Veldgids ecologisch bermbeheer

Veldgids ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling. Buiten in het veld sta je als beheerder of teller regelmatig voor een praktisch vraagstuk: hoe beheer je hier het best voor flora én fauna? Om te helpen met de beantwoording van deze vraag schreven FLORON en De Vlinderstichting, als onderdeel van de campagne ‘Mijn Berm Bloeit’, een handige veldgids. In dit veldgidsje komen allerlei onderwerpen aan de orde: hoe pak je ecologisch bermbeheer aan, hoe ga je om met inzaaien en welk maatwerk kun je leveren als er bijzondere planten en dieren in de berm voorkomen? In de veldgids komt het kort en bondig allemaal aan bod. Ook biedt het boekje inzicht in een aantal plantensoorten met indicatorwaarde voor een bepaald vegetatietype of juist verruiging. Voor- en nadelen van verschillende beheermethoden komen eveneens aan bod. We bieden een beslisschema voor het bepalen van het aantal maaibeurten in een jaar en de globale maaimomenten. Tenslotte worden een aantal ‘Wat als’-situaties voorzien van advies. Denk hierbij aan de omgang met invasieve exoten of het zonder afspraken maaien van bermen door bewoners. De veldgids ecologisch bermbeheer beschrijft kernachtig een aantal veelvoorkomende vraagstukken in het ecologisch bermbeheer. Het is geen naslagwerk waar alles in staat, maar een gids op zakformaat dat in veel situaties een advies biedt. Professionals die zich bezighouden met ecologisch bermbeheer kunnen de  veldgids gratis aanvragen door vóór 1 maart 2021 een exemplaar te bestellen via het aanmeldformulier of het te downloaden. De publicatie van de veldgids is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.