Organisatie

Stichting WERKGROEP FLORAKARTERING DRENTHE (WFD)
De Werkgroep Florakartering Drenthe is sinds 12 april 1984 een stichting, bij de Kamer van koophandel Drenthe ingeschreven onder nummer 41018309.

Algemeen e-mailadres

Bestuur

Ben Hoentjenvoorzitter/districtscoördinator Floron
Els Heijmansecretaris/DC-teamlid Floron
Martin Stolppenningmeester
leden
Hink Been
Willem Braam
Luciënne Japchen Lenstra
Jan Klooster
Joop Verburg
Annie Vos