen
2005/41Al op de bres voor de Jeneverbes? Ben Hoentjen
2006/42Van de redactie Ben Hoentjen/Bert Blok
2006/42Uit het WFD-bestuur Ben Hoentjen
2006/42Een bijzondere groeiplaats van de Tongvaren (Asplenium scolopendrium) in Drenthe Piet Bremer/Bert Oving
2006/42Stellaria pallida (Duinvogelmuur), een onopvallende verschijning Edwin Dijkhuis
2006/42FLORON-project Bedreigde soorten (BSP): resultaten 2005 en geselecteerde soorten 2006 Ben Hoentjen
2006/42WFD-meetnet in 2005: nagestreefd aantal onderzochte hokken bijna gehaald! Ben Hoentjen
2006/42Nieuwe groeiplaatsen van muurplanten in Meppel Peter Venema
2006/42Over het voorkomen van Lemna minuta (Dwergkroos) in Groningen en Drenthe Edwin Dijkhuis
2007/43Van de redactie Edwin Dijkhuis/Ben Hoentjen/Bert Blok
2007/43Uit het WFD-bestuur Ben Hoentjen
2007/43Ruud van der Meijden overleden Edwin Dijkhuis
2007/43Omvangrijke groeiplaats van Langstengelig fonteinkruid (Potamogeton praelongus) in de Eelder- en Peizermaden vastgesteld Edwin Dijkhuis/Jeroen Huisman
2007/43FLORON-kamp 15 t/m 17 juni 2007 - Drenthe Edwin Dijkhuis
2007/43Meppel als poort naar de flora van Drenthe Peter Venema
2007/43Botanische verkenning van een ‘willekeurig’ stadshok Edwin Dijkhuis
2007/43FLORON-project Bedreigde soorten (BSP): resultaten 2006 en voortgang 2007 Ben Hoentjen
2008/44Van de redactie Els Heijman/Ben Hoentjen/Bert Blok/Edwin Dijkhuis
2008/44In memoriam Elly Arends-Kaindl Ben Hoentjen
2008/44Uit het WFD-bestuur Ben Hoentjen
2008/44Hertshoornweegbree (Plantago coronopus) verovert Drenthe Peter Venema
2008/44Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2007 Els Heijman/Ben Hoentjen
2008/44Aandacht gevraagd voor Sterrenkrozen Edwin Dijkhuis
2008/44Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris): ‘staalname’ in Drenthe door Vlaamse onderzoekster Annie Vos
2008/44BSP 2008: nog één seizoen jeneverbessen spotten en speuren naar klokjesgentianen. Ben Hoentjen
2008/44Opnieuw een vondst van Waterpunge (Samolus valerandi), nu in ZW-Drenthe Kees van Eerde/Maarten Perdeck
2008/44Eddy Weeda koninklijk onderscheiden! Ben Hoentjen
2008/44Inventariseren zonder papier
2008/44Zoektocht naar een jeneverbes Bertjan Koster
2008/44Plantencursus voor het Noorden Gertie Papenburg
2009/45Van de redactie Ben Hoentjen
2009/45Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris): een voortgangsbericht Annie Vos
2009/45Klein bronkruid (Montia Minor) in de Oosterboer, Meppel Peter Venema
2009/45Wit bosvogeltje (Cephalanthera longifolia) Homme Vrieling
2009/45Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2008 en 2009 Els Heijman/Edwin Dijkhuis
2009/45Het Florameetnet Drenthe - waar staan we nu & hoe gaan we verder Edwin Dijkhuis
2009/45Nieuw FLORON-project: Verspreidingsonderzoek Flora - de opvolger van het BSP-project Edwin Dijkhuis
2009/45Wilde narcissen in ZW-Drenthe: ze zijn er nog! Ben Hoentjen
2010/46Van de redactie Annie Vos/Ben Hoentjen/Bert Blok/Edwin Dijkhuis/Els Heijman
2010/46In memoriam Ron Soenveld Jelle de Vries/Ben Hoentjen
2010/46Vlinderommetje Zuidwolde met bijzondere planten in 2010 Joop Verburg
2010/46Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2010 Els Heijman/Edwin Dijkhuis
