Werkgroep Florakartering Drenthe

WFD-bijeenkomst 2003

“Waarvoor wij veldwerk doen.”
Programma van de (eerste) medewerkersdag ter gelegenheid van 20 jaar WFD

Zaterdag 15 februari 2003
Veldstudiecentrum Orvelte, Zuideresweg 10, Orvelte


Programma

10:00Ontvangst met koffie/thee
10:30Opening van de dag door mevr. A. Edelenbosch, lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe
10:45Voortgang van de activiteiten sinds de Atlas van de Drentse flora. Presentatie van de handleiding voor het WFD-meetnet – Ben Hoentjen/Eef Arnolds
11:15Van waarneming tot waterbeheer. Over inventarisatie en gebruik van floragegevens bij een waterschap – Uko Vegter (Waterschap Hunze & Aa’s)
12:00Lunch. Bekijken van de presentatie van het provinciaal florameetnet.
13:00Landelijk meetnet aandachtsoorten – medewerker Floron, Leiden
13:30Plant-Aardig: een persoonlijk doorkijkje door de Drentse vegetatie – Geert de Vries
14:15Inventarisatie, Rode lijst en Programma Beheer. Wat doet een terreinbeheerder met inventarisatiegegevens? – Hester Heinemeijer (Het Drentse Landschap)
14:45Afsluiting en nakaarten met een drankje

Voor deelname aan de dag is opgave gewenst door het strookje op de achterzijde van de nieuwsbrief volledig in te vullen en zo spoedig mogelijk, maar voor 1 februari op te sturen naar:
Jan van Ginkel, Oranjekanaal NZ 51, 9441 TC Orvelte
Tel. 0593 322 223. Opgeven per e-mail kan natuurlijk ook: .
Waar mogelijk sluiten wij vraag en aanbod kort wat betreft carpoolen en het vervoer van en naar treinstations. Wij kunnen echter niets vooraf garanderen.