Werkgroep Florakartering Drenthe

Foto’s van excursies in 2014

Klik hier voor de details van de excursies.

9 augustus: terreinen Waterleidingmaatschappij Drenthe, Gasselte

Foto’s: Ben Hoentjen