Werkgroep Florakartering Drenthe

Bijzondere vondsten in 2006

Klik hier voor de beschikbare foto’s van 2006.

Klik op de afbeelding in de tabel voor een vergroting.

SoortPlaats/
Km-hok
Gevonden doorMaand/Opmerkingen
Hartbladige els
(Alnus cordata)
Hoogeveen
229-527
Edwin DijkhuisJuli. Het betreft spontane opslag op een braakliggend terrein (voorheen garagebedrijf) in Hoogeveen. Het terrein ligt volgens buurtbewoner al 5 tot 7 jaar braak. De bomen zijn al 3 tot 5 meter hoog en sommige zijn vruchtdragend.
IJle dravik
(Anisantha sterilis)
Midlaren
241-570
Bert LanjouwMei. In wegberm. IJle dravik komt in het Drents district zelden voor.
Zwenkdravik
(Anisantha tectorum)
Hoogeveen
229-527
Edwin DijkhuisJuli. Tussen bestrating op industrieterrein in Hoogeveen.
Donzige klit
(Arctium tomentosum)
Peizermade
230-579
Edwin DijkhuisJuli. 1 Exemplaar in berm van weg langs omgelegde Eelderdiep. Vondst sluit aan bij de vondsten rondom Groningen.
Tongvaren
(Asplenium scolopendrium)
Boswachterij Hooghalen
236-547
Tjeerd LanghoutJanuari. In bosperceel.
Kruipklokje
(Campanula poscharskyana)
Zuidlaren
241-567
Edwin DijkhuisOp stenen muur (verticaal) van veelaadplaats (Noordexpositie) op de brink langs de Zuiderstraat te Zuidlaren. Veelaadplaatsen (ten behoeve van de veemarkten) zijn aangelegd na de 2e wereldoorlog, dus nu ongeveer 50 jaar oud (bakstenen). Planten al in 2005 aanwezig, toen niet bloeiend.
IJle zegge x Pluimzegge
(Carex x boenninghausiana)
Burgvollen
240-563

Maarten PerdeckJuli. Niet eerder opgemerkt in Drenthe.
idemHazematen
225-570
idemidem
idemHelveen
223-538
idemidem
Trilgraszegge
(Carex brizoides)
Spijkerboor
245-567
Bert LanjouwJuli. Slootoever naast aardappelakker, deels overvloedig fructificerend.
Zeegroene ganzenvoet
(Chenopodium glaucum)
Assen
231-558
Rudolf van der SchaarSeptember. In Drenthe komt Chenopodium glaucum zelden voor.
Riempjes
(Corrigiola litoralis)
Oranje
226-546
Pauline ArendsSeptember. Meer dan 5000 exemplaren in uitgestoven laagte.
Bruin cypergras
(Cyperus fuscus)
Zuidlaarderveen
246-569
Bert LanjouwJuli. Oever van nieuw gegraven sloot. 2e Vondst in Drenthe.
Doornappel
(Datura stramonium)
Zuidlaren
239-567
Bert BlokSeptember. Een 10-tal planten bij aanleg rotonde toerit N34 oostzijde.
Steenanjer
(Dianthus deltoides)
Exloo
253-545
Koos RoggeveldSeptember. Mogelijk verwilderd.
Geschubde mannetjesvaren
(Dryopteris affinis)
Lhee
223-536
Maarten Perdeck4e Vondst in Drenthe.
Vlottende bies
(Eleogiton fluitans)
Assen
232-555
Marcel Rekers     November. In circa 3 matjes groeiend op enkele meters van elkaar op de ZW-oever van de 6-7 meter brede vaart, die grens vormt van begraafplaats de Boskamp in Assen. Hier en daar bloeiend!
idemRoderwolde
228-577
Wim van BoekelDecember. 100 Exemplaren in een sloot in de Matslootpolder.
Duits viltkruid
(Filago vulgaris)
Norg
224-566
PWG
IVN-Roden
Juli. 120 Exemplaren in natuurgebied.
idemDe Klencke
247-530
Ronald PopkenJuli. Op ontgraven voormalig maïsland.
idemMantingerveld
236-533
Ron SoenveldJuli. 2 Exemplaren. Op terrein waar in 2002 herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
idemWateren
215-546
Ronald Popkenidem
Draadrus
(Juncus filiformis)
De Groeve
243-569
Bert LanjouwJuni. In nat graslandterreintje van Drentse Landschap; deze soort is niet eerder in het dal van de Hunze waargenomen.
Knollathyrus
(Lathyrus linifolius)
Emmerschans
258-536
Ron SoenveldMei. Teruggevonden op bekende locatie en op een nieuwe locatie in hetzelfde km-hok.
Muursla
(Mycelis muralis)
Hoogeveen
229-527
     
Edwin Dijkhuis
       
Juli. Muursla stond in Hoogeveen in gemeenteplantsoen en langs een gevel in een steeg. Hier samen met Lactuca seriola en Jacobea vulgaris. Met name de vindplaats in de steeg is opvallend, omdat Muursla in Drenthe vooral buiten de bebouwde kom in bos en houtwallen lijkt voor te komen. Landelijk neemt Muursla vooral in de stad toe. Mogelijk dat dit nu ook in Drenthe gaat gebeuren. 
idemBoswachterij Hooghalen
236-546
Pauline ArendsAugustus. In bosperceel.
Pilvaren
(Pilularia globulifera)
Meppel
209-521
Marcel RekersJuli. Op oever van pas gegraven sloot.
Plat beemdgras
(Poa compressa)
Hoogeveen
229-527
Edwin DijkhuisJuli. Tussen bestrating industrieterrein en tussen bestrating van laadplaats langs een goederenspoorlijn die niet meer in gebruik is.
Langstengelig fonteinkruid
(Potamogeton praelongus)
Eelde/Groningen
232-573/575/576
231-573/574/
575/577/578
230-578/579
Edwin DijkhuisLangstengelig fonteinkruid blijkt hier veel minder zeldzaam dan bekend. In het Eelder- en Omgelegde Eelderdiep staat het op zeer veel plaatsen.
Waterpunge
(Samolus valerandi)
Lieveren
226-568
Rudi OffereinsJuli
Wilde tijm
(Thymus serpyllum)
Exloo
254-543
Koos RoggeveldJuli. Teruggevonden op oude groeiplaats die verdwenen leek.
Eekhoorngras
(Vulpia bromoides)
Meppel
210-523
Peter Venema
Juni. >50 Exx in droog bloemrijk talud.
idemEelde
233-572
PWG KNNV-GroningenJuni. Op begraafplaats.