Werkgroep Florakartering Drenthe

Doelstellingen

De ‘Werkgroep Florakartering Drenthe’ (WFD) is in 1982 van start gegaan. Sinds april 1984 is de WFD een stichting.

Deze werkgroep van vrijwilligers stelt zich ten doel:

het organiseren en stimuleren van floristisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van natuurbehoud en milieubeheer, speciaal in de provincie Drenthe.
De WFD functioneert tevens als district 5 (Drenthe) van de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) met een landelijk bureau in het Natuurplaza in Nijmegen. Alle gegevens, verzameld door de WFD, worden na validatie opgenomen in de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF) en zijn voor de waarnemers toegankelijk via www.verspreidingsatlas.nl. Voor het verkrijgen van toegang tot www.verspreidingsatlas.nl zie website van FLORON.