2010/46Broekenweering, een botanisch juweeltje! Willem Stouthamer/Inge Somhorst/Edwin Dijkhuis (KNNV Groningen)
2010/46Natuur in Drenthe - zicht op biodiversiteit Ben Hoentjen
2010/46FLORON-project: Verspreidingsonderzoek Flora Edwin Dijkhuis
2010/46Het Florameetnet Drenthe - nog twee jaar te gaan Edwin Dijkhuis
2010/46Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) rondom de Oosterboer, Meppel Peter Venema
2010/46Een hele week planten kijken in Drenthe! 5 t/m 12 augustus 2011 Edwin Dijkhuis
2011/47Van de redactie Annie Vos/Els Heijman/Bert Blok/Edwin Dijkhuis/Ben Hoentjen
2011/47Planteninventarisaties Bargerveen 2004 t/m 2011 Paul Gelderloos
2011/47Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis) rondom de Oosterboer, Meppel Peter Venema
2011/47Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2011 Els Heijman/Edwin Dijkhuis
2011/47Het Florameetnet Drenthe - nog één jaar strepen! Edwin Dijkhuis
2011/47FLORON project: Verspreidingsonderzoek Flora. Stand van zaken 2011 Edwin Dijkhuis
2011/47Wilde narcissen spotten bij Schoonebeek Ben Hoentjen
2012/48Van de redactie Annie Vos/Els Heijman/Edwin Dijhuis/Ben Hoentjen
2012/48Uit het WFD-bestuur Ben Hoentjen
2012/48Even voorstellen: Martin Stolp Martin Stolp
2012/48Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2012 Els Heijman/Edwin Dijkhuis
2012/48Het Florameetnet Drenthe - het zit er op! Edwin Dijkhuis
2012/48FLORON-projecten: Verspreidingsonderzoek Flora. Stand van zaken 2012 Edwin Dijkhuis
2012/48Bijna een hele week planten kijken in Drenthe! (7 t/m 12 juni 2013) Edwin Dijkhuis
2012/48Over het nut van DNA-onderzoek Edwin Dijkhuis/Annie Vos
2012/48Stengelloze sleutelbloem in Drenthe - voortgangsbericht Annie Vos
2013/49Van de redactie Annie Vos/Els Heijman/Ben Hoentjen
2013/491000-soortendag in het Nationaal Park Lauwersmeer Annie Vos
2013/49Vrijwilligers gevraagd voor onderhoud Laarmantuin Richard Dijkstra
2013/49Gewoon en Loos blaasjeskruid in Oost-Drentse veenkoloniale waterschapsleidingen Bert Lanjouw
2013/49Stengelloze sleutelbloem - voortgangsbericht 2013 Annie Vos/Sheila Luijten
2013/49Actieplan voor de Zwartblauwe rapunzel! Edwin Dijkhuis
2013/49Het Nieuwe Strepen in 2013 Edwin Dijkhuis/Ben Hoentjen
2013/49Rode verrassing in het Reestdal Els Heijman
2013/49Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2013 Edwin Dijkhuis/Els Heijman
2013/49Verspreiding, veldherkenning en vegetatiekundige positie van Langstengelig fonteinkruid (Potamogeton praelongus) in Noord-Drenthe Bert Lanjouw
2013/49Cursus: Digitaal inventariseren met smartphone of tablet Annie Vos/René Bult
2013/49Grassen- en zeggencursus Ben Hoentjen/Annie Vos
2013/49Vrijwilligers gezocht voor karteren en monitoren van jonge Jeneverbessen Marijke Drees
2013/49Laatste nieuws: Annie Vos FLORON Vrijwilliger van het Jaar 2013! Ben Hoentjen
2013/49Bosgeelster op de Hondsrug Annie Vos
2013/49FLORONkampje Sellingen - 13, 14 en 15 juni 2014 Annie Vos/Willem Stouthamer
2014/50Van de redactie Annie Vos/Els Heijman/Ben Hoentjen
2014/50Floronkampje Sellingen - 5, 6, 7 juni 2015 Annie Vos/Willem Stouthamer
2014/50Stengelloze sleutelbloem - voortgangsbericht 2014 Annie Vos/Sheila Luijten
