Werkgroep Florakartering Drenthe

Foto’s van bijzondere vondsten in 2021

Klik hier voor de bijbehorende tabel.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Muskusreigersbek (Erodium moschatum)

Zwenkdravik (Anisantha tectorum)

Duinfakkelgras (Koeleria albescens)

Willie Riemsma

Knobbelklaverzuring (Oxalis dillenii)

Willie Riemsma

Tuinreseda (Reseda odorata)

Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas cultivar ‘Linearis polydactyla’)