Werkgroep Florakartering Drenthe

Bijzondere vondsten in 2013

Klik hier voor alle beschikbare foto’s van 2013.

Klik op de foto’s in de tabel voor een vergroting.

SoortPlaats/
Km-hok
Gevonden doorMaand/Opmerkingen
Heen
(Bolboschoenus maritimus)
Een-West
218-576
Lubbert DijkAugustus, op de bodem en deels talud van een droogvallende sloot, aan de Grensweg.
De plek is ongeveer 40 meter lang en 1 meter breed. Heen is in Nederland een zeer algemeen voorkomende plant, maar in Drenthe (en de overige pleistocene zandstreken) zeer zeldzaam. (zie kaartje op verspreidingsatlas.nl).
Gesteeld glaskroos
(Elatine hexandra)

Baggelhuizerplas, Assen
230-555
231-555
Peter VenemaJuni. Glaskroossoorten zijn zeldzame, kleine, veelal kortlevende planten die gebonden zijn aan periodiek droogvallende plaatsen. Gesteeld glaskroos komt vooral in het pleistocene deel van Nederland voor en breidt zich recent uit. In het noorden is het echter nog een zeldzaamheid. Dit is de vierde en vijfde melding uit Drenthe.
Brede dovenetel
(Lamium confertum)
Mandelanden
248-547
WFD- excursieJuni. Tijdens de WFD-excursie op 1 juni hebben we de fonkelnieuwe natuur van de Mandelanden, bovenloop van het Voorste diep, bij Borger bekeken. In de pioniersvegetatie stond onder andere de zeldzame Brede dovenetel, een soort die niet eerder in Drenthe is waargenomen! (zie kaartje op verspreidingsatlas.nl).
Rode ogentroost
(Odontitis vernus subsp. serotinus)
Schrapveen
226-515
225-516
WFD- excursieAugustus. Tijdens de WFD-excursie, waarbij we ditmaal het Schrapveen in de bovenloop van de Reest hebben bezocht, is in twee km-hokken Rode Ogentroost aangetroffen. Deze fraaie halfparasiet is uitermate zeldzaam in Drenthe. Vóór 1950 is het op verschillende plaatsten verspreid door de provincie waargenomen Zie verspreidingsatlas.nl. In de atlasperiode is het alleen bekend van het natuurontwikkelingsterrein Homansheem, waar het met maaisel uit het Lauwersmeer is geïntroduceerd. Sindsdien is het waargenomen in Kampsheide (2005), De Holmers (2009) en nu dus op twee plekken (met slechts enkele planten) in het Schrapveen.
Canadese braambes
(Rubus canadensis)
Asserbos
233-555
Peter VenemaJuli, een nieuwe soort voor Drenthe.
Steentijmereprijs
(Veronica acinifolia)
Hoogeveen
227-525
Joop VerburgMei, nieuw voor Drenthe. Steentijmerepijs, een soort met een overwegend (sub)mediterrane verspreiding, is uitermate zeldzaam en tot op heden alleen in de provincie Brabant waargenomen (zie kaartje op verspreidingsatlas.nl). In Hoogeveen stond het in een gemeentelijke berm.