Testpagina

SoortPlaats / km-hokGevonden doorMaand / Opmerkingen
Bosgeelster
Gagea lutea
Roden
224-572
Ton SchoenmakerMaart. Voor het eerst weer bloeiend in de tuin sinds 2015, toen de soort hier spontaan opdook
idemBorger
248-549
Jos VinkMaart. Eerste vondst in dit km-hok buiten de bekende groeiplaatsen in de oude kern van Borger (km-hok 249-549); in ruderale berm.
idemGasselte
249-554
Janine KnolMaart. Nog niet bekende rijke groeiplaats in wegberm in kern van Gasselte
Zusterviooltje
Viola sororia
Nieuw-Schoonebeek
263-518
Paul Gelderloos11 Mei, in centrum, buiten naburige tuin waar geen exemplaren zijn gezien. Mogelijk eerder verwilderd uit een van de tuinen in de directe omgeving. Tweede melding voor Drenthe van deze uit Noord-Amerika afkomstige neofiet (verspreidingsatlas). De eerste vondst betrof een verwilderd exemplaar in de voegen van bestrating in Hoogeveen-West door Edwin de Weerd in april 2017 (waarneming.nl).
idemAssen
223-556
Guus de Vries22 Mei, twee niet bloeiende planten op parkeerplaats Overcingel (waarneming.nl)
Kleverige ogentroost
Parentucellia viscosa
Borger
248-547
249-547
Plantenwerkgroep
IVN-Borger-Odoorn
18 Juni, op twee plaatsen in het natuurontwikkelingsgebied Mandelanden.
Deze half-parasiet is in de eerste helft van de vorige eeuw in Nederland ingeburgerd (verspreidingsatlas), maar pas voor het eerst in 1987 in Drenthe vastgesteld (Atlas Drentse flora, 1999, p. 268/269).
Na 2000 zijn tot nu toe zeven vindplaatsen gemeld, zeer verspreid over Drenthe (Bron: NDFF):
in 2003 enkele exemplaren bij Oudemolen (Lubber Dijk), in 2005 in het Klinkenvlier bij Coevorden (Harm Tjepkema), in 2009 70 exemplaren in het Nijensleekerveld (Erik v.d. Ham), in 2015 op bedrijventerrein A37 bij Emmen (Greetje Heijker) en bij de Runde in Emmercompascuum (Paul v.d. Kam). Vlak daarbij vond een aantal deelnemers aan de laatste WFD- (stads)excursie in 2016 vijf bloeiende exemplaren (waarneming.nl).
Bleke teunisbloem
Oenothera oehlkersii
Gieten (Veenhof)
250-558
Willie RiemsmaJuli, een van de twee Teunisbloemen opgenomen in de nieuwe Heukels’ met grote bloemen en een duidelijk buiten de meeldraden uitstekende stijl, maar zonder rode strepen op de kelkbladen en met rechte haren al dan niet op groene (geen rode) knobbels (Heukels’flora, 20220, p.446); verspreidingsatlas.
Schijngenadekruid
Lindernia dubia
Terhorsterzand
229-539
Natuurwerkgroep Zuidwolde1 September. Eerste vondst in Drenthe tijdens excursie van Natuurwerkgroep Zuidwolde in natuurontwikkelingsgebied Terhorsterzand.
Schijngenadekruid is een uit N-Amerika afkomstige vijverplant, die in 2004 voor het eerst verwilderd is gevonden bij Oldenzaal. Vanaf 2010 is de soort ingeburgerd.
Het is een nazomerpionier op droogvallende oevers van vennen, vijvers, nevengeulen en ondiepe plassen (verspreidingsatlas). In zwakgebufferde vennen kan Schijngenadekruid als invasieve exoot optreden en een gevaar vormen voor de voor dit voedselarme milieu kwetsbare eenjarige soorten.
idemTusschenwater
243-568
Els Heijman21 September. Ook de groeiplaats van de tweede vondst in Drenthe betreft een pioniersituatie in het recent uitgevoerde natuurontwikkelingsproject Tusschenwater bij Zuidlaren (verspreidingsatlas).