Werkgroep Florakartering Drenthe

Het Nieuwe Strepen

De nieuwste stand van zaken voor Het Nieuwe Strepen in Drenthe: Klik hier.

Met dit project willen we de verspreidingsgegevens van onze wilde flora zo actueel mogelijk houden en veranderingen daarin tijdig signaleren. Bij ‘Het Nieuwe Strepen’ wordt jaarlijks een aantal vooraf geselecteerde km-hokken dubbel geïnventariseerd. Daarnaast worden zo veel mogelijk km-hokken buiten deze selectie ook volgens het protocol geïnventariseerd. Op deze manier kunnen statistisch verantwoorde uitspraken worden gedaan over de trends in voor- en achteruitgang van plantensoorten in Nederland. Meer informatie kunt u vinden bij FLORON

Altijd een keur aan niet-HNS-hokken om te inventariseren

Zijn alle HNS-hokken al gereserveerd of de nog vrije hokken te ver weg, dan kunnen we je altijd nog een kaartje sturen van de hokken bij je in de buurt, die nodig weer eens aan de beurt moeten komen. Als je die volgens de methodiek van HNS onderzoekt, dan mag je de gegevens ook als zodanig naar Verspreidingsatlas doorgeven. Maar ook de gegevens van elk ouderwets gestreept hok zijn van harte welkom en waardevol! Het kaartje van hiervoor in aanmerking komende hokken vind je hier. Van deze km-hokken is van na 2000, respectievelijk 2010, geen soortenlijst met meer dan 100 soorten in de NDFF opgenomen.

Hok gekozen? Graag even doorgeven!

Wil je in één (of meer) van de nog ‘vrije’ hokken aan de slag, laat ons dan wel even weten waar je dit seizoen graag op pad wilt om dubbel werk te voorkomen omdat een hok al door iemand anders is besproken. Dus even een berichtje naar

Succes en veel plezier in het veld!