Werkgroep Florakartering Drenthe

Alle artikelen uit de Nieuwsbrieven

Jaar/Nr. Titel Auteur
1983/1Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/1Samenstelling van de werkgroep
1983/1Dagelijks bestuur
1983/1Centraal adres werkgroep
1983/1Excursiedag Orvelte: de eerste geslaagde stap op weg naar de Atlas
1983/1Voorbereidingen voor het veldseizoen 1983
1983/2Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/2Districtsavonden
1983/3Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/3Moeilijke of lastig op naam te brengen soorten
1983/4Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/4Te verwachten aantallen soorten per km-hok Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/5Verspreiding Kleine veldkers en Speenkruid Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Districtsavonden
1984/6Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/6Met de streeplijst door stad en dorp Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/6Verspreiding van Anemone nemorosa (bosanemoon) Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/7Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/7Verspreiding van Utricularia vulgaris (Gewoon blaasjeskruid) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/8In memoriam Zwaantje Wolf Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Verspreiding van Calluna vulgaris (Struikheide) volgens de momenteel beschikbare gegevens Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/9Verspreiding van Succisa pratensis (Blauwe knoop) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Atlas van de Nederlandse Flora, 1e en 2e deel
1986/10Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/10Hou ze uit elkaar: verwilderde siergewassen Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1986/11Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/11Verspreiding van Echinochloa crus-galli (Hanepoot) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/12Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/12Verspreiding van Stellaria holostea (Grootbloemige muur) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/13Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/13Kijk eens naar orchideeën in Drenthe Hans Dekker
1988/14Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/14Zegge- en grassoorten Ate Dijkstra
1988/15Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/15De verspreiding van Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) Ate Dijkstra
1988/15De veenkoloniën: soortenrijker dan je denkt Ruud de Koning
1989/16Mededelingen van de werkgroep Hester Heinemeijer
1989/16De verspreiding van Hottonia palustria (Waterviolier) Ate Dijkstra
1989/16Het aantal bezoeken per km-hok Ruud de Koning
1989/16FLORON-inventarisatieproject Ben Hoentjen/Ate Dijkstra/Hester Heinemeijer
1989/17Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1989/17De veenkoloniën: een tweede bezoek aan acht excursiehokken Ruud de Koning
1989/17De verspreiding in Drenthe van Myrica Gale (Gagel) Ate Dijkstra
1990/18Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1990/18Hoeveel km-hokken moeten er nog?
1990/18De verspreiding van Cardamine hirsuta (Kleine veldkers) Ate Dijkstra
1990/18De derde ronde Ruud de Koning
1991/19Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/19Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 Ruud de Koning
1991/20Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/20De FLORON-werkweek te Ees (20-27 juli 1990 Eddy Weeda
1991/20Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 (vervolg) Ruud de Koning
Jaar/Nr. Titel Auteur
1983/1Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/1Samenstelling van de werkgroep
1983/1Dagelijks bestuur
1983/1Centraal adres werkgroep
1983/1Excursiedag Orvelte: de eerste geslaagde stap op weg naar de Atlas
1983/1Voorbereidingen voor het veldseizoen 1983
1983/2Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/2Districtsavonden
1983/3Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/3Moeilijke of lastig op naam te brengen soorten
1983/4Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/4Te verwachten aantallen soorten per km-hok Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/5Verspreiding Kleine veldkers en Speenkruid Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Districtsavonden
1984/6Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/6Met de streeplijst door stad en dorp Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/6Verspreiding van Anemone nemorosa (bosanemoon) Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/7Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/7Verspreiding van Utricularia vulgaris (Gewoon blaasjeskruid) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/8In memoriam Zwaantje Wolf Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Verspreiding van Calluna vulgaris (Struikheide) volgens de momenteel beschikbare gegevens Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/9Verspreiding van Succisa pratensis (Blauwe knoop) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Atlas van de Nederlandse Flora, 1e en 2e deel
1986/10Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/10Hou ze uit elkaar: verwilderde siergewassen Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1986/11Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/11Verspreiding van Echinochloa crus-galli (Hanepoot) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/12Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/12Verspreiding van Stellaria holostea (Grootbloemige muur) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/13Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/13Kijk eens naar orchideeën in Drenthe Hans Dekker
1988/14Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/14Zegge- en grassoorten Ate Dijkstra
1988/15Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/15De verspreiding van Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) Ate Dijkstra
1988/15De veenkoloniën: soortenrijker dan je denkt Ruud de Koning
1989/16Mededelingen van de werkgroep Hester Heinemeijer
1989/16De verspreiding van Hottonia palustria (Waterviolier) Ate Dijkstra
1989/16Het aantal bezoeken per km-hok Ruud de Koning
1989/16FLORON-inventarisatieproject Ben Hoentjen/Ate Dijkstra/Hester Heinemeijer
1989/17Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1989/17De veenkoloniën: een tweede bezoek aan acht excursiehokken Ruud de Koning
1989/17De verspreiding in Drenthe van Myrica Gale (Gagel) Ate Dijkstra
1990/18Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1990/18Hoeveel km-hokken moeten er nog?
