Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2016

Klik hier voor de bijbehorende foto’s.

Nadere inlichtingen over de excursies en voor maken van afspraken over vervoer naar het vertrekpunt: Els Heijman (06 10 41 81 15/050 409 28 36) of Ben Hoentjen (06 40 36 36 82/050 406 19 90).

21 mei: Landgoed Vosbergen, Eelde/Paterswolde

We gaan op zoek naar de voorjaarsflora van landgoed Vosbergen, Lemferdinge en De Duinen. Deze maken deel uit van de ‘landgoederengordel Eelde’. Vosbergen, een ruim 100 hectare groot gebied in voornamelijk Engelse landschapsstijl, wordt gekenmerkt door een afwisseling van bos, open gedeelten met grasland en vennen. Mede door de veelzijdige flora en fauna is het daarmee een gevarieerd natuurgebied. Het landgoed is vanaf 1890 aangelegd door het echtpaar Kraus-Groeneveld en kreeg in de decennia daarna zijn huidige vorm.

Verzamelen: 10.00 uur, Cafetaria Drieluik, Hoofdweg 219, 9765 CG Paterswolde, tel. 050 309 35 95.

4 juni: Deurzerdiep en Anreeperdiep

(Let op: hier is eerder abusievelijk 11 juni gemeld, maar dat moet 4 juni zijn!)

In 2015 is het project ‘Herinrichting Deurzerdiep en Anreeperdiep’ uitgevoerd. Om meer ruimte te creëren voor water zijn de oude beeklopen weer in ere hersteld en er zijn nieuwe slenken aangelegd. Het resultaat is een plaatselijk zeer sterk meanderende en gevarieerde beek. De scherpste meanders hebben een steile buiten- en een flauwe binnenbocht gekregen. Dat moet in de loop van de tijd op korte afstanden veel variatie aan leefomstandigheden voor flora en fauna opleveren.

Verzamelen: 10.00 uur, Café De Aanleg, Asserstraat 63, 9451 TA Rolde, tel. 0592 241 251, www.de-aanleg.nl.

9 juli: omgeving Wittelte

We brengen een bezoek aan het esdorpenlandschap rond Wittelte en het Oosterzand. Het Oosterzand is een voormalig stuifzand, dat in het begin van de vorige eeuw door aanplant met naaldhout werd vastgelegd. Plaatselijk zijn nog kleinschalige stukjes stuifzand aanwezig met karakteristieke soortenarme Buntgrasvegetaties.

Verzamelen: 10:00 uur, Café Brinkzicht, Hoofdstraat 43, 7981 AD Diever, tel. 0521 851 268, www.brinkzichtdiever.nl.

13 augustus: Geeserstroom en Kerkhorsten

We bezoeken het gebied rond de Geeserstroom, een beekdallandschap ten oosten van de boswachterij Gees, dat ten zuiden van Meppen aansluit bij de Kerkhorsten. In 2005 heeft Staatsbosbeheer het gebied heringericht en sindsdien meandert de Geeserstroom weer zoals toen.

Verzamelen: 10.00 uur, Koffie- en IJssalon Talenti, Dorpsstraat 25, 7863 PA Gees, tel. 0524 581 199, www.talenti.nl.

17 september: Emmer-Compascuum

We zijn benieuwd wat we op deze afsluitende najaarsexcursie aantreffen in de omgeving van Emmer-Compascuum, ten oosten van Emmen. Dwars door Emmer-Compascuum liep het veenbeekje de Runde, dat gedempt werd om het veen met kanalen te ontwateren. Dit veenriviertje is vanaf 2004 weer zoveel mogelijk, al meanderend, in de oorspronkelijke bedding teruggebracht.

Verzamelen: 10.00 uur, Horecabedrijf Hindriks, Hoofdkanaal O.Z. 105, 7881 VR Emmer-Compascuum, tel. 0591 351 252, www.zalencentrumhindriks.nl.

Overige activiteiten in Drenthe e.o. in 2016:

Zaterdag 2 aprilGROEN&DOEN-cursus: ’Planten inventariseren met de smartphone’, Onnen
Zaterdag 9 aprilGROEN&DOEN-cursus: ’Planten inventariseren met de smartphone’, Onnen
Zondag  19 juniFLORON-Groningen Bourtange/Soldatendijk-Steenanjers
Zondag 7 augustusFLORON-Groningen Westerwolde/Sellingen v.a. de Noordmee
Dinsdag 30 augustusGROEN&DOEN-cursus ‘Waterplanten’ – theorie, Zuidwolde
Zaterdag 3 septemberGROEN&DOEN-cursus ‘Waterplanten’ – praktijk, Zuidwolde
Zaterdag 8 oktober *GROEN&DOEN-cursus  ‘Varens herkennen’
Zaterdag 22 oktober *GROEN&DOEN-cursus  ‘Varens herkennen’
 * Voorlopige datum 
Ook goed te weten: 
Maandag 25 aprilGROEN&DOEN-floracursus IVN-Zuidlaren: start theorieavond
Maandag 9 meiGROEN&DOEN-floracursus IVN-Zuidlaren: theorieavond
Maandag 23 meiGROEN&DOEN-floracursus IVN-Zuidlaren: praktijkavond
AugustusGROEN&DOEN-floracursus IVN-Zuidlaren: twee excursies