2014/50De Markthallen in Meppel Guus de Vries
2014/50Welke varen is dat? Vooraankondiging cursus ‘Varens herkennen’ Annie Vos/Ben Hoentjen
2014/50Grassen en zeggen herkennen: lastige soorten? Valt reuze mee! Annie Vos
2014/50Weer twee nieuwe vondsten van Parnassia in Drenthe Annie Vos
2014/50Floristen zetten de wilde planten van Westerwolde op de kaart! Annie Vos
2014/50Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2014 Els Heijman/Ben Hoentjen
2014/50Onderzoek verjonging jeneverbes wordt voortgezet Marijke Drees/Laurens Sparrius/Jan van Ginkel/Chris Smit
2014/50Het Nieuwe Strepen (HNS)-project: korte terugblik op 2014, nieuwe km-hokken voor 2015 Els Heijman/Ben Hoentjen
2014/50‘Digitaal strepen!’ Annie Vos
2015/51Van de redactie Annie Vos/Els Heijman/Ben Hoentjen/
2015/51Zwartblauwe rapunzel krijgt steuntje in de rug Edwin Dijkhuis
2015/51Verslag van de WFD-excursie in Zandpol - 12 september 2015 Paul Gelderloos
2015/51Kleine schorseneer gaat uit logeren Edwin Dijkhuis/Sheila Luijten
2015/51Welke varen is dat? Cursus ‘Varens herkennen’ Annie Vos/Ben Hoentjen
2015/51René Bult: FLORON-vrijwilliger van 2015! Annie Vos
2015/51Stengelloze sleutelbloem - voortgangsbericht 2015 Annie Vos/Sheila Luijten
2015/51Cursus ‘Planten inventariseren via de smartphone!’ Annie Vos
2015/51Nieuwe groeiplaats van Dennenorchis bij Zuidwolde Jan-Erik Plantinga
2015/51Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2015 Els Heijman/Ben Hoentjen
2017/52Van de redactie Annie Vos/Els Heijman/Ben Hoentjen
2017/52Uit het WFD-bestuur Ben Hoentjen
2017/52Overleving hoog op succesvolle inzaailocaties van de Stengelloze sleutelbloem Annie Vos/Sheila Luijten
2017/52Nieuwe Natuurbeschermingswet vanaf 1 januari 2017 van kracht Ben Hoentjen
2017/52Drentse schraalhanzen in de knel Ben Hoentjen
2017/52Hou de WATERCRASSULA buiten boord! Landschapsbeheer Drenthe/provincie Drenthe/Drentse waterschappen
2017/52Kleine schorseneer krijgt versterking Edwin Dijkhuis/Sheila Luijten/Ben Hoentjen
2017/52Bijzondere vondsten op Drentse begraafplaatsen, blijvertjes? Guus de Vries
2017/52Nieuwe varens in Drenthe in bossen op voormalige landbouwgrond Joop Verburg
2017/52Zwartblauwe rapunzel - hoe staat het er mee? Edwin Dijkhuis/Ben Hoentjen
2017/52Opnieuw op zoek naar de Wilde narcis Ben Hoentjen
2017/52Planten inventariseren met de smartphone! Annie Vos
2017/52Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2016 Els Heijman/Ben Hoentjen
2017/52Het Nieuwe Strepen-2017: reservering loopt als een speer! Ben Hoentjen
2017/52Lauwersmeerkamp - vrijdag 25 augustus t/m zondag 27 augustus 2017 Annie Vos/Willem Stouthamer
2018/53Van de redactie Annie Vos/Els Heijman/Ben Hoentjen
2018/53Uit het WFD-bestuur Ben Hoentjen
2018/53Overleving hoog op succesvolle inzaailocaties van de Stengelloze sleutelbloem Annie Vos/Sheila Luijten
2018/53Vervolgbericht soortbeschermingsplannen Annie Vos/Ben Hoentjen
2018/53Kleinste egelskop terug in de kop van Drenthe Johan Loermans/Edwin Dijkhuis
2018/53Campingadventieven: ook in de provincie Groningen en Drenthe? Guus de Vries
2018/53Inventarisatie plantengroei in de Mandelanden Jos Vink
2018/53Eerste seizoen Mijn berm Bloeit! Ben Hoentjen
