Werkgroep Florakartering Drenthe

Foto’s van excursies in 2009

Klik hier voor de details van de excursies.

19 september: industrieterrein Bargermeer-Emmen