1990/18De verspreiding van Cardamine hirsuta (Kleine veldkers) Ate Dijkstra
1990/18De derde ronde Ruud de Koning
1991/19Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/19Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 Ruud de Koning
1991/20Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/20De FLORON-werkweek te Ees (20-27 juli 1990 Eddy Weeda
1991/20Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 (vervolg) Ruud de Koning
Jaar/Nr. Titel Auteur
1983/1Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/1Samenstelling van de werkgroep
1983/1Dagelijks bestuur
1983/1Centraal adres werkgroep
1983/1Excursiedag Orvelte: de eerste geslaagde stap op weg naar de Atlas
1983/1Voorbereidingen voor het veldseizoen 1983
1983/2Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/2Districtsavonden
1983/3Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/3Moeilijke of lastig op naam te brengen soorten
1983/4Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/4Te verwachten aantallen soorten per km-hok Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/5Verspreiding Kleine veldkers en Speenkruid Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Districtsavonden
1984/6Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/6Met de streeplijst door stad en dorp Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/6Verspreiding van Anemone nemorosa (bosanemoon) Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/7Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/7Verspreiding van Utricularia vulgaris (Gewoon blaasjeskruid) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/8In memoriam Zwaantje Wolf Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Verspreiding van Calluna vulgaris (Struikheide) volgens de momenteel beschikbare gegevens Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/9Verspreiding van Succisa pratensis (Blauwe knoop) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Atlas van de Nederlandse Flora, 1e en 2e deel
1986/10Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/10Hou ze uit elkaar: verwilderde siergewassen Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1986/11Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/11Verspreiding van Echinochloa crus-galli (Hanepoot) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/12Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/12Verspreiding van Stellaria holostea (Grootbloemige muur) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/13Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/13Kijk eens naar orchideeën in Drenthe Hans Dekker
1988/14Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/14Zegge- en grassoorten Ate Dijkstra
1988/15Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/15De verspreiding van Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) Ate Dijkstra
1988/15De veenkoloniën: soortenrijker dan je denkt Ruud de Koning
1989/16Mededelingen van de werkgroep Hester Heinemeijer
1989/16De verspreiding van Hottonia palustria (Waterviolier) Ate Dijkstra
1989/16Het aantal bezoeken per km-hok Ruud de Koning
1989/16FLORON-inventarisatieproject Ben Hoentjen/Ate Dijkstra/Hester Heinemeijer
1989/17Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1989/17De veenkoloniën: een tweede bezoek aan acht excursiehokken Ruud de Koning
1989/17De verspreiding in Drenthe van Myrica Gale (Gagel) Ate Dijkstra
1990/18Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1990/18Hoeveel km-hokken moeten er nog?
