Bijzondere vondsten in 2008

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Abutilon theophrastiFluweelblad239-537


250-546
Garminge


Ees
Bert Blok


Bert Blok
September
8 exemplaren in bietenakkers

Augustus
1 exemplaar in bietenakker
Armeria maritimaEngels gras226-522ZuidwoldeJoop VerburgMei
In de berm van de N48
Artemisia verlotiorumHerfstalsem211-523MeppelPeter VenemaAugustus
In een slootkant, 5-10 exemplaren. 1e melding voor Drenthe, en voorzover bekend de 2e melding
voor Nederland. Kenmerkend zijn gaafrandige bovenste bladen die sterk verschillen met de onderste, meer ingesneden bladen (goed te zien op de foto’s). Voor meer achtergrondinformatie zie het artikel in de nieuwsbrief van Bureau Stadsnatuur Rotterdam
Asplenium scolopendriumTongvaren231-557AssenJohan WesselAugustus
10 exemplaren op de zijmuren van een boerderij. Zowel aan de noord-westzijde als de noord-oostzijde.
Cardamine corymbosaEenbloemige veldkers222-572Nieuw RodenPWG van de KNNV GroningenApril
Tussen de bestrating in een nieuwbouwwijk. Overigens heeft Karst Meijer de soort sinds 2005 gevonden in Vledderveen, Uffelte, Meppel en Frederiksoord.
Carex brizoidesTrilgraszegge240-567

240-568
Westlaren

Zuidlaren
Edwin Dijkhuis

Homme Vrieling
Juni
500 m2 in bosrand en aangrenzende droge greppel langs afrit N34 ter hoogte van Westlaren. Nagenoeg geen bloeiwijzen.


Juni
Een groeiplaats van circa 10 m2 met talrijke bloeiwijzen aan de rand van het plantsoen/bosschage achter het verzorgingstehuis Tienelswold.
Conyza bonariensisGevlamde fijnstraal234-559AssenEdwin DijkhuisSeptember
1e melding uit Drenthe. Twee planten tussen bestrating in woonwijk. In ditzelfde km-hok is vorig jaar Hoge finstraal gevonden!
Crassula helmsiiWatercrassula225-520MiddelveenJoop VerburgJuli
Tweede melding van deze invasieve soort in Drenthe
Cyperus eragrostisBleek cypergras212-523MeppelPeter VenemaJuli
Slootkant. 2e melding van deze neofyt uit Drenthe. In 2007 voor het eerst door Harm Tjepkema gemeld uit de omgeving van Zwinderen.
Digitaria sanguinalisHarig vingergras246-520234-556
CoevordenAssen
Bert BlokHomme Vrieling
September
Duizenden planten langs spoor op stationsterrein. Harig vingergras komt in Drenthe zeldzaam voor

Augustus
2 planten op perron van NS station
Diplotaxus tenuifoliaGrote zandkool227-526ZuidwoldeJoop VerburgJuli
Grote zandkool is zeldzaam in Drenthe, maar lijkt toe te nemen. Dit betreft de 9e melding, op één na allemaal gedaan na 2000.
Dryopteris affinisGeschubde mannetjesvaren226-536
222-526
Boswachterij DwingelooBoswachterij Ruinen
Maarten Perdeck
Kees van Eerde
Mei
Op de noordhelling van 10 jaar oude bergen met afgegraven bouwvoor van natuurontwikkelings-gebied Holtveen

