Werkgroep Florakartering Drenthe

Organisatie

Stichting WERKGROEP FLORAKARTERING DRENTHE (WFD)
De Werkgroep Florakartering Drenthe is sinds 12 april 1984 een stichting, bij de Kamer van koophandel Drenthe ingeschreven onder nummer 41018309.

De WFD wordt ondersteund door het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Algemeen e-mailadres:

Bestuur

Ben Hoentjenvoorzitter/districtscoördinator FLORON
Els Heijmansecretaris/DC-teamlid FLORON
Martin Stolppenningmeester
leden
Hink Been
Willem Braam
Jan Klooster
Joop Verburg

Doelstellingen en verdere informatie