Werkgroep Florakartering Drenthe

Bijzondere vondsten in 2007

Klik hier voor alle beschikbare foto’s van 2007.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

SoortPlaats/
Km-hok
Gevonden doorMaand/Opmerkingen
Hartbladige els
(Alnus cordata)
Assen
234-557
Ineke Boland/
Ali Klinkhamer/
Edwin Dijkhuis
September. Zaailingen in een slootberm langs het spoor.
Alsemambrosia
(Ambrosia artemisiifolia)
Assen
233-557
Willem BraamSeptember. Alsemambrosia, een vogelvoeradventief dat vooral opduikt in tuinen; is in Drenthe nog niet algemeen. Deze meldingen zijn gedaan in bermen in Assen.
idemAssen
232-558
Rudolf van der Schaaridem
IJle dravik
(Anisantha sterilis)
Zuidlaren
242-568     
PWG IVN- Zuidlaren    
Mei. Bij de PB-hoeve. IJle dravik is in Drenthe bezig met een gestage opmars, vooral in de nabijheid van dorpen en steden. Het WFD-meetnet laat een toename zien van ruim 200%. IJle dravik is daarmee opgeschoven van zeer zeldzaam in de atlasperiode tot op dit moment