1 exemplaar  
Egeria densaEgeria247-520Binnenvree – CoevordenHarm TjepkemaAls aquarium- en vijverplant in cultuur, onder aquariumliefhebbers ook wel Argentijnse waterpest genoemd. Op enkele plaatsen verwilderd gevonden. Het is de 2e melding van deze Zuid-Amerikaanse exoot uit Drenthe. Het onderscheid zich van Smalle en Brede waterpest, waar het sterk op lijkt (wel is het duidelijk forser) door het aantal blaadjes. Bij Egeria staan de blaadjes in kransen van 4-8 (meestal 4), tegenover 3-4 (meestal 3) bij Elodea. Zie voor meer informatie: klik hier
Epipactis palustrisMoeraswespenorchisde HolmersTjeerd LanghoutJuli
Moeraswespenorchis is in Drenthe zeldzaam
Eragrostis minorKlein liefdegras245-518CoevordenBert BlokAugustus
Honderden exemplaren tussen straatstenen op nieuw haventerrein
3e vondst in Drenthe
Euphorbia palustrisMoeraswolfsmelk248-563Eexter-zandvoortHenny LeijtensMei
Aan de rand van de sloot langs de weg Krommedijk naar Eexterzandvoort
Filago vulgarisDuits viltkruid243-570ZuidoeversEdwin DijkhuisJuli
7e melding voor Drenthe
Gymnocarpium dryopterisGebogen driehoeksvaren226-538Boswachterij DwingelooMaarten PerdeckMei
In een slootkant langs een fietspad met Nederlands grootste groeiplaats van Stippelvaren
Herniaria glabraGlad breukkruid227-526


245-518
Zuidwolde


Coevorden
Joop Verburg


Bert Blok
Mei
6e vondst in Drenthe

Augustus
4 planten tussen straatstenen op nieuw haventerrein. 7e vondst in Drenthe
Hyoscyamus nigerBilzenkruid234-557CoevordenBert JonkersMei
10 exemplaren op braakliggend perceeltje aan de Schoolstraat in Coevorden. 3e vondst in Drenthe
Jacobea vulgaris dunensisJacobskruiskruid (duinvorm)227-526ZuidwoldeJoop VerburgJuli
4e melding van de duinvorm van Jacobskruid uit Drenthe. Mogelijk algemener (niet iedereen streept ondersoort aan). Alle meldingen komen uit de Zuidwesthoek van Drenthe.
Lepidum virginicumAmerikaanse kruidkers250-529ErmerzandHarm TjepkemaTot nu toe alleen gevonden in het zuidelijke deel van Drenthe. Het betreft de 4e melding in Drenthe
Lysimachia nemorumBoswederik241-560GasterenAnnie VosMei
5 planten op de kale lemige bodem van een – enkele jaren geleden- afgegraven stuk grond. In 2007 ter plaatse ook aangetroffen door Annie Vos en Eddy Weeda
Mycelis muralisMuursla246-554
246-555246-520

221-526
223-527
Boswachterij GietenCoevorden

Boswachterij Ruinen
Henny Leijtens
Bert Blok

Kees van Eerde
Juni
Circa 300 exemplaren in km-hok 246-554 en 90 exemplaren in het aangrenzende km-hok 246-555. Muursla is in Drenthe zeldzaam en komt op de Hondsrug verspreid voor. Het betreft de 19e, respectievelijk 20e melding.

September
6 planten in spoorberm op stationsterrein


In hok 221-526 twee groeiplaatsen. Per groeiplaats ca. 50 planten
Oreopteris limbospermaStippelvaren223-528Boswachterij RuinenKees van Eerde11 exemplaren
Persicaria capitataKogelduizendknoop244-516Noorder-maten – DalerveenHarm TjepkemaKogelduizendknoop is een sierplant die in het stedelijk gebied lijkt in te burgeren. In Drenthe niet eerder als verwilderd gemeld
Phegopteris connectilisSmalle beukvaren224-537Boswachterij DwingelooMaarten PerdeckMei
5 exemplaren in bermsloot. Samen met Mannetjes- Wijfjes- Stippel- Brede en Smalle stekelvaren en Dubbelloof.
Pistia stratiotesWatersla228-542
229-542
229-541
230-541
BeilervaartWillem BraamSeptember
Duizenden exemplaren, met vruchtzetting. Naast Watersla is in km-hok 229-541 ook Waterhyacint (Eichhornia crassipes) aangetroffen. Beide soorten zijn ”ontsnappingen” uit een vijver.
Plantago maritimaZeeweegbree253-551BuinenRuud de KoningAugustus
1 pol in berm langs de weg van Stadskanaal naar Buinen. Samen met o.a. Hertshoornweegbree.

