Werkgroep Florakartering Drenthe

Bijzondere vondsten in 2008

Klik hier voor alle beschikbare foto’s van 2008.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

SoortPlaats/
Km-hok
Gevonden doorMaand/Opmerkingen
Fluweelblad
(Abutilon theophrasti)
Garminge
239-537
Bert BlokSeptember. 8 Exemplaren in bietenakkers.
idemEes
250-546
Bert BlokAugustus. 1 Exemplaar in bietenakker.
Engels gras
(Armeria maritima)
Zuidwolde
226-522
Joop VerburgMei. In de berm van de N48.
Herfstalsem
(Artemisia verlotiorum)
Meppel
211-523
Peter VenemaAugustus. In een slootkant, 5-10 exemplaren. 1e Melding voor Drenthe en voor zover bekend de 2e melding voor Nederland. Kenmerkend zijn gaafrandige bovenste bladeren, die sterk verschillen met de onderste, meer ingesneden bladeren (goed te zien op de foto’s). Meer achtergrondinformatie in de nieuwsbrief 2005-2 van Bureau Stadsnatuur Rotterdam.
Tongvaren
(Asplenium scolopendrium)
Assen
231-557
Johan WesselAugustus. 10 Exemplaren op de zijmuren van een boerderij. Zowel aan de NW-zijde als de NO-zijde.
Eenbloemige veldkers
(Cardamine corymbosa)
Nieuw Roden
222-572
PWG
KNNV-Groningen
April. Tussen de bestrating in een nieuwbouwwijk. Overigens heeft Karst Meijer de soort sinds 2005 gevonden in Vledderveen, Uffelte, Meppel en Frederiksoord.
Trilgraszegge
(Carex brizoides)
Westlaren
240-567
Edwin DijkhuisJuni. 500 m2 in bosrand en aangrenzende droge greppel langs afrit N34 ter hoogte van Westlaren. Nagenoeg geen bloeiwijzen.
idemZuidlaren
240-568
Homme VrielingJuni. Een groeiplaats van circa 10 m2 met talrijke bloeiwijzen aan de rand van het plantsoen/bosschage achter het verzorgingstehuis Tienelswold.
Gevlamde fijnstraal
(Conyza bonariensis)
Assen
234-559
Edwin DijkhuisSeptember. 1e Melding uit Drenthe. Twee planten tussen bestrating in woonwijk. In ditzelfde km-hok is vorig jaar Hoge fijnstraal gevonden!
Watercrassula
(Crassula helmsii)
Middelveen
225-520
Joop VerburgJuli. 2e Melding van deze invasieve soort in Drenthe.
Bleek cypergras
(Cyperus eragrostis)
Meppel
212-523
Peter VenemaJuli. Slootkant. 2e Melding van deze neofyt uit Drenthe. In 2007 voor het eerst door Harm Tjepkema gemeld uit de omgeving van Zwinderen.
Harig vingergras
(Digitaria sanguinalis)
Coevorden
246-520
Bert BlokSeptember. Duizenden planten langs spoor op stationsterrein. Harig vingergras komt in Drenthe zelden voor.
idemAssen
234-556
Homme VrielingAugustus. 2 Planten op perron van NS-station.
Grote zandkool
(Diplotaxus tenuifolia)
Zuidwolde
227-526
Joop VerburgJuli. Grote zandkool is zeldzaam in Drenthe, maar lijkt toe te nemen. Dit betreft de 9e melding, op één na allemaal gedaan na 2000.
Geschubde mannetjesvaren
(Dryopteris affinis)
Boswachterij Dwingeloo
226-536
Maarten PerdeckMei. Op de N-helling van 10 jaar oude bergen met afgegraven bouwvoor van natuurontwikkelingsgebied Holtveen.
idemBoswachterij Ruinen
222-526
Kees van Eerde1 Exemplaar.
Egeria
(Egeria densa)
Binnenvree – Coevorden
247-520
Harm TjepkemaAls aquarium- en vijverplant in cultuur, onder aquariumliefhebbers ook wel Argentijnse waterpest genoemd. Op enkele plaatsen verwilderd gevonden. Het is de 2e melding van deze Zuid-Amerikaanse exoot uit Drenthe. Hij onderscheidt zich van Smalle en Brede waterpest, waar hij sterk op lijkt (wel duidelijk forser) door het aantal blaadjes. Bij Egeria staan de blaadjes in kransen van 4-8 (meestal 4), tegenover 3-4 (meestal 3) bij Elodea.
