Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2004

Nadere inlichtingen over de excursies en voor maken van afspraken over vervoer naar het vertrekpunt: Hester Heinemeijer (0521 351 057) of Ben Hoentjen (050 406 19 90 (thuis) / 0592 365 509 (werk) / per e-mail benhntjnatamazed.nl ). Kijk ook op www.floron.nl voor uitgebreide informatie over de excursies en de gebieden.

15 mei: Hunzedal: Duunsche landen en andere natuurontwikkelingsgebieden

Verzamelen: 10 uur, Café-restaurant ’t Keerpunt, Oostermoer 1 in Spijkerboor.

12 juni: Eexterveld

Welke floristische verrassingen heeft dit natuurontwikkelingsgebied met de bovenloop van het Scheebroekerloopje nog meer in petto?

Verzamelen: 10 uur bij de boerderij van de familie Alberts, Oldend 7, Anderen (0592 242 944).

26 juni: Boerenveensche plassen en bovenloop Oude diep

Verzamelen: 10 uur, stationsrestauratie Hoogeveen.

11 september: Noordelijk deel van het Hijkerveld (Noorderveld, Laaghalerveld)

Verzamelen: 10 uur bij de schaapskooi, te bereiken vanuit Hijken (volg bordjes ‘schaapskooi’ in NW-richting).