Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2019

Klik hier voor de bijbehorende foto’s.

Van beginnend tot volleerd florist: iedereen is welkom.
Vragen over vervoer: mail naar

20 april: omgeving Ansen

We bezoeken km-hokken in de omgeving van Ansen, waar relatief weinig actuele gegevens van bekend zijn. Gebieden met mooie veldnamen als Anserhooi- en weilanden, Armweide en Boerenstroovledder. We zijn benieuwd wat we aan voorjaarsflora gaan aantreffen.
Verzamelen: 10.00 uur.
Restaurant de Huiskamer, Kerkdijk 2, 7964 KB Ansen, tel. 0522 471280.

15 juni: omgeving Spijkerboor, Hunzegebied

We gaan in de omgeving van de Hunze enkele gebieden bezoeken waar na 2000 nog weinig nieuwe gegevens verzameld zijn, bijv. in de Vrieslanden, Onlanden, Kievitslanden of een dorp als Eexterveen.
Verzamelen: 10.00 uur.
Café ’t Keerpunt, Oostermoer 1, 9656 PE Spijkerboor, tel. 0598 491 422.

13 juli: omgeving Bronnigerveen

De flank van de Hondsrug bij Bronniger naar het beekdal van het Voorste Diep en Achterste Diep is landschappelijk bijna on-Nederlands, maar ook weer heel Drents. Zowel op de beekdalrand als de landerijen langs de beide diepen die wat noordelijker samen als de Hunze verder stromen, liggen km-hokken die wel weer eens een bezoek waard zijn, bijvoorbeeld het dorp Drouwenerveen en de nieuwe meanders van de Hunze in de buurt van het Hunzepark.
Verzamelen: 10.00 uur.
Café bij camping Alinghoek, Alinghoek 16a, 9533 PE Drouwen, tel. 0599-565125.

10 augustus: omgeving Een West, Steenbergen

We gaan richting de Drents-Friese grens. Hier liggen km-hokken die altijd een beetje ‘vergeten’ worden zoals een grenshok met wijk bij Haulerwijk, waar sinds 1990 nog maar 14 soorten van bekend zijn. Maar het is natuurlijk ook spannend om de recent ingerichte Eenerstukken langs de Aa of het Groote Diep te bezoeken.
Verzamelen: 10.00 uur.
Café – Zaal Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg, tel. 0592 612271.

7 september: Beilen, stadsflora

Ons doel is de stadsflora van Beilen te ontdekken, bijvoorbeeld op en rond het industrieterrein Osbroeken of stedelijk gebied met sportpark. Maar ook de voormalige es van Beilen met het dorp Lieving en de Beilerstroom komen voor een nieuw inventarisatierondje in aanmerking. Voor elk wat wils dus.
Verzamelen: 10.00 uur.
Dinercafé de Cerck, Brinkstraat 51, 9411 KL Beilen, tel. 0593 523288.

Excursieprogramma FLORON district Groningen 2019

Annie Vos

Zaterdag 22 juni: Schiermonnikoog

Startpunt ter plekke: Lauwersoog/haven; veerboot van 9.30 uur of de grote parkeerplaats van sportcentrum Kardinge: 8.15 uur. Graag opgeven bij Annie Vos of René Bult.

Zaterdag 31 augustus: Dannemeer

o.l.v. boswachter Leon Luijten (Staatsbosbeheer). Eenjarige water- en moerasplanten in een nieuw natuurgebied.
Startpunt ter plekke: P-plek aan de Dannemeerweg via de Schildwolderwijk in Schildwolde:10.00 uur of de grote parkeerplaats van sportcentrum Kardinge: 9.30 uur. Graag opgeven bij Annie Vos of René Bult.

Zondag 8 september: Klompenwaard

Bijzonder soortenrijk rivierengebied bij Fort Pannerden met overstromingsgraslanden, stroomdalgraslanden en pionierrivierduinen.
Start ter plekke: Parkeerplaats Sterreschans 6686 MS Doornenburg: 10.00 uur locatie of de grote parkeerplaats van sportcentrum Kardinge 8.00 uur. Graag opgeven bij Annie Vos of René Bult .