Zevende Drentse Floraprijs 2023 voor Eef Arnolds

Zevende Drentse Floraprijs 2023 voor Eef Arnolds

Tijdens de weer goed bezochte medewerkersdag van de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD), op 18 februari jl. in Zuidlaren, kreeg Eef Arnolds de Drentse Floraprijs 2023 uitgereikt. Deze prijs is door de WFD in 2005 in het leven geroepen om personen of instanties in het zonnetje te zetten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de kennis over en de bescherming van de Drentse natuur in het algemeen en de wilde flora in het bijzonder.

Eef Arnolds stond in 1982 mede aan de wieg van de WFD en was tot 2005 bestuurslid. In het realiseren van de hoofddoelstelling van de werkgroep – het maken van een flora-atlas van Drenthe op basis van de verspreiding van inheemse plantensoorten per km-hok – heeft hij een groot aandeel gehad. Dat geldt zowel voor de organisatie van het veldwerk als voor het zelf inventariseren van vele km-hokken, vooral in Midden-Drenthe. Hij deelde zijn grote floristische en ecologische kennis tijdens de jaarlijks gehouden inventarisatie-excursies.

Ook bij het verwerken van de gegevens tot een informatief en toegankelijk boek was Eefs kennis, kunde en ervaring van onschatbare waarde. Voor deze atlas, 800 pagina’s dik, die in november 1999 in samenwerking met de provincie Drenthe verscheen, maakte Eef de teksten over de planten van bossen en bosranden en hij schreef mee aan de meeste andere hoofdstukken. Daarnaast verzorgde hij de contacten met de uitgever en subsidieverstrekkers.

In 2001 initieerde hij het Florameetnet Drenthe om de ontwikkelingen van de Drentse flora te volgen op basis van ruim 500 opnieuw te inventariseren km-hokken. Ook droeg hij bij aan het veldwerk hiervoor.

Daarna richtte hij zich op het werk voor de paddenstoelenatlas van Drenthe, die onder zijn bezielende leiding in 2015 in drie delen verscheen. Vanaf 2016 is hij een van de drijvende krachten achter het veldwerk voor een verspreidingsatlas van de Drentse macro-nachtvlinders.

Ook is Eef ruim 20 jaar als deskundige en wetenschappelijk adviseur lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie van Het Drentse Landschap. En dat alles als vrijwilliger.

Daarbij gevoegd zijn eigen bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe natuur in De Schepping bij Holthe, dan komt naar het oordeel van de WFD de Drentse Floraprijs Eef Arnolds meer dan toe.

De Drentse Floraprijs bestaat uit een ingekleurd eikenhouten beeldje van de Zweedse kornoelje, het logo van de WFD, gemaakt door Johanna Nijlunsing (Peize).