Moeraswespenorchis
(Epipactis palustris)
de HolmersTjeerd LanghoutJuli. Moeraswespenorchis is in Drenthe zeldzaam.
Klein liefdegras
(Eragrostis minor)
Coevorden
245-518
Bert BlokAugustus. Honderden exemplaren tussen straatstenen op nieuw haventerrein. 3e Vondst in Drenthe.
Moeraswolfsmelk
(Euphorbia palustris)
Eexter-zandvoort
248-563
Henny LeijtensMei. Aan de rand van de sloot langs de weg Krommedijk naar Eexterzandvoort.
Duits viltkruid
(Filago vulgaris)
Zuidoevers
243-570
Edwin DijkhuisJuli. 7e Melding voor Drenthe.
Gebogen driehoeksvaren
(Gymnocarpium dryopteris)
Boswachterij Dwingeloo
226-538
Maarten PerdeckMei. In een slootkant langs een fietspad met Nederlands grootste groeiplaats van Stippelvaren.
Glad breukkruid
(Herniaria glabra)
Zuidwolde
227-526
Joop VerburgMei. 6e Vondst in Drenthe.
idemCoevorden
245-518
Bert BlokAugustus. 4 Planten tussen straatstenen op nieuw haventerrein. 7e Vondst in Drenthe.
Bilzenkruid
(Hyoscyamus niger)
Coevorden
234-557
Bert JonkersMei. 10 Exemplaren op braakliggend perceeltje aan de Schoolstraat in Coevorden. 3e Vondst in Drenthe.
Jacobskruiskruid- duinvorm
(Jacobea vulgaris dunensis)
Zuidwolde
227-526
Joop VerburgJuli. 4e Melding van de duinvorm van Jacobskruid uit Drenthe. Mogelijk algemener (niet iedereen streept ondersoort aan). Alle meldingen komen uit de ZW-hoek van Drenthe.
Amerikaanse kruidkers
(Lepidum virginicum)
Ermerzand
250-529
Harm TjepkemaTot nu toe alleen gevonden in het zuidelijke deel van Drenthe. Het betreft de 4e melding in Drenthe.
Boswederik
(Lysimachia nemorum)
Gasteren
241-560
Annie VosMei. 5 Planten op de kale lemige bodem van een – enkele jaren geleden – afgegraven stuk grond. In 2007 ter plaatse ook aangetroffen door Annie Vos en Eddy Weeda.
Muursla
(Mycelis muralis)
Boswachterij Gieten
246-554
246-555
Henny LeijtensJuni. Circa 300 exemplaren in km-hok 246-554 en 90 exemplaren in het aangrenzende km-hok 246-555. Muursla is in Drenthe zeldzaam en komt op de Hondsrug verspreid voor. Het betreft de 19e melding.
idemCoevorden
246-520
Bert BlokSeptember. 6 planten in spoorberm op stationsterrein. 20e Melding.
idemBoswachterij Ruinen
221-526
223-527
Kees van EerdeIn hok 221-526 twee groeiplaatsen. Per groeiplaats ca. 50 planten.
Stippelvaren
(Oreopteris limbosperma)
Boswachterij Ruinen
223-528
Kees van Eerde11 Exemplaren.
Kogelduizendknoop
(Persicaria capitata)
Noordermaten – Dalerveen
244-516
Harm TjepkemaKogelduizendknoop is een sierplant die in het stedelijk gebied lijkt in te burgeren. In Drenthe niet eerder als verwilderd gemeld.
Smalle beukvaren
(Phegopteris connectilis)
Boswachterij Dwingeloo
224-537
Maarten PerdeckMei. 5 Exemplaren in bermsloot. Samen met Mannetjes-, Wijfjes-, Stippel-, Brede en Smalle stekelvaren en Dubbelloof.
Watersla
(Pistia stratiotes)
Beilervaart
228-542
229-542/541
230-541
Willem BraamSeptember. Duizenden exemplaren, met vruchtzetting. Naast Watersla is in km-hok 229-541 ook Waterhyacint (Eichhornia crassipes) aangetroffen. Beide soorten zijn’ontsnappingen’ uit een vijver.
