De Zevenster-zoektocht gaat door in 2023

De Zevenster-zoektocht gaat door in 2023

Zevenster is een sierlijke en zeldzame bosplant. Het is een van de meest kenmerkende soorten van het Drents (flora)district. In Planten nr. 18 verscheen een mooi artikel over deze zeldzame bosplant met een noordelijke verspreiding: Hoe gaat het met de Zevenster in Drenthe.

Wie helpt met het afmaken van het rondje?
Tijdens een speciaal voor de actualisatie georganiseerde excursie in mei 2022 is een aantal groeiplaatsen bezocht waarvan de soort tot enkele jaren geleden nog bekend was. In aanvulling daarop hebben enkele floristen ‘Zevenster-hokken’ geadopteerd en bezocht. In totaal zijn 38 km-hokken nagelopen, maar er zijn nog ongeveer 20 hokken niet goed onderzocht.
Kijk op bijgaande lijst  of er ook bij jou in de buurt hokken liggen, die je zou willen bezoeken.

Exacte coördinaten zijn meestal niet bekend en houd er rekening mee dat je alleen in overleg met de beheerder of landeigenaar buiten de paden mag komen.
Laat vooraf via

weten welk hok (of hokken) je wilt adopteren, zodat we het lijstje kunnen actualiseren en er niet ‘dubbel’ gezocht wordt. Mocht je de soort terugvinden, maak een foto en leg de coördinaten vast in Waarneming.nl of via de Vera app.