Werkgroep Florakartering Drenthe

Foto’s van excursies in 2024

Klik hier voor details van de excursies in 2024.

Klik op de foto voor een vergroting.

20 april 2024 Noord-Drenthe, omgeving Eelde


Verslag inventarisatie-excursie 20 april omgeving Eelde, Peize, Bunne

De Pol ten oosten van Peize 230-573 verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/overzicht/677414
Edwin: En hierbij nog een kort verslagje: Wij zaten in Peize, op de overhang naar de Onlanden. Met een stukje urbaan, een bosje en grasland. Geen heel spectaculaire soorten. Veel Grote muur en Bosanemoon in bermen, dat is altijd leuk. Maar de bermen waren wel erg verruigd omdat in het buitengebied slootschoonsel blijft liggen of ze waren niet eens gemaaid vorig jaar. In de bebouwde kom was Klein bronkruid in een gazon wel het leukst. In het bosje heel veel Groot nagelkruid, en ook verwilderde Veelbloemige roos. Op de overgang hebben we gezocht naar Klimopwaterranonkel, maar niet gevonden. Maar we hebben de wegen niet verlaten en hebben de slootjes tussen weilanden en in de Onlanden niet bekeken. Dus die kunnen we ook gewoon gemist hebben.

Bunne en buitengebied 232-570 Carleen verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/overzicht/677429
Top 3: Wateraardbei, Stijve zegge, Klein vogelpootje

Bunne buitengebied (Foto Virry Schaafsma)
Langs de Eekoornse Loop (Foto Carleen de Graaf)

Eelde centrum 233-573 verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/overzicht/677428
Joop: De leukste vondsten bij ons Veronica agrestis en Veronica peregrina (2 van de 7 ereprijzen) en Ronde ooievaarsbek (1 van de 9 geraniums) Ook IJle zegge en Dubbelloof waren in deze pure bewoonde wereld leuke vondsten.

Om planten te fotograferen onder fel zonlicht moet je flink door de knieën (Foto Frank van Gessele)

Peize noord 229 574 verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/overzicht/677443
Onze top 3: Klein bronkruid, Kleine leeuwenklauw en Bleeksporig viooltje

Bosanemonen in het talud (Foto Ben Hoentjen)

Eelde dorp 234 572 verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/overzicht/677445
Els: Top 3: Middelste Duivenkervel, Hanendoorn en de prachtige Prachtframboos natuurlijk.

Biotoop ruderaal (Foto Jossy van den Boogaard)

Peizermade 230-572 verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/overzicht/677509

Bunnen, Bunneresch 231-570 verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/overzicht/677438

Een boer met een trekker: een geluk bij een ongelukje (Foto Edwin Dijkhuis)
Nazit bij Carleen (Foto Joop Verburg)
Nabespreking van een geslaagde WFD-dag (Foto Carleen de Graaf)