Zeeweegbree
(Plantago maritima)
Buinen
253-551
Ruud de KoningAugustus. 1 Pol in berm langs de weg van Stadskanaal naar Buinen. Samen met o.a. Hertshoornweegbree. Nieuw pekeladventief! 1e Melding van deze kustplant voor Drenthe.
Kransmuur
(Polycarpon tetraphyllum)
Meppel
212-523
Peter VenemaTussen bestrating. 2e Melding van deze mediterrane soort uit Drenthe. In 2007 voor het eerst gevonden in Assen tijdens het Floron/WFD-inventarisatieweekend. Kransmuur is bezig met een sterke opmars in Nederland.
Wilgfonteinkruid
(Potamogeton x decipiens)
Geeuwenbrug
220-542
Bert LanjouwJuli. Van deze zeer zeldzame kruising tussen Doorgroeid en Glanzig fonteinkruid zijn twee oude meldingen uit de kop van Drenthe bekend. Clason verzamelde het in 1955 in het Leekstermeer. De andere opgave betreft uurhok 12-14 (na 1950); dit uurhok ligt echter grotendeels in Groningen. In Flora Neerlandica (1964) wordt deze laatste groeiplaats omschreven als Drentse punt, dus mogelijk betreft het Drents grondgebied. Kenmerkend voor deze kruising zijn de licht zigzaggende stengel en de in de lengte opgerolde bladeren.
Langstengelig fonteinkruid
(Potamogeton praelongus)
Glimmen
236-574
Ben HoentjenSeptember. Opnieuw een vondst van Langstengelig fonteinkruid in Noord-Drenthe. Ditmaal in een geïsoleerde voormalige zandwinplas ten noorden van het Hemrik bij Glimmen, die nu als visplas in gebruik is. Hier samen met het eveneens zeer zeldzame Teer vederkruid (uit deze omgeving voor het laatst in 1976 gemeld) in opvallend helder (zacht) water.
Uitstaande vetmuur
(Sagina micropetala)
Meppel
210-523/524
211-523/524
212-523/524
Peter VenemaJuli. Tenger vetmuur (Sagina apetala) is in de nieuwste editie van Heukels gesplitst in twee soorten: Uitstaande vetmuur (Sagina micropetala) en Donkere vetmuur (Sagina apetala). Beide soorten zijn uit Drenthe gemeld (vooral in de bebouwde kom). Uitstaande vetmuur is het meest algemeen. Op de foto’s zijn duidelijk de afstaande kelkbladen te onderscheiden, een belangrijk verschil met Donkere vetmuur die aanliggende kelkbladen heeft.
Kruidvlier
(Sambucus ebulus)
Boswachterij Dwingeloo
225-539
Maarten PerdeckJuni. Ruim 100 m2 aan de rand van boswachterij Dwingeloo. Hier is in het verleden bladafval uit het dorp Dwingeloo gestort. Mogelijk dus wel aangevoerd.
Blauw walstro
(Sherardia arvensis)
Meppel
212-523
Peter VenemaAugustus. Berm. 2e Melding uit Drenthe.
Beklierde nachtschade
(Solanum nigrum schultesii)
Assen
234-557
Edwin DijkhuisJuni. 2e Melding van Beklierde nachtschade, een ondersoort van Zwarte nachtschade die zich vooral ophoudt in het stedelijk gebied.
Bastaard van Blauwe en Rode waterereprijs
(Veronica x lackschewitzii)
Gramsbergen
244-516
”Het stroomdal” natuur- en milieuvereniging Zuid Oost DrentheSeptember. Materiaal door Harm Tjepkema verzameld. Deze bastaard is niet eerder gemeld voor Drenthe. Kenmerkend zijn de almaar doorgroeiende bloemtrossen. Een van de ouders, Blauwe watereprijs, is een soort van de grote rivieren en in Drenthe zeer zeldzaam. Blauwe waterereprijs is onder andere gemeld uit km-hok 245-519, langs het Coevorden-Vechtkanaal.
Bonte wikke
(Vicia villosa)
Hoogeveen
228-527
Maarten PerdeckOktober. 8e Melding in Drenthe. 1 Grote plant Vicia villosa in Hoogeveen op een plek waar gebouwen gesloopt zijn. Samen met Datura stamonium (3 exemplaren) en tientallen Buddleja davidii.