Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2024

Zoals ieder jaar hebben we ook voor 2024 geprobeerd de excursies te spreiden over de provincie.

Nog niet alle startplaatsen zijn exact bekend of besproken. Het geactualiseerde excursieprogramma is zeker op de WFD-dag van 24 februari 2024 beschikbaar en altijd te vinden op deze website. Gedurende het seizoen sturen we ook weer regelmatig WFD-updates met de aankondiging van de eerstkomende excursies.

Van beginnend tot volleerd florist: iedereen is welkom. Alle excursies beginnen om 10 uur.
Van tevoren aanmelden is verplicht (inclusief vermelden van telefoonnummer) via

20 april 2024 Noord-Drenthe, omgeving Eelde

Op zoek naar voorjaarsflora in de driehoek Peize, Eelde, Bunne. Info over startplek volgt bij opgave.

25 mei 2024 Midden-Drenthe

Bovenloop Andersche diep tussen Rolde en Papenvoort en overgang naar Gasselterveld.

6 juli 2024 Zuidoost-Drenthe, omgeving Gees en Zwinderen

In de buurt van Gees en Zwinderen zijn nog diverse gebieden waar na 2000 nog maar weinig nieuwe gegevens van verzameld zijn. Ook in de boswachterij Gees en het stroomdal van de Geeserstroom gaan we, in overleg met SBB, enkele gebieden bezoeken. Info over startplek volgt bij opgave.

10 aug 2024 Zuidwest-Drenthe, omgeving Doldersum en Wapse

We gaan de omgeving van Doldersum en Wapse verkennen. Landelijk gebied afgewisseld met bos, heide en dorpen. Info over startplek volgt bij opgave.

14 sep 2024 Urbaan gebied Coevorden

Traditiegetrouw de afsluiting van het veldseizoen met een ‘stadsexcursie’ gericht op de flora van het stedelijk gebied, waar zich voortdurend nieuwe soorten vestigen, mede onder invloed van de klimaatverandering. Info over startplek volgt bij opgave.