1990/18De verspreiding van Cardamine hirsuta (Kleine veldkers) Ate Dijkstra
1990/18De derde ronde Ruud de Koning
1991/19Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/19Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 Ruud de Koning
1991/20Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/20De FLORON-werkweek te Ees (20-27 juli 1990 Eddy Weeda
1991/20Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 (vervolg) Ruud de Koning
Jaar/Nr. Titel Auteur
1983/1Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/1Samenstelling van de werkgroep
1983/1Dagelijks bestuur
1983/1Centraal adres werkgroep
1983/1Excursiedag Orvelte: de eerste geslaagde stap op weg naar de Atlas
1983/1Voorbereidingen voor het veldseizoen 1983
1983/2Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/2Districtsavonden
1983/3Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/3Moeilijke of lastig op naam te brengen soorten
1983/4Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/4Te verwachten aantallen soorten per km-hok Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/5Verspreiding Kleine veldkers en Speenkruid Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Districtsavonden
1984/6Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/6Met de streeplijst door stad en dorp Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/6Verspreiding van Anemone nemorosa (bosanemoon) Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/7Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/7Verspreiding van Utricularia vulgaris (Gewoon blaasjeskruid) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/8In memoriam Zwaantje Wolf Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Verspreiding van Calluna vulgaris (Struikheide) volgens de momenteel beschikbare gegevens Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/9Verspreiding van Succisa pratensis (Blauwe knoop) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Atlas van de Nederlandse Flora, 1e en 2e deel
1986/10Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/10Hou ze uit elkaar: verwilderde siergewassen Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1986/11Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/11Verspreiding van Echinochloa crus-galli (Hanepoot) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/12Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/12Verspreiding van Stellaria holostea (Grootbloemige muur) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/13Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/13Kijk eens naar orchideeën in Drenthe Hans Dekker
1988/14Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/14Zegge- en grassoorten Ate Dijkstra
1988/15Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/15De verspreiding van Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) Ate Dijkstra
1988/15De veenkoloniën: soortenrijker dan je denkt Ruud de Koning
1989/16Mededelingen van de werkgroep Hester Heinemeijer
1989/16De verspreiding van Hottonia palustria (Waterviolier) Ate Dijkstra
1989/16Het aantal bezoeken per km-hok Ruud de Koning
1989/16FLORON-inventarisatieproject Ben Hoentjen/Ate Dijkstra/Hester Heinemeijer
1989/17Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1989/17De veenkoloniën: een tweede bezoek aan acht excursiehokken Ruud de Koning
1989/17De verspreiding in Drenthe van Myrica Gale (Gagel) Ate Dijkstra
1990/18Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1990/18Hoeveel km-hokken moeten er nog?
1990/18De verspreiding van Cardamine hirsuta (Kleine veldkers) Ate Dijkstra
1990/18De derde ronde Ruud de Koning
1991/19Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/19Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 Ruud de Koning
1991/20Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/20De FLORON-werkweek te Ees (20-27 juli 1990 Eddy Weeda
1991/20Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 (vervolg) Ruud de Koning
Jaar/Nr. Titel Auteur
1983/1Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/1Samenstelling van de werkgroep
1983/1Dagelijks bestuur
1983/1Centraal adres werkgroep
1983/1Excursiedag Orvelte: de eerste geslaagde stap op weg naar de Atlas
1983/1Voorbereidingen voor het veldseizoen 1983
1983/2Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/2Districtsavonden
1983/3Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/3Moeilijke of lastig op naam te brengen soorten
1983/4Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/4Te verwachten aantallen soorten per km-hok Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/5Verspreiding Kleine veldkers en Speenkruid Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Districtsavonden
1984/6Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/6Met de streeplijst door stad en dorp Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/6Verspreiding van Anemone nemorosa (bosanemoon) Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/7Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/7Verspreiding van Utricularia vulgaris (Gewoon blaasjeskruid) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/8In memoriam Zwaantje Wolf Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Verspreiding van Calluna vulgaris (Struikheide) volgens de momenteel beschikbare gegevens Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/9Verspreiding van Succisa pratensis (Blauwe knoop) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Atlas van de Nederlandse Flora, 1e en 2e deel
1986/10Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/10Hou ze uit elkaar: verwilderde siergewassen Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1986/11Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/11Verspreiding van Echinochloa crus-galli (Hanepoot) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/12Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/12Verspreiding van Stellaria holostea (Grootbloemige muur) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/13Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/13Kijk eens naar orchideeën in Drenthe Hans Dekker
1988/14Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/14Zegge- en grassoorten Ate Dijkstra
1988/15Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/15De verspreiding van Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) Ate Dijkstra
1988/15De veenkoloniën: soortenrijker dan je denkt Ruud de Koning
1989/16Mededelingen van de werkgroep Hester Heinemeijer
1989/16De verspreiding van Hottonia palustria (Waterviolier) Ate Dijkstra
1989/16Het aantal bezoeken per km-hok Ruud de Koning
1989/16FLORON-inventarisatieproject Ben Hoentjen/Ate Dijkstra/Hester Heinemeijer
1989/17Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1989/17De veenkoloniën: een tweede bezoek aan acht excursiehokken Ruud de Koning
1989/17De verspreiding in Drenthe van Myrica Gale (Gagel) Ate Dijkstra
1990/18Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1990/18Hoeveel km-hokken moeten er nog?
