Werkgroep Florakartering Drenthe

Bijzondere vondsten in 2012

Klik hier voor alle beschikbare foto’s van 2012.

Klik op de foto’s in de tabel voor een vergroting.

SoortPlaats/
Km-hok
Gevonden doorMaand/Opmerkingen
Tongvaren
(Asplenium scolopendrium)
Hoogersmilde
222-547
Edwin DijkhuisJuni, 10e melding van deze in Drenthe zeer zeldzame varen. Lijkt de laatste jaren vaker te worden gevonden. Het betreft een groot aantal (circa 20) planten op de onderzijde van een vochtige achtermuur van een schuur die grenst aan een brandgang.
Trilgraszegge
(Carex brizoides)
Bovensmilde
228-556
Lubbert DijkJuli. Tijdens het veldwerk voor de actualisatie van de Drentse flora- en vegetatiegegevens, uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe, is Trilgraszegge gevonden op twee plekken in km-hok 228-556. Het betreft inmiddels de 14e Drentse melding.  De groeiplekken liggen dicht bij elkaar. De eerste (circa 16 m2) betreft een (typische) groeiplek in een bosrand en op het talud van de aangrenzende sloot. De tweede (circa 4 m2) betreft een ruige slootrand, aan beide zijden omgeven door aardappels.
Rivierduinzegge
(Carex colchica)
Langs N34 bij CoevordenJacob Koopman en Wieger PoelstraMei. Jacob Koopman maakte ons via de mail attent op het voorkomen van Rivierduinzegge in Drenthe: “Tussen Hardenberg (Ov.) en Coevorden (Dr.) staan beide wegbermen langs de N34 over een lengte van meer dan 10 km vol met C. colchica. Als ze bloeit is ze zeer gemakkelijk te traceren vanuit de auto: let op de crèmekleurige planten in de wegberm; crèmekleurig vanwege de meeldraden en stampers. Als je eenmaal dat beeld te pakken hebt, kun je de soort overal in je district spotten vanuit de auto.”. Bij deze dus een oproep om uit te kijken naar deze, min of meer op Zandzegge gelijkende soort met een voorkeur voor schrale, zandige bermen en dijken. In onze database zit 1 oude melding uit een km-hok 211-522 langs de Reest.
Stekelige kogeldistel
(Echinops exaltatus)
Assen
236-556
Willem BraamSeptember. Stekelige kogeldistel is een tuinplant die makkelijk opslaat uit zaad en soms verwildert. In Assen is Stekelige kogeldistel gevonden in een houtwal.
Vlottende bies
(Eleogiton fluitans)
Steenbergerveld
222-569
Roelof BlaauwSeptember, langs een hergraven sloot in het Steenbergerveld. Vlottende bies staat hier massaal in de slootrand. Vlottende bies is in Drenthe zeldzaam.
Duits viltkruid
(Filago vulgaris)
Hoogeveen
231-528
Plantenwerkgroep Natuurvereniging Zuidwolde
Juni, 8e melding. Planten stonden op een oud, inmiddels verlaten deel van het industrieterrein in Hoogeveen, samen met andere Drentse zeldzaamheden als Sophiekruid, Kleine leeuwenbek, Vreemde ereprijs en Hongaarse raket.
idemEmmen
254-530
Harm TjepkemaJuli, 9e melding. Planten stonden op een bouwrijp gemaakt terrein ‘De Delftlanden’ bij Emmen, samen met andere leuke soorten als Dwergviltkruid en Hondsviooltje.
idemEmmercompascuum
266-538
Paul Gelderloos, Hink Been en Luciënne Japchen LenstraJuli, 10e melding.  Circa 26 planten in natuurontwikkelingsgebied langs de Runde. Hier samen met onder andere Dwergviltkruid, Bosdroogbloem, Wilde bertram en een paar exx. Kleine pimpernel.
Bleekgele hennepnetel
(Galeopsis segetum)
Ruinen
220-532
Maarten PerdeckJuni. Bleekgele hennepnetel is van oudsher een soort van winterroggeakkers op kalkarme zandgrond (essen). Net als veel andere bewoners van graanakkers is het sterk achteruitgegaan. In de Atlasperiode is het nog gevonden in 39 km-hokken, verspreid over de Hondsrug en Noord- en Zuidwest-Drenthe. Sindsdien is nog maar gemeld van vijf km-hokken. Een van de wat bestendigere plekken betreft deze groeiplaats in een berm langs een fietspad op de rand van de Es van Ruinen. Van deze locatie zijn meldingen uit 2004, 2007, 2009 en 2012. Bleekgele Hennepnetel is in Drenthe inmiddels een uiterst zeldzame plant die met uitsterven wordt bedreigd.
Muizenoor x Weidehavikskruid
(Hieracium x flagellare)
Hoogeveen
231-538
Plantenwerkgroep Natuurvereniging ZuidwoldeMei, voor zover bekend de 4e melding voor Drenthe van deze kruising tussen Muizenoor en Weidehavikskruid. Wordt waarschijnlijk over het hoofd gezien.
Platte rus
(Juncus compressus)
Veenhuizen
222-560



