Bijzondere vondsten in 2006

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Alnus cordataHartbladige els229-527HoogeveenEdwin DijkhuisJuli
Het betreft spontane opslag op een braakliggend terrein (voorheen garagebedrijf) in Hoogeveen. Het terrein ligt volgens buurtbewoner al 5 tot 7 jaar braak. De bomen zijn al 3 tot 5 meter hoog en sommige zijn vruchtdragend.
Anisantha sterilisIJle dravik241-570MidlarenBert LanjouwMei
In wegberm. IJle dravik komt in het Drents district zeldzaam voor.
Anisantha tectorumZwenkdravik229-527HoogeveenEdwin DijkhuisJuli
Tussen bestrating op industrieterrein in Hoogeveen .
Arctium tomentosumDonzige klit230-579PeizermadeEdwin DijkhuisJuli
1 exemplaar in berm van weg langs omgelegde Eelderdiep. Vondst sluit aan bij de vondsten rondom Groningen.
Asplenium scolopendriumTongvaren236-547Boswachterij HooghalenTjeerd LanghoutJanuari
In bosperceel.
Campanula poscharskyanaKruipklokje241-567ZuidlarenEdwin DijkhuisOp stenen muur (verticaal) van veelaadplaats (Noordexpositie) op de brink langs de Zuiderstraat te Zuidlaren. Veelaadplaatsen (ten behoeve van de veemarkten) zijn aangelegd na de 2e wereldoorlog dus nu ongeveer 50 jaar oud (bakstenen). Planten al in 2005 aanwezig, toen niet bloeiend.
Carex x boenninghausianaIJle zegge x Pluimzegge240-563
225-570
223-538
Burgvollen
Hazematen
Helveen
Maarten PerdeckJuli
Niet eerder opgemerkt in Drenthe.
Carex brizoidesTrilgraszegge245-567SpijkerboorBert LanjouwJuli
Slootoever naast aardappelakker, deels
overvloedig fructificerend.
Chenopodium glaucumZeegroene ganzenvoet231-558AssenRudolf van der SchaarSeptember
In Drenthe komt Chenopodium glaucum zeldzaam voor.
Corrigiola litoralisRiempjes226-546OranjePauline ArendsSeptember
Meer dan 5000 exemplaren in uitgestoven laagte
Cyperus fuscusBruin cypergras246-569ZuidlaarderveenBert LanjouwJuli
Oever van nieuw gegraven sloot.
2e vondst in Drenthe.
Datura stramoniumDoornappel239-567ZuidlarenBert BlokSeptember
Een 10-tal planten bij aanleg rotonde toerit N34 oostzijde.
Dianthus deltoidesSteenanjer253-545ExlooKoos RoggeveldSeptember
Mogelijk verwilderd.
Dryopteris affinisGeschubde mannetjesvaren223-536LheeMaarten Perdeck4e vondst in Drenthe
Eleogiton fluitansVlottende bies232-555     228-577Assen     RoderwoldeMarcel Rekers     Wim van BoekelNovember
In circa 3 matjes groeiend op enkele meters van elkaar op de zuid-westoever van de 6-7 meter brede vaart die grens vormt van begraafplaats de Boskamp in Assen. Hier en daar bloeiend! December
100 exemplaren in een sloot in de Matslootpolder
Filago vulgarisDuits viltkruid224-566


247-530

236-533 215-546
Norg


De Klencke

Mantingerveld Wateren
flora werkgroep IVN Roden

Ronald Popken

Ron Soenveld Ronald Popken
Juli, 120 exemplaren in natuurgebied.


Juli, Op ontgraven voormalig maisland.

Juli 2 exemplaren. Op terrein waar in 2002 herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd
Juncus filiformisDraadrus243-569De GroeveBert LanjouwJuni
In nat grasland terreintje van Drents
Landschap; deze soort is niet eerder in het dal van de Hunze waargenomen
Lathyrus linifoliusKnollathyrus258-536EmmerschansRon SoenveldMei
Teruggevonden op bekende locatie en op een nieuwe locatie in hetzelfde km hok.
Mycelis muralisMuursla          229-527         236-546Hoogeveen         Boswachterij HooghalenEdwin Dijkhuis         Pauline ArendsJuli
Muursla stond in Hoogeveen in gemeenteplantsoen en langs een gevel in een steeg. hier samen met Lactuca seriola en Jacobea vulgaris. Met name de vindplaats in de steeg is opvallend omdat Muursla in Drenthe vooral buiten de bebouwde kom in bosen/houtwallen lijkt voor te komen. Landelijk neemt Muursla vooral in de stad toe. Mogelijk dat dit nu ook in Drenthe gaat gebeuren. Augustus
In Bosperceel
Pilularia globuliferaPilvaren209-521MeppelMarcel RekersJuli
Op oever van pasgegraven sloot.
Poa compressaPlat beemdgras229-527HoogeveenEdwin DijkhuisJuli
Tussen bestrating industrieterrein en tussen bestrating van laadplaats langs een goederenspoorlijn die niet meer in gebruik is.
Potamogeton praelongusLangstengelig fonteinkruid232-573 231-573 231-574 231-575 232-575 232-576 231-577 231-578 230-578 230-579Eelde – GroningenEdwin DijkhuisLangstengelig fonteinkruid blijkt hier veel minder zeldzaam dan bekend. In het Eelder- en Omgelegde Eelderdiep staat het op zeer veel plaatsen.
Samolus valerandiWaterpunge226-568LieverenRudi OffereinsJuli
Thymus serpyllumWilde tijm254-543ExlooKoos RoggeveldJuli
Teruggevonden op oude groeiplaats die verdwenen leek.
Vulpia bromoidesEekhoorngras210-523
233-572
Meppel
Eelde
Peter Venema
PWG KNNV Groningen
Juni
>50 ex in droog bloemrijk talud. Juni
Op begraafplaats.