Auteur: <span>admin</span>

Presentaties en tips

De landelijke FLORON-dag van 11 december is noodgedwongen ook dit jaar weer digitaal verlopen. Jammer dat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten, maar de keerzijde is positief: je kunt alle lezingen of presentaties (nogmaals) bekijken! Onze tip:

Nectarindex

In het blad Natura van het KNNV is een artikel over de nectarindex verschenen. Hierin is ook aandacht besteed aan het Drentse project Bermscouts. Als case is een van de veldinstructies in Wachtum uitgewerkt. U