Otto Zijlstra

Juni. Platte rus is in Drenthe zeer zeldzaam. Het meest is ze nog gevonden rondom Meppel en langs de Hunze en benendenloop van de Drentsche Aa. Hier groeit het vooral langs sloten met kwelinvloed.  Bij Veenhuizen ging het echter om een groeiplaats aan de rand van een fietspad (tussen de stenen) en bij Geeuwenbrug en Dieverbrug om een plek in de berm van de N371 (hier met pekeladventieven als Hertshoornweegbree en Stomp kweldergras). Groeiplaatsen in bermen langs gepekelde wegen zijn in Drenthe nog zeer schaars.
idemGeeuwenbrug
221-543
Edwin DijkhuisJuni
idemDieverbrug
219-540
Edwin DijkhuisJuli
Zwaardrus
(Juncus ensifolius)
Hoogersmilde
222-547
Lubbert DijkJuni. Zwaardrus is gevonden tijdens het veldwerk voor de actualisatie van de Drentse flora- en vegetatiegegevens, uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe.  Zwaardrus wordt de laatste jaren vaker gevonden. Er zijn nu meldingen uit 11 km-hokken. Zes bij Noord-Sleen (hier sinds 1974 bestendig voorkomend) en verder verspreid over de provincie (Elp, Meppel, Zuidwolde, Nijeveen) en nu dus ook bij Hoogersmilde. De meeste vondsten zijn gedaan langs waterleidingen, waarbij de planten een plek vlak boven de waterlijn prefereren.
Boswederik
(Lysimachia nemorum)
Roden
223-571
Immy BoonstraJuni. Tijdens de Atlasperiode is het gevonden rondom Roden en in het Drentsche Aa gebied (omgeving Gasteren, Rolde, Ekehaar).  Met uitzondering van de groeiplaats in het Gastersche Holt, waarvan we sinds 1971 een opeenvolgende reeks van waarnemingen hebben, ging het merendeels om oude waarnemingen van vóór 1980. Sinds 2005 is het op een aantal oude, maar ook enkele nieuwe locaties binnen de twee genoemde ‘bolwerken’ teruggevonden. De vondst van Immy sluit aan bij de overige waarnemingen rondom Roden (226-570, 226-571, 227-574, 227-575).
Muursla
(Mycelis muralis)
Erica
260-522
Bert BlokSeptember, 10 planten op spoorwegtalud op het terrein van de Fijnfabriek, Amsterdamscheveld. Muursla is in Drenthe zeldzaam, maar lijkt toe te nemen. Het is in Drenthe een karakteristieke plant van bossen en andere schaduwrijke plekken op vochtige, matig voedselrijke (leem)grond. Ook staat het wel binnen de bebouwde kom op vochtige plaatsten. Meldingen die betrekking hebben op een meer stedelijk biotoop zijn in Drenthe tot nu toe echter zeldzaam, dit betreft voor zover bekend de vierde ‘stadse’ melding.
Middelste ganzerik
(Potentilla intermedia)
Nieuw-Weerdinge
263-541
WFD-excursieSeptember. Tijdens de afsluitende WFD-excursie, waarbij een drietal meetnethokken in de omgeving van Nieuw-Weerdinge zijn geïnventariseerd, is Middelste ganzenrik gevonden. Het is in Drenthe een zeer zeldzame soort. In de atlasperiode is het gemeld uit twee km-hokken. Deze vondst betreft de vierde melding sinds 2000.
Bolletjesraket
(Rapistum rugosum)
Kolderveense Bovenboer
206-528
Nijeveen
207-527
Joop Verburg en Martin StolpSeptember. Bolletjesraket is in Drenthe zeer zeldzaam. Dit betreft de 2e en 3e melding sinds 2000.
Zevenster
(Trientalis europaea)
Dwingelderveld
221-536
Alida Taylor Parkins/Maarten van GelderMei, nieuwe groeiplaats (circa 100 m2) van deze voor Drenthe kenmerkende soort in het Dwingelderveld. Dat is verheugend nieuws, want het gaat niet goed met Zevenster in Drenthe.
Maretak
(Viscum album)
Zuidwolde
233-520
Joop VerburgApril. Maretak, die in Nederland vooral in Zuid-Limburg voorkomt, is voor zover bekend niet eerder in Drenthe waargenomen. Er is wel een melding voor landgoed De Pol bij Glimmen, waar het tot voor kort voorkwam in een Populier, maar deze groeiplaats ligt net over de provinciegrens in Groningen.
Eekhoorngras
(Vulpia bromoides)
Zeijerveen
230-559
Els HeijmanJuni. Eekhoorngras is een zeldzaam grasje dat vooral in het zuidelijk deel van Nederland voorkomt. Vóór 1950 lag er in de kop van Drenthe een bolwerk waarvan tijdens de Atlasperiode al niets meer over was. Sinds 2000 wordt het weer wat vaker gevonden (reële toename of wordt het beter herkend?). De vondst bij Zeijerveen, in een schrale berm, is voor zover bekend de 11e recente vondst.