Excursies

Klik hier voor foto’s van de excursies.

Excursies 2020

25 april 2020: omgeving Westerbork
We bezoeken km-hokken in de omgeving van Westerbork waar relatief weinig actuele gegevens van bekend zijn. We zijn benieuwd wat we aan voorjaarsflora aantreffen.
Verzamelen: 10.00 uur, Restaurant de Ar, Hoofdstraat 42, 9431 AE Westerbork 0593 331533 www.de-ar.nl

(Deze excursie is geannuleerd.)

30 mei 2020: omgeving Havelte
Terwijl floristische hotspots als de Havelterberg, de Kleine en Grote startbaan en het Holtingerzand, terecht, regelmatig bezoek van floristen krijgen, zijn er in de omgeving van Havelte nog diverse gebieden waar na 2000 nog maar weinig nieuwe gegevens verzameld zijn.
Verzamelen: 10.00 uur, Café Restaurant ’t Knooppunt, Dorpsstraat 21, 7971 CN Havelte, 0521-341226

Deze excursie is uitgesteld en heeft op 6 juni plaatsgevonden.

4 juli 2020: omgeving Exloo
Ook in de omgeving van Exloo liggen nog genoeg km-hokken die wel weer eens een bezoek waard zijn. Ook natuurgebieden als het Molenveld en de Zoersche Landen komen voor een bezoek in aanmerking (als het waterpeil en de hoogte van de vegetatie aldaar het toelaten).
Aanmelden via mail naar WFDrenthe@gmail.com vóór 1 juli met vermelding van telefoonnummer

5 september 2020: Roden, stadsflora
Traditie getrouw afsluiting van het veldseizoen met een ‘stadsexcursie’ gericht op de flora van het stedelijk gebied, waar zich voortdurend nieuwe soorten vestigen, mede onder invloed van de klimaatverandering. Van beginnend tot volleerd florist: iedereen is welkom!
Aanmelden via mail naar WFDrenthe@gmail.com vóór 2 september met vermelding van telefoonnummer

19 september 2020: grensgebied met Duitsland in ZO-Drenthe
In de uiterste ZO-hoek van Drenthe liggen uitgestrekte gebieden waar nauwelijks floristen komen en die dus interessante verrassingen kunnen opleveren.
Aanmelden vóór 16 september met vermelding van telefoonnummer

Excursies 2019

20 april 2019: omgeving Ansen
We bezoeken km-hokken in de omgeving van Ansen, waar relatief weinig actuele gegevens van bekend zijn. Gebieden met mooie veldnamen als Anserhooi- en weilanden, Armweide en Boerenstroovledder. We zijn benieuwd wat we aan voorjaarsflora gaan aantreffen.
Verzamelen 10.00 uur
Restaurant de Huiskamer, Kerkdijk 2, 7964 KB Ansen, Tel. 0522 471280

15 juni 2019: omgeving Spijkerboor, Hunzegebied
We gaan in de omgeving van de Hunze enkele gebieden bezoeken waar na 2000 nog weinig nieuwe gegevens verzameld zijn, bijv. in de Vrieslanden, Onlanden, Kievitslanden of een dorp als Eexterveen.
Verzamelen om 10.00 uur
Café ’t Keerpunt, Oostermoer 1, 9656 PE Spijkerboor, 0598 491 422

13 juli 2019: omgeving Bronnigerveen
De flank van de Hondsrug bij Bronniger naar het beekdal van het Voorste Diep en Achterste Diep is landschappelijk bijna on-Nederlands, maar ook weer heel Drents. Zowel op de beekdalrand als de landerijen langs de beide diepen die wat noordelijker samen als de Hunze verder stromen, liggen km-hokken die wel weer eens een bezoek waard zijn, bijvoorbeeld het dorp Drouwernerveen en de nieuwe meanders van de Hunze in de buurt van het Hunzepark.
Verzamelen om 10.00 uur
Café bij camping Alinghoek, Alinghoek 16a, 9533 PE Drouwen 0599-565125

10 augustus 2019: omgeving Een West, Steenbergen
We gaan richting de Drents-Friese grens. Hier liggen km-hokken die altijd een beetje ‘vergeten’ worden zoals een grenshok met wijk bij Haulerwijk waar sinds 1990 nog maar 14 soorten van bekend zijn. Maar het is natuurlijk ook spannend om de recent ingerichte Eenerstukken langs de Aa of Groote Diep te bezoeken.
Verzamelen 10.00 uur
Café – Zaal Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg Tel: 0592 612271

