Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2006

Nadere inlichtingen over de excursies en voor maken van afspraken over vervoer naar het vertrekpunt: Hester Heinemeijer (0521 351 057) of Ben Hoentjen (050 406 19 90 (thuis) / 0592 365 509 (werk) / per e-mail benhntjnatamazed.nl).

27 mei: omgeving Dickninge, Havixhorst en Reestdal

Verzamelen: 10 uur, café De Wiekslag, Dorpsstraat 71 in De Wijk (0522 441 587).

17 juni: Annermoeras en andere natuurontwikkelingsgebieden in het Hunzedal

Verzamelen: 10 uur, café ’t Keerpunt, Oostermoer 1 in Spijkerboor (0598 491 422).

8 juli: Nationaal park Drents-Friese Wold

Verzamelen: 10 uur, Bos-Brasserie, Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a in Appelscha (0516 464 021).

23 september: natuurontwikkelingsgebied De Runde en het Bargerveen (ZO-Drenthe)

Verzamelen: 10 uur, restaurant Veenpark, Berkenrode 4 in Barger-Compascuum (0591 324 444).