Uitnodiging Drentse Floristendag 2006

Uitnodiging Drentse Floristendag 2006

Graag nodigen we jullie uit voor onze inmiddels al bijna traditionele medewerkersbijeenkomst in het Veldstudiecentrum te Orvelte op zaterdag 18 februari 2006.

Graag opgeven!

Om te weten op hoeveel deelnemers we moeten rekenen, verzoeken we je even aan Yzaak de Vries te laten weten dat je op 18 februari komt. Dat kan per telefoon (050-4062192), per e-mail (yzaakathome.nl) of schriftelijk (Zuidlaarderweg 29, 9756 CG Glimmen). Voor een routekaartje en het geactualiseerde programma kun je terecht op de webstek van de WFD (wfdrenthe.nl).

Namens het bestuur van de WFD een goed en gezond 2006 toegewenst, vol plezierige veldervaringen en graag tot ziens in Orvelte.

Ben Hoentjen

Programma

10:00Welkomstwoord: Joop Verburg, dagvoorzitter
10:30Stadsflora – Edwin Dijkhuis
Een nog wat onderschoven kindje bij Drentse floristen, maar volop in ontwikkeling
11:00Op zoek naar jonge Jeneverbessen in Drenthe – Meike Bulten/Jan van Ginkel
Voorlopige resultaten van het Jeneverbesproject op basis van de inventarisaties van 2005.
11:30Het WFD-meetnet – Ben Hoentjen
Resultaten 2005 en voortgang 2006.
11:45Het FLORON – Bedreigde Soorten-Project (BSP) – Ben Hoentjen
Resultaten 2005 en te onderzoeken soorten 2006
12:00Om over na te denken – Eef Arnolds
12:10-13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep en (karne)melk, koffie of thee, maar boterhammen moet je zelf meebrengen)
13:15Geelsterren in Drenthe – Ben Hoentjen
Resultaten van de inventarisatie voorjaar 2004 en vergelijking met de situatie volgens de Atlas van de Drentse Flora.
13:35Waar de Schedegeelster zich thuisvoelt – Eddy Weeda
Wat zijn de (micro)standplaatsen en hoe staat het met de ‘bloeiwilligheid’ in Twente? Zijn er verschillen met het gedrag van deze soort in Drenthe?
14:05Intermezzo – nog in te vullen. Suggesties zijn welkom
14:30Orchideeën in Drenthe – Hans Dekker
De laatste jaren is in Drenthe het aantal vindplaatsen van verschillende orchideesoorten o.a. door natuurontwikkeling (en introductie?) toegenomen. Daartegenover staan ook verliezen van groeiplaatsen. Een tussenbalans.
15:00Sluiting door Joop Verburg