Werkgroep Florakartering Drenthe

Bijzondere vondsten in 2021

Klik hier voor alle beschikbare foto’s van 2021.

Klik op de foto’s in de tabel voor een vergroting.

SoortPlaats/
Km-hok
Gevonden doorMaand/Opmerkingen
Muskusreigersbek
(Erodium moschatum)
Wezup
244-537
Jan Klooster20 April, eerste vondst in Drenthe van deze na 2000 ingeburgerde soort. De meeste waarnemingen komen uit West-Nederland, waar de soort ook als camping-adventief is gevonden (verspreidingsatlas.nl).
Bij kneuzen van de klierharen geurt de plant naar muskus.
Knobbelklaverzuring
(Oxalis dillenii)
Norg
226-565
Edwin Dijkhuis22 Mei, aanvankelijk tijdens WFD-excursie bij bezoek aan begraafplaats Kerkhofdrift niet direct herkend en als Stijve klaverzuring ingevoerd,
Willie Riemsmamaar op 14 juni door Willie Riemsma door foto’s van bloeiende exemplaren ontmaskerd als Knobbelklaverzuring, de tweede vondst in Drenthe.
Meppel
207-524
Edwin Dijkhuis12 Juni, in berm rand nieuwe wijk, de derde vondst van deze nieuwkomer in Drenthe, bevestigd door Naturalis.
Knobbelklaverzuring, een Amerikaanse soort, is voor het eerst in 1999 in Nijmegen gevonden (verspreidingsatlas.nl) en lijkt heel veel op Gehoornde klaverzuring, maar is behaard en heeft duidelijk geknikte bloemstelen.
De eerste vondst in Drenthe staat op naam van Edwin Dijkhuis, die de soort in augustus 2020 ontdekte in een woonwijk in Ruinerwold (verspreidingsatlas.nl).
Zwenkdravik
(Anisantha tectorum)
’t Haantje
251-537
Jan KloosterEind mei, in brede berm onder dikke eiken langs doorgaande weg door ‘t Haantje ter hoogte van de afslag Veenweg naar Kibbelveen. Zwenkdravik, met naar één zijde overhangende bundels van aartjes, is een soort van zonnige, open, droge en kalkrijke groeiplaatsen, waar de bodem vaak wat is omgewerkt of waar duinzand is aangevoerd (verspreidingsatlas.nl). Dat maakt dat deze archeofyt in Drenthe veel minder gevonden wordt dan IJle dravik (verspreidingsatlas.nl). De meeste waarnemingen van Zwenkdravik komen uit stedelijk gebied.
Duinfakkelgras
(Koeleria albescens)
Donderen
230/231-567
Willie Riemsma10 Juni, 9 groeiplaatsen in berm Norgerweg, net buiten bebouwde kom Donderen, waar de soort voor het eerst in 2020 werd gevonden (zie Bijzondere vondsten 2020).
zuidkant vliegveld Eelde
233-569
Willie Riemsma10 Juni, 3 groeiplaatsen in berm Eekhoornstraat langs zuidkant Verlengde startbaan vliegveld Eelde, in grazige vegetatie met ingezaaide Margriet en Blaassilene. Net als voorkomen in Donderen herkomst onduidelijk. Mogelijk meegekomen met aangevoerd zand bij uitbreiding startbaan. Tweede vondst in Drenthe van dit buiten de kuststrook zeldzame, bij doorvallend zonlicht fotogenieke gras (verspreidingsatlas.nl).
210-523
Meppel
Edwin Dijkhuis12 Juni, 3 groeiplaatsen in bebouwde omgeving ten oosten van station. Derde vondst in Drenthe (kaartje).
Tuinreseda
(Reseda odorata)
Assen
233-557
Willem Braam30 Juli, op braakliggend perceel waar voorheen bebouwing stond en waar binnenkort nieuwbouw komt. Eerste vondst in Drenthe van deze adventief uit het Middellandse Zeegebied (verspreidingsatlas.nl), vermoedelijk een herinnering aan hier voorheen aanwezige tuintjes.
Mannetjesvaren
(Dryopteris filix-mas cultivar ‘Linearis polydactyla’)
Gasteren
240-561
Ben SchoonDecember, spontaan opgekomen in verwilderde tuin midden in het dorp. Determinatie bevestigd door Bart Hendrikx, die meldde dat het één van de meer gekweekte cultivars is en één die wel vaker verwilderd wordt gevonden. Ook in Drenthe is deze cultuurvorm al een enkele keer verwilderd gesignaleerd.