2018/53Project Tichelhûs Dick Vuijk
2018/53HNS hokken 2018 bekend Ben Hoentjen
2018/53Orchideeën in het Drentse deel van het Fochteloërveen Ru Bijlsma
2018/53Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2017 Els Heijman/Ben Hoentjen
2018/54Van de redactie Els Heijman/Ben Hoentjen
2018/54In memoriam Ferdi Uilhoorn Willem Braam
2018/54Uit het WFD-bestuur Ben Hoentjen/Els Heijman
2018/54Herstel van Kleine schorseneer (Scorzonera humilus) in Drenthe Sascha v.d. Meer/Sheila Luijten
2018/54Validatiebrigade van start Els Heijman
2018/54Vogelzangse wijk: een nieuwe robuuste natuurverbindingszone met betrokkenheid van een lokale plantenwerkgroep Uko Vegter/Rob van Leeuwen/Joop Verburg
2018/54Actualisatie verspreiding Wilde narcis afgerond Ben Hoentjen
2018/54Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2018 Els Heijman/Ben Hoentjen
2018/54Varens op Landgoed De Schipborg, Noord-Drenthe Guus de Vries
2018/54Herstelproject Stengelloze sleutelbloem - voortgang in 2018 Annie Vos/Sheila Luijten
2018/54Herstelproject Zwartblauwe rapunzel - voortgang in 2018 Ben Hoentjen
2018/54Inventarisatie plantengroei in de Mandelanden in 2018 Jos Vink
2018/5430 jaar FLORON in Drenthe Ben Hoentjen
2018/54Planten en boerenlandvlinders in de bermen rond Orvelte en de Elperstroom - een vergelijking van de situatie in 1989 en 2018 Ru Bijlsma
2018/54HNS-hokken 2019 bekend Ben Hoentjen/Els Heijman
2020/55Van de redactie Els Heijman/Ben Hoentjen
2020/55Uit het WFD-bestuur Ben Hoentjen
2020/55In memoriam Bert Lanjouw Joop Smittenberg/Ben Hoentjen
2020/55Eindelijk kleine plantjes van de Kleine Schorseneer op de Hondsrug: het begin is er! Sascha v.d. Meer/Sheila Luijten
2020/55Zoeken naar Ondergedoken moerasscherm (Apium inundatum) op de Vossenberg Joop Verburg
2020/55Zes jaar kijken naar planten in de Mandelanden Jan Klooster/Wietze Koops/Jos Vink
2020/55Bentepollen: een kleine greep uit de bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2019 Els Heijman/Ben Hoentjen
2020/55Mijn moestuin: een wildernis? Joop Verburg
2020/55Afbraakterreinen: ruigtekruiden kortstondig in de aanbieding Guus de Vries
2020/55Nieuws van het Validatiefront Ben Hoentjen/Els Heijman
2020/55HNS-hokken 2020 bekend Ben Hoentjen/Els Heijman
2021/56Van de redactie Els Heijman/Ben Hoentjen
2021/56Uit het WFD-bestuur Ben Hoentjen/Els Heijman
2021/56In memoriam Hester Heinemeijer Ben Hoentjen
2021/56Drentse akkerplanten nemen de wijk Guus de Vries
2021/56Inventarisatie LOFAR-gebied bij Buinen Jan Klooster
2021/56De Noordelijke waterlelie in Drenthe, herkenning en verspreiding Edwin Dijkhuis
2021/56Dotters in de Mandelanden Jan Klooster
2021/56Planteninventarisaties natuurgebiedjes IJsbaan Dalerpeel/Nieuwe Krim en Klinkenvlierse plas Paul Gelderloos
2021/56Over viooltjes, Knolboterbloem en wasplaten: inventarisaties op de begraafplaats in Zuidwolde Joop Verburg/Jan-Erik Plantinga
2021/56Nieuws van het Validatiefront Els Heijman/Ben Hoentjen
2021/56Campingadventieven in Drenthe Guus de Vries
2021/56Bentepollen: een kleine greep uit de bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2020 Els Heijman/Ben Hoentjen
2021/56HNS-hokken 2021 bekend Els Heijman/Ben Hoentjen