Project Bermscouts! Drenthe

Project Bermscouts! Drenthe

Het doel het project Bermscouts is om bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen die in Drenthe aan de slag zijn of gaan met ecologisch beheer van bermen en grotere stukken openbaar groen van kennis te voorzien over bermplanten en ondersteuning te bieden bij het meten van de effecten van het (maai)beheer op de plantengroei. Hiervoor wordt in de zomer van 2021 een educatief programma georganiseerd met onder andere een tweetal korte online cursussen en veldinstructies. Doet u mee?

Online cursusavonden
Eind juni en begin juli worden vanuit Bermscouts 2 online cursusavonden georganiseerd:

Online cursus Toepassen van de Nectarindex monitoringsmethodiek + algemene toelichting project Bermscouts.
Maandagavond 28 juni – 19.30-20.30
Online cursus Herkenning bermplanten:
Maandagavond 5 juli 2021 – 19.30-21.00
Wilt u meedoen aan (één van) deze cursusavonden? Zie voor meer informatie over de cursusavonden en de wijze van aanmelden in de flyer.

Ondersteuning bij monitoring
In de nazomer (augustus-september) kunnen berminitiatieven ondersteuning ontvangen bij het monitoren van ‘hun’ bermen. Allereerst kunnen initiatieven vanuit het project meedoen aan een veldinstructie over het toepassen van de Nectarindex-monitoringsmethodiek. Daarnaast kunnen een aantal initiatieven steun krijgen bij het opstellen van een monitoringsplan.
Is uw initiatief/vrijwilligersgroep geïnteresseerd in deze ondersteuningsmogelijkheden? Wij vernemen het graag!

Voor meer informatie over het Bermscouts verwijzen wij u graag door naar de projectpagina op Heel Drenthe Zoemt.
Mocht u andere groepsgenoten en/of berminitiatieven kennen die mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de activiteiten van Bermscouts, dan zou het fijn zijn als u deze informatie met hen wil delen.

Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,

Landschapsbeheer Drenthe, FLORON, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Vlinderwerkgroep Drenthe en Werkgroep Florakartering Drenthe.


Bermscouts wordt gefinancierd door de provincie Drenthe.