Werkgroep Florakartering Drenthe

Meer informatie

De Atlas van de Drentse Flora

Het belangrijkste concrete doel van de WFD was destijds het samenstellen en uitgeven van een atlas van de flora van Drenthe, waarin de verspreiding van alle in Drenthe voorkomende plantensoorten per soort wordt weergegeven op een kaartje, opgedeeld in ‘hokken’ van 1 bij 1 km. Dit doel is in 1999 gerealiseerd met de publicatie van de Atlas van de Drentse Flora, een uitgave van Schuyt & Co te Haarlem (798 pp.). In de Atlas is uitvoerige recente informatie over verspreiding en standplaatsen van alle Drentse plantensoorten te vinden.

Nieuws van het WFD-front

Ben je geïnteresseerd in onze inheemse flora, meld je dan aan voor onze tweemaandelijkse mailing ‘Nieuws van het WFD-front’. Hierin vind je actuele informatie over excursies, opmerkelijke plantenvondsten in Drenthe en links naar interessante floraberichten. Je kunt je (gratis) abonneren door het formulier in te vullen bij Contact-Aanmelden Nieuws WFD-front.
Eerder verschenen versies zijn hier te vinden.

Bijzondere vondsten

Opmerkelijke plantenvondsten kunt u via ‘Contact-Bijzondere vondsten‘ melden aan de FLORON-coördinator van het district Drenthe.