Nieuw pekeladventief! 1e melding van deze kustplant voor Drenthe.
Polycarpon tetraphyllumKransmuur212-523MeppelPeter VenemaTussen bestrating. 2e melding van deze mediterrane soort uit Drenthe. In
2007 voor het eerst gevonden in Assen tijdens het Floron/WFD
inventarisatieweekend. Kransmuur is bezig met een sterke opmars in
Nederland.
Potamogeton x decipiensWilgfonteinkruid220-542GeeuwenbrugBert LanjouwJuli
Van deze zeer zeldzame kruising tussen Doorgroeid en Glanzig fonteinkruid zijn twee oude meldingen uit de kop van Drenthe bekend. Clason verzamelde het in 1955 in het Leekstermeer. De andere opgave betreft uurhok 12-14 (na 1950), dit uurhok ligt echter grotendeels in Groningen. In Flora Neerlandica (1964) wordt deze laatste groeiplaats omschreven als Drentse punt dus mogelijk betreft het Drents grondgebied. Kenmerkend voor deze kruising zijn de licht zigzaggende stengel en de in de lengte opgerolde bladeren.
Potamogeton praelongusLangstengelig fonteinkruid236-574GlimmenBen HoentjenSeptember
Opnieuw een vondst van Langstangelig fonteinkruid in Noord Drenthe. Ditmaal in een geïsoleerde voormalige zandwinplas ten noorden van het Hemrik bij Glimmen die nu als visplas in gebruik is. Hier samen met het eveneens zeer zeldzame Teer vederkruid (uit deze omgeving voor het laatst in 1976 gemeld) in opvallend helder (zacht) water.
Sagina micropetalaUitstaande vetmuur210-523 210-524 211-523 211-524 212-523 212-524MeppelPeter VenemaJuli
Tenger vetmuur (Sagina apetala) is in de nieuwste editie van Heukels gesplits in twee soorten: Uitstaande vetmuur (Sagina micropetala) en Donkere vetmuur (Sagina apetala). Beide soorten zijn uit Drenthe gemeld (vooral in de bebouwde kom). Uitstaande vetmuur is het meest algemeen. Op de foto’s zijn duidelijk de afstaande kelkbladen te onderscheiden, een belangrijk verschil met Donkere vetmuur die aanliggende kelkbladen heeft.
Sambucus ebulusKruidvlier225-539Boswachterij DwingelooMaarten PerdeckJuni
Ruim 100 m2 aan de rand van boswachterij Dwingeloo. Hier is in het verleden bladafval uit het dorp Dwingeloo gestort. Mogelijk dus wel aangevoerd.
Sherardia arvensisBlauw walstro212-523MeppelPeter VenemaAugustus
Berm. 2e melding uit Drenthe.
Solanum nigrum schultesiiBeklierde nachtschade234-557AssenEdwin DijkhuisJuni
2e melding van Beklierde nachtschade, een ondersoort van Zwarte nachtschade die zich vooral ophoudt in het stedelijk gebied.
Veronica x lackschewitziiBastaard van Blauwe- en Rode waterereprijs244-516Gramsbergen”Het stroomdal” natuur- en milieuvereniging Zuid Oost DrentheSeptember
Materiaal door Harm Tjepkema verzameld. Deze bastaard is niet eerder gemeld voor Drenthe. Kenmerkend zijn de alsmaar doorgroeiende bloemtrossen. Een van de ouders – Blauwe watereprijs – is een soort van de grote rivieren en in Drenthe zeer zeldzaam. Blauwe waterereprijs is onder andere gemeld uit km-hok 245-519, langs het Coevorden-Vechtkanaal.
Vicia villosaBonte wikke228-527HoogeveenMaarten PerdeckOktober
8e melding in Drenthe. 1 grote plant Vicia villosa in Hoogeveen op een plek waar gebouwen gesloopt zijn. Samen met Datura stamonium (3 exemplaren) en tientallen Buddleja davidii.