7 september 2019: Beilen, stadsflora
Ons doel is de stadsflora van Beilen te ontdekken, bijvoorbeeld op en rond het industrieterrein Osbroeken of stedelijk gebied met sportpark. Maar ook de voormalig es van Beilen met het dorp Lieving en de Beilerstroom komen voor een nieuw inventarisatierondje in aanmerking. Voor elk wat wils dus.
Verzamelen 10.00 uur
Dinercafé de Cerck – Brinkstraat 51 – 9411 KL Beilen – 0593 523288

Excursies 2018

21 april 2018: omgeving Gasteren
We gaan op zoek naar de voorjaarsflora in verschillende biotopen die we kunnen aantreffen rondom het brinkdorp: de Gasterse duinen, het Gasterse Holt, het beekdal van de Drentse Aa met het Gasterensche Diep of Landgoed Terborgh. We maken kans op Muskuskruid, Bosanemoon en Maarts viooltje.
Verzamelen: 10.00 uur; Herberg de Fazant
Adres: Hoofdweg 118, 9484 TB Oudemolen
Telefoon: 0592 231 99

2 juni 2018: omgeving Zeijen
De werkgroep Zeijerwiek beheert hier een aantal gebieden dat we gaan bezoeken. De werkgroep onderzoekt momenteel of het beheer in deze gebieden effect heeft. We bezoeken o.a. de Zeijerwiek (al 35 jaar in beheer) en een aantal veentjes en houtwallen.
Verzamelen: 10.00 uur; Café – Zalencentrum Hingstman
Hoofdstraat 18
9491 AE Zeijen
0592 291236
http://www.cafehingstman.nl

7 juli 2018: omgeving Koekange
We bezoeken km-hokken in de buurt van Koekange, o.a. het Koekangerveld. Van deze hokken zijn de laatste jaren niet veel waarnemingen binnengekomen. Toch is het de moeite waard om eens goed rond te kijken, getuige de vondsten van o.a. Drijvende waterweegbree, Koningsvaren en Kleine kaardebol.
Verzamelen: 10.00 uur; Eetcafé de Brouwmeester
Stationsweg 1
7958 RX Koekange
0522 – 451887
www.debrouwmeester.nl

11 aug 2018: omgeving Wapserveen
We gaan de omgeving tussen Vledder Aa en Wapserveense Aa verkennen. Open landschappen met water, sloten en petgaten met Holpijp, Waterviolier of Waterpostelein. Landerijen en bermen met gewone soorten als Moerasrolklaver en Stijf Havikskruid.
Verzamelen: 10.00 uur; De Wapser Herberg hotel restaurant
Ten Darperweg 104
7983 KP Wapse
Tel : 0521 551 278

8 sep 2018: Emmen, stadsflora
De stadsflora van Emmen heeft ons veel te bieden verwachten we. We gaan op zoek naar typische soorten als Bezemkruiskruid, Gewoon langbaardgras, Grote zandkool en Straatliefdegras.
Verzamelen: 10.00 uur; Café de Zwetser
Marktplein 1, 7811 AM Emmen
Telefoon: 0591 653 337
http://www.dezwetser.nl/

Excursies 2017

Van beginnend tot volleerd florist: iedereen is welkom, opgeven is niet nodig (behalve voor de excursie van 25 maart).

25 maart 2017: Wilde narcis in Drentse Aa-gebied
Op deze vroege voorjaarsexcursie doorkruisen we op de fiets een deel van het stroomdal van het Drentse Aa-gebied. Het doel is vast te stellen of de Wilde narcis nog steeds hier en daar in boerentuinen voorkomt. Om een zo groot mogelijk gebied systematisch te kunnen bekijken wordt het een fietsexcursie. Iedereen wordt verzocht zelf voor een fiets te zorgen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 20 personen. Graag vóór 18 maart opgeven via mail naar WFDrenthe@gmail.com (met telefoonnummer) zodat we bij erg slecht weer op de vrijdagavond ervóór de excursie nog kunnen annuleren.
Klik hier voor de aflevering van Roeg! waarin de Wilde narcis voorbij komt (vanaf 1:30).

13 mei 2017: Bonnerklap/Torenveen (Het Drentse Landschap)
Torenveen ligt in het dal van de Hunze, dat zich voor wat betreft het Drentse deel uitstrekt over een lengte van 35 km langs de voet van de Hondsrug. Op veel plekken langs de beek zijn de laatste decennia natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Stapsgewijs raakt de beek hierdoor weer ingebed in een natter en natuurrijker, voor mens en dier aantrekkelijk landschap. We gaan op zoek naar pioniers als Borstelbies en Naaldwaterbies, maar ook soorten als Grote boterbloem, Rossig fonteinkruid en Watergentiaan proberen we te vinden.
Verzamelen: 10.00 uur Hotel-restaurant ’t Zwanenmeer, Oude Groningerweg 1, 9461 BP Gieten, 0592-262 601.