1990/18De verspreiding van Cardamine hirsuta (Kleine veldkers) Ate Dijkstra
1990/18De derde ronde Ruud de Koning
1991/19Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/19Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 Ruud de Koning
1991/20Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/20De FLORON-werkweek te Ees (20-27 juli 1990 Eddy Weeda
1991/20Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 (vervolg) Ruud de Koning
Jaar/Nr. Titel Auteur
1983/1Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/1Samenstelling van de werkgroep
1983/1Dagelijks bestuur
1983/1Centraal adres werkgroep
1983/1Excursiedag Orvelte: de eerste geslaagde stap op weg naar de Atlas
1983/1Voorbereidingen voor het veldseizoen 1983
1983/2Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/2Districtsavonden
1983/3Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/3Moeilijke of lastig op naam te brengen soorten
1983/4Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1983/4Te verwachten aantallen soorten per km-hok Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/5Verspreiding Kleine veldkers en Speenkruid Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1984/5Districtsavonden
1984/6Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/6Met de streeplijst door stad en dorp Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/6Verspreiding van Anemone nemorosa (bosanemoon) Ben Hoentjen/Hester Heinemeijer
1984/7Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1984/7Verspreiding van Utricularia vulgaris (Gewoon blaasjeskruid) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/8In memoriam Zwaantje Wolf Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/8Verspreiding van Calluna vulgaris (Struikheide) volgens de momenteel beschikbare gegevens Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1985/9Verspreiding van Succisa pratensis (Blauwe knoop) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1985/9Atlas van de Nederlandse Flora, 1e en 2e deel
1986/10Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/10Hou ze uit elkaar: verwilderde siergewassen Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1986/11Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1986/11Verspreiding van Echinochloa crus-galli (Hanepoot) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/12Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/12Verspreiding van Stellaria holostea (Grootbloemige muur) Ate Dijkstra/Ben Hoentjen
1987/13Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1987/13Kijk eens naar orchideeën in Drenthe Hans Dekker
1988/14Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/14Zegge- en grassoorten Ate Dijkstra
1988/15Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1988/15De verspreiding van Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) Ate Dijkstra
1988/15De veenkoloniën: soortenrijker dan je denkt Ruud de Koning
1989/16Mededelingen van de werkgroep Hester Heinemeijer
1989/16De verspreiding van Hottonia palustria (Waterviolier) Ate Dijkstra
1989/16Het aantal bezoeken per km-hok Ruud de Koning
1989/16FLORON-inventarisatieproject Ben Hoentjen/Ate Dijkstra/Hester Heinemeijer
1989/17Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1989/17De veenkoloniën: een tweede bezoek aan acht excursiehokken Ruud de Koning
1989/17De verspreiding in Drenthe van Myrica Gale (Gagel) Ate Dijkstra
1990/18Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1990/18Hoeveel km-hokken moeten er nog?
1990/18De verspreiding van Cardamine hirsuta (Kleine veldkers) Ate Dijkstra
1990/18De derde ronde Ruud de Koning
1991/19Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/19Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 Ruud de Koning
1991/20Beste atlasmedewerk(st)ers, Hester Heinemeijer
1991/20De FLORON-werkweek te Ees (20-27 juli 1990 Eddy Weeda
1991/20Verslag van de WFD-excursie van 19 mei 1999 (vervolg) Ruud de Koning