Werkgroep Florakartering Drenthe

Het nieuwe strepen

Met dit project willen we de verspreidingsgegevens van onze wilde flora zo actueel mogelijk houden en veranderingen daarin tijdig signaleren. Bij ‘Het Nieuwe Strepen’ wordt jaarlijks een aantal vooraf geselecteerde km-hokken dubbel geïnventariseerd. Daarnaast worden zo veel mogelijk km-hokken buiten deze selectie ook volgens het protocol geïnventariseerd. Op deze manier kunnen statistisch verantwoorde uitspraken worden gedaan over de trends in voor- en achteruitgang van plantensoorten in Nederland.

Meer informatie kunt u vinden bij Floron

De nieuwste stand van zaken voor Het Nieuwe Strepen in Drenthe: Klik hier.