Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2024

Zoals ieder jaar hebben we ook voor 2024 geprobeerd de excursies te spreiden over de provincie.

Nog niet alle startplaatsen zijn exact bekend of besproken. Het geactualiseerde excursieprogramma is zeker op de WFD-dag van 24 februari 2024 beschikbaar en altijd te vinden op deze website. Gedurende het seizoen sturen we ook weer regelmatig WFD-updates met de aankondiging van de eerstkomende excursies.

Van beginnend tot volleerd florist: iedereen is welkom. Alle excursies beginnen om 10 uur.
Van tevoren aanmelden is verplicht (inclusief vermelden van telefoonnummer) via

Foto’s van deze excursies (en soms een verslag)

20 april 2024 Noord-Drenthe, omgeving Eelde

Op zoek naar voorjaarsflora in de driehoek Peize, Eelde, Bunne. Opgave is noodzakelijk!

We verzamelen vanaf 9.30 uur bij Restaurant De Twee Provinciën, Meerweg 245, Haren.
Om 10.00 uur vertrekken we in kleine groepjes naar de excursiegebieden. We komen rond 15.00 uur terug en sluiten af in het restaurant.

25 mei 2024 Midden-Drenthe

Bovenloop Andersche diep tussen Rolde en Papenvoort en overgang naar Gasselterveld.

Verzamelen vanaf 9.30 uur, vertrek om 10.00 uur 

Startplek Parkeerplaats Grand Cafe Hofsteenge, Hoofdstraat 23, Rolde

Geef je op tijd op, het maximum aantal deelnemers voor deze excursie wordt bepaald door het aantal begeleiders dat aanwezig kan zijn om in (kleine) groepjes op pad te gaan.

6 juli 2024 Zuidoost-Drenthe, omgeving Gees en Zwinderen

In de buurt van Gees en Zwinderen zijn nog diverse kilometerhokken waarvan na 2000 maar weinig nieuwe gegevens bekend zijn. Ook in de boswachterij Gees en het stroomdal van de Geeserstroom gaan we, in overleg met SBB, enkele gebieden bezoeken.

Verzamelen vanaf 9.30 uur op de Parkeerplaats van Koffie- en IJssalon Talenti, Dorpsstraat 1, 7863 PA Gees (het restaurant is nog niet open). We vertrekken om 10.00 uur in kleine groepjes naar de kilometerhokken en komen om 15.00 uur terug voor de ‘nazit’ bij Talenti.

Let op: geef je zo snel mogelijk op, het maximum aantal deelnemers voor deze excursie wordt bepaald door het aantal begeleiders dat aanwezig kan zijn.

10 aug 2024 Zuidwest-Drenthe, omgeving Doldersum en Wapse

We gaan de omgeving van Doldersum en Wapse verkennen. Landelijk gebied afgewisseld met bos, heide en dorpen. Info over startplek volgt bij opgave.

14 sep 2024 Urbaan gebied Coevorden

Traditiegetrouw de afsluiting van het veldseizoen met een ‘stadsexcursie’ gericht op de flora van het stedelijk gebied, waar zich voortdurend nieuwe soorten vestigen, mede onder invloed van de klimaatverandering. Info over startplek volgt bij opgave.