Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2000

Net als vorig jaar hebben we gekozen voor vier gezamenlijke excursies. Bij het vaststellen van de data is rekening gehouden met vakanties en andere bijzondere dagen. Bij de terreinen van de natuurbeherende instanties zal het accent vooral liggen op het vastleggen van groeiplaatsen van voor het beheer belangrijke soorten. En wie een keer wil rondneuzen op een van de floristisch rijkste plekjes binnen Drenthe, mag de excursie naar de Kleine startbaan en de Havelterberg natuurlijk niet missen!

Wij verzamelen steeds om ongeveer 10.00 uur in de aangegeven etablissementen. Omdat deze plaatsen meestal niet zo makkelijk met het openbaar vervoer te bereiken zijn, kun je voor bijvoorbeeld vervoer vanaf een nabijgelegen station (liefst enkele dagen van tevoren) altijd bellen met Hester Heinemeijer (0521 351 057) of Ben Hoentjen (050 406 19 90).

13 mei: Heideheim (Het Drentse Landschap)

Verzamelen: Café Kregen, Hoofdstraat 31, 9491 AD Zeijen (0592 291 226).

24 juni: Kleine startbaan en/of Havelterberg

Verzamelen: Theehuis ’t Hunnebed, Van Helomaweg 47, 7973 JC Havelte (0521 341 401).

8 julo: Mantingerzand/Mantingerveld (natuur- en natuurontwikkelingsgebied van Natuurmonumenten)

Verzamelen: Restaurant Voscheheugte, Mantingerdijk 8, 9436 PN Mantinge (0593 552 568).

9 september: Gasterensche Duinen (Het Drentse Landschap)

Verzamelen: Café-restaurant Brinkzicht, Brink 1, 9466 PE Gasteren (0592 231 385).