10 juni 2017: Takkenhoogte, Wildenberg, Rabbinge (Het Drentse Landschap)
We bezoeken enkele natuurreservaten langs de Reest. Het Reestdal bestaat uit een kleinschalig cultuurlandschap van hooilanden, essen en bossen. Takkenhoogte is een bijzonder afwisselend terrein: het bestaat uit heide met waterpartijen en een stuk bos, dat aansluit op het gebied Wildenberg en Rabbinge langs de Reest. Kenmerkend zijn de fraaie hooilanden en grote zeggenmoerassen langs de Reest. En we hopen de voor het Reestdal kenmerkende moerasplanten als Moeraskartelblad, Noordse zegge, Draadrus en Grote pimpernel aan te treffen.
Verzamelen: 10.00 uur BuitenHerberg Ter Linde, Ommerweg 68, 7921 TE Zuidwolde, 0528-370516.

8 juli 2017: De Onlanden (Natuurmonumenten)
Op de grens van Drenthe en Groningen, tussen de beekdalen van het Eelderdiep en het Peizerdiep, ligt een nat laagveengebied. Het landschap bestaat uit bosjes, houtwallen, ruige graslanden en sloten waar je Waterviolier en allerlei Zegges kunt tegenkomen. Het gebied is volop in ontwikkeling met nu al ruige hooilanden, moerasbos en volop ruimte voor overtollig water.
Verzamelen: 10.00 uur De Onlanderij, Madijk 1, 9766 TZ Eelderwolde 050-2069028.

12 augustus 2017: Katteveen/Saksveld, nabij Boswachterij Odoorn (Staasbosbeheer)
Saksveld is een nat gebied met verschillende poelen. In de omgeving zijn ook heideterreintjes en veenputten te vinden, gelegen tussen grote akkercomplexen. Een redelijk ‘wit’ gebied; we zijn benieuwd wat we er gaan aantreffen.
Verzamelen: 10.00 uur Lucy’s Inn, Dorpsstraat 2, Eesergroen 0599-287250. http://www.lucysinn.nl/

16 september 2017: Assen, stadsflora
De flora van stedelijk Nederland blijkt verrassend soortenrijk te zijn. Vooral de stadsrandgebieden zijn relatief soortenrijk. Doorgaans neemt de variatie richting de binnenstad af, maar tegelijkertijd neemt het aantal soorten, dat als typisch stedelijk kan worden aangemerkt, toe. We gaan op zoek naar de stadsvegetatie op verschillende industrieterreinen in Assen.
Verzamelen: 10.00 uur Café De Aanleg, Asserstraat 63, 9451 TA Rolde (Deurze) 0592-241251. www.de-aanleg.nl

Excursies 2016

21 mei 2016: Landgoed Vosbergen, Eelde/Paterswolde
We gaan op zoek naar de voorjaarsflora van landgoed Vosbergen, Lemferdinge en De Duinen. Deze maken deel uit van de “landgoederengordel Eelde”. Vosbergen, een ruim 100 hectare groot gebied in voornamelijk Engelse landschapsstijl, wordt gekenmerkt door een afwisseling van bos, open gedeelten met grasland en vennen. Mede door de veelzijdige flora en fauna is het daarmee een gevarieerd natuurgebied. Het landgoed is vanaf 1890 aangelegd door het echtpaar Kraus-Groeneveld en kreeg in de decennia daarna zijn huidige vorm.
Verzamelen: 10.00 uur in Cafetaria Drieluik, Hoofdweg 219, 9765 CG Paterswolde. Tel. 050-3093595.

4 juni 2016: Deurzerdiep en Anreeperdiep (Let op: hier is eerder abusievelijk 11 juni gemeld, maar dat moet dus 4 juni zijn!)
In 2015 is het project ‘Herinrichting Deurzerdiep en Anreeperdiep’ uitgevoerd. Om meer ruimte te creëren voor water zijn de oude beeklopen weer in ere hersteld en er zijn nieuwe slenken aangelegd. Het resultaat is een plaatselijk zeer sterk meanderende en gevarieerde beek. De scherpste meanders hebben een steile buiten- en een flauwe binnenbocht gekregen. Dat moet in de loop van de tijd op korte afstanden veel variatie aan leefomstandigheden voor flora en fauna opleveren.
Verzamelen: 10.00 uur in Café De Aanleg, Asserstraat 63, 9451 TA Rolde. www.de-aanleg.nl Tel. 0592-241251.

9 juli 2016: Omgeving Wittelte
We brengen een bezoek aan het esdorpenlandschap rond Wittelte en het Oosterzand. Het Oosterzand is een voormalig stuifzand, dat in het begin van de vorige eeuw door aanplant met naaldhout werd vastgelegd. Plaatselijk zijn nog kleinschalige stukjes stuifzand aanwezig met karakteristieke soortenarme Buntgrasvegetaties.
Verzamelen: 10:00 uur in Café Brinkzicht, Hoofdstraat 43, 7981 AD Diever. www.brinkzichtdiever.nl Tel. 0521-851268.

