Werkgroep Florakartering Drenthe

Foto’s van excursies in 2022

Klik hier voor details van de excursies in 2022.

23 april: Midden-Drenthe

21 mei: Noord-Drenthe, Rolde