Werkgroep Florakartering Drenthe

WFD-bijeenkomst in 2012 (jubileum)

Klik hier voor de bijbehorende foto’s.

Zaterdag 18 februari 30-jarig jubileum
‘De Meent’, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Vanaf 9:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10Drentse tournee van twee botanische landlopers in 1859 – Eddy Weeda
10:45Korte pauze
11:00Kruidenrijke akkers: goed voor vogels, ook voor akkerflora? – Ben Koks
11:30Uitreiking Drentse floraprijs door Ali Edelenbosch, voorzitter Stichting Het Drentse landschap.
12:00-13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD-excursies in 2011. Ook is er gelegenheid om je aan te melden voor het Florameetnet Drenthe, het Verspreidingsonderzoek of om van al gereserveerde meetnethokken de formulieren af te halen.
13:15Het Drentse Florameetnet – Edwin Dijkhuis
13:40‘Waarom de Stengelloze sleutelbloem het gaat redden in de Drentsche Aa: samenwerking voor herstel’ – Rogier Kleine (UvA)
14:00Drentse orchideeën in de lift – Hans Dekker
14:30Test je florakennis . . . – Willem Braam/Joop Verburg
15:00Sluiting door Joop Verburg

De WFD-medewerkersdag wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Drenthe, PRA International en de Waterschappen Reest & Wieden en Hunze & Aa’s.

Persbericht jubileum

Artikel Oostermoer Noordenveld

Artikel Hoogeveensche Courant