13 augustus 2016: Geeserstroom en Kerkhorsten
We bezoeken het gebied rond de Geeserstroom, een beekdallandschap ten oosten van de boswachterij Gees, dat ten zuiden van Meppen aansluit bij de Kerkhorsten. In 2005 heeft Staatsbosbeheer het gebied heringericht en sindsdien meandert de Geeserstroom weer zoals toen.
Verzamelen: 10.00 uur in, Koffie- en IJssalon Talenti, Dorpsstraat 25, 7863 PA Gees. www.talenti.nl Tel. 0524-581199.

17 september 2016: Emmer-Compascuum
We zijn benieuwd wat we op deze afsluitende najaarsexcursie aantreffen in de omgeving van Emmer-Compascuum, ten oosten van Emmen. Dwars door Emmer-Compascuum liep het veenbeekje de Runde, dat gedempt werd om het veen met kanalen te ontwateren. Dit veenriviertje is vanaf 2004 weer zo veel mogelijk, al meanderend, in de oorspronkelijke bedding teruggebracht.
Verzamelen: 10.00 uur in Horecabedrijf Hindriks, Hoofdkanaal O.Z. 105, 7881 VR Emmer-Compascuum. www.zalencentrumhindriks.nl Tel. 0591 351 252.

Excursies 2015

25 april 2015: Terheijl (omgeving Roden)
We bezoeken het gebied rond Nieuw-Roden, Oostindië en Terheyl. Hier bestaat de bodem uit oppervlakkig liggende kalkhoudende potklei. Een kleinschalig landschap met houtwallen en sleedoornstruwelen. In de natte potkleibossen gaan we op zoek naar IJle zegge, Boszegge en Bleke zegge, Groot heksenkruid, Muskuskruid en Bosereprijs.
Verzamelen: 10.00 uur bij Lubbert Dijk, kwekerij ‘de Baggelhof’, Baggelveld 2, Nietap/Terheijl, 0611518397 (zie kaartje op www.baggelhof.nl).

30 mei 2015: Nuilerveld (Het Drentse Landschap)
Het Nuilerveld ligt tussen de A28 en de spoorlijn Hoogeveen-Assen ter hoogte van het dorp Pesse. Een eeuw geleden maakte het veld deel uit van een groot heidegebied dat zich van de Kraloër heide tot de Boerenveensche Plassen uitstrekte.
Het ruim zestig hectare grote Nuilerveld is een heide-stuifzand gebied, waar onder andere Grondster, Dwergviltkruid en Moeraswolfsklauw voorkomen.
Verzamelen: 10.00 uur Restaurant ’t Trefpunt, Dorpsstraat 49 7933 PB Pesse Nederland‎, 0528 241213.

4 juli 2015: Reijntjesveld, omgeving Orvelte (Staatsbosbeheer)
Onder het SBB-natuurgebied Orvelte vallen de gebieden Orvelterbosjes, Reijntjesbos en Reijntjesveld. Een kleinschalig houtwallenlandschap met bosjes, akkers en voedselarme graslanden die al honderden jaren vrijwel onveranderd zijn gebleven.
Verzamelen: 10.00 uur in Westerbork: Restaurant de Ar, Hoofdstraat 42, 9431 AE Westerbork 0593 331533 www.de-ar.nl.

8 augustus 2015: Het Terhorsterzand
Het Terhorsterzand is circa 181 ha groot en ligt ten zuiden van Beilen. Het is een stuifzandgebied dat gedeeltelijk is “vastgelegd”, doordat er in 1900 dennen zijn aangeplant. Het Terhorsterzand is een klein, maar gevarieerd terrein met uitgestoven laagten, veenputrestanten, droge en vochtige heide met een ven en jeneverbesstruwelen. In het gevarieerde gebied komen diverse planten voor, waaronder Lavendelhei, Beenbreek en Borstelgras. Door de grote variatie is het terrein van grote natuurwetenschappelijke betekenis.
Verzamelen: 10.00 uur Dinercafé De Cerck, Brinkstraat 51, 9411 KL Beilen, 0593 523288.

12 september 2015: ZO-Drenthe
De uitvalsbasis is Zandpol. Tijdens deze excursie willen we in elk geval het noordelijk deel van het Dalerveensche veen bezoeken en wat hokken ten zuiden van het dorp Zandpol o.a. Westindische veen. En wellicht nog een uitstapje naar het Westersche bos. Verzamelen: 10.00 uur in Dorpshuis ’t Trefpunt, Zandpolstraat 7, Zandpol 06-10407205.