Drentse Floraprijs 2020 voor Edwin de Weerd!

Drentse Floraprijs 2020 voor Edwin de Weerd!

Tijdens de weer goed bezochte medewerkersdag van de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD), op 22 februari jl. in Zuidlaren, kreeg Edwin de Weerd, tot zijn grote verrassing, de Drentse floraprijs 2020 uitgereikt. Deze prijs is door de WFD in het leven geroepen om personen of instanties in het zonnetje te zetten die een belangrijker bijdrage hebben geleverd aan de kennis over en de bescherming van de Drentse natuur in het algemeen en de wilde flora in het bijzonder. De zesde Drentse floraprijs is aan Edwin de Weerd toegekend voor zijn onvermoeibaar vastleggen van flora- en faunawaarnemingen, vooral in Drenthe, maar ook daarbuiten. Als autodidact heeft hij zich in nog maar enkele jaren een uitzonderlijke kennis van een groot aantal soortgroepen eigen gemaakt. Die grote kennis paart hij aan een scherpe en kritische blik in het veld, niet alleen in natuurgebieden, maar vooral ook in de bebouwde omgeving. Voor Drenthe heeft hij hier als eerste diverse nieuwe soorten gevonden, zoals in september 2018 Stinkend liefdegras in Emmen, dat toen nog maar net voor het eerst in Nederland was vastgesteld. Inmiddels heeft hij ruim 270000 waarnemingen toegevoegd aan het gegevensbestand van de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna), waarvan 116000 van 1210 plantensoorten. Net als voorgaande jaren verzamelde hij ook in 2019 in Drenthe weer de meeste plantengegevens. Met de toekenning van de Drentse floraprijs aan Edwin wil de WFD ook alle vrijwilligers eren die, soms dag in dag uit, goed om zich heen kijken en florawaarnemingen vastleggen. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de kennis over de actuele verspreiding en ontwikkeling van de Drentse plantensoorten. Deze kennis is onder meer van belang voor het beheer van natuurgebieden, voor het bermbeheer van gemeenten, provincie en waterschappen en het signaleren van vestiging van nieuwe soorten waaronder ongewenste exoten. De Drentse floraprijs bestaat uit een, dit keer eikenhouten, beeldje van de Zweedse kornoelje, het logo van de WFD, gemaakt door houtbeeldhouwster Johanna Nijlunsing (Glimmen). Zie ook hier en hier artikelen uit de Hoogeveensche courant.

Zie ook hier een interview met Edwin de Weerd in een uitzending van RTV Drenthe (vanaf 6:48 min.)

Foto’s: Karin Uilhoorn