Joop Verburg koninklijk onderscheiden

Joop Verburg koninklijk onderscheiden

Foto Stefan Pronk

Tijdens de opening van de feestelijke afsluiting van het jubileumjaar van de Natuurvereniging Zuidwolde (50 jaar) en van de Vlinderstichting (40 jaar) zaterdag 16 december in De Boerhoorn in Zuidwolde, kreeg Joop Verburg door Burgemeester Inge Nieuwenhuizen van gemeente De Wolden het lintje opgespeld behorend bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Deze eervolle onderscheiding is aan Joop, die hiermee totaal verrast werd, onder meer toegekend vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de Natuurvereniging Zuidwolde, waarvan hij 27 jaar voorzitter is. Vanuit deze functie leverde hij waardevolle bijdragen aan natuur en milieu in en om Zuidwolde, had hij een voortrekkersrol bij diverse werkgroepen, nam hij het initiatief tot het realiseren van de Vlindertuin en het Vlinderommetje, prachtig geïllustreerde uitgaven, zoals De Stenen tuin en enthousiasmeerde hij basisschooljeugd met zijn gastlessen.
Daarnaast zet hij zich al vele jaren vrijwillig in voor de Werkgroep Florakartering Drenthe, de Vlinderwerkgroep Drenthe, de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe, FLORON, De Vlinderstichting, Landschapsbeheer Drenthe en voor de bescherming en het beheer van de natuur in en rond Zuidwolde. Ook was hij nauw betrokken bij de oprichting van koorschool Viva La Musica in het dorp.
Kortom, een meer dan verdiende erkenning van zijn tomeloze en gepassioneerde betrokkenheid bij mens en natuur, die het bestuur van de WFD van harte heeft ondersteund.

Foto’s Geert de Vries