Natuurbericht Jakobskruiskruid

Natuurbericht Jakobskruiskruid

Jakobskruiskruid met rupsen Sint-Jacobsvlinder (foto: Rinze van der Mei

Op de website van Nature Today staat een natuurbericht over Jacobskruiskruid (bericht van 31 augustus: ‘Jakobskruiskruid krijgt onterecht de schuld!’).