Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2023

Zoals ieder jaar hebben we ook voor 2023 geprobeerd de inventarisatie-excursies te spreiden over de provincie. Nog niet alle startplaatsen zijn bekend of besproken. Het geactualiseerde excursieprogramma is altijd te vinden op deze website. Gedurende het seizoen sturen we ook weer enkele WFD-updates met de aankondiging van de eerstkomende inventarisatie-excursies.

Van beginnend tot volleerd florist: iedereen is welkom. Alle excursies beginnen om 10 uur.
Van tevoren aanmelden is verplicht (inclusief vermelden van telefoonnummer) via

 Check altijd de website voor de laatste informatie over het excursieprogramma.

Foto’s van deze excursies (en soms een verslagje)

5 maart 2023 Bezoek aan Herbarium Frisicum, Schoolstraat 19B 8471 CC Wolvega

We verzamelen om 14.00 uur in Wolvega. Karst Meijer verzorgt een lezing en rondleiding. Voor meer info kijk hier.
Kosten 10 euro (incl. koffie/thee en iets lekkers).

29 april 2023 Midden-Drenthe, omgeving Witteveen/Mantinge

In de omgeving van Witteveen/Mantinge zijn nog diverse gebieden waar na 2000 nog maar weinig nieuwe gegevens van verzameld zijn.

Start: Dorpshuis De Tille, Mejuffrouw A. Talmaweg 2, 9439 PE Witteveen

Telefoon: 0593 552 266.

27 mei 2023 Zuidwest-Drenthe, Diever

Ook in de omgeving van Diever liggen nog genoeg km-hokken die wel weer eens een bezoek waard zijn.

1 juli 2023 Zuidoost-Drenthe, omgeving Tweede Exloërmond

In dit gebied zijn weinig floristen actief. We bezoeken enkele km-hokken in de omgeving waar relatief weinig actuele gegevens van bekend zijn. Dit geeft altijd kans op floristische verassingen.

12 aug 2023 Noord-Drenthe, Drentse Aa-gebied, Oudemolen

We starten in Gasteren en gaan met een gerichte zoekactie kijken of we Donkergroene basterdwederik (Epilobium obscurum) terug kunnen vinden aan de hand van oude waarnemingen. Na 1985 is deze maar weinig meer gevonden in het Drentse Aa-beekdal. Daarnaast bezoeken we enkele km-hokken in de buurt.
Neem een exemplaar van een basterdwederik (als het lukt een Donkergroene) uit je eigen omgeving/tuin mee, zodat we vooraf gezamenlijk de determinatiehulp kunnen gebruiken: NDFF Verspreidingsatlas | Eerste Hulp Bij Determineren. Voor recente literatuur over verschillen lees hier verder.

Verzamelen: vanaf 9.30 op de brink in Gasteren (tegenover de pannenkoekboerderij Brink 1, 9466 PE Gasteren).

Na het indelen van de groepjes starten we om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats, zelf koffie/lunch meenemen.
Vanaf 15.00 terug bij de Pannenkoekboerderij (deze is dan open) voor de nabespreking/nazit.

16 sep 2023 Urbaan gebied: Meppel

Traditiegetrouw de afsluiting van het veldseizoen met een ‘stadsexcursie’, gericht op de flora van het stedelijk gebied, waar zich voortdurend nieuwe soorten vestigen, mede onder invloed van de klimaatverandering.

We verzamelen vanaf 9.30 bij Cafe La Porte in Meppel, Stationsweg 51. Vanaf 10.00 uur gaan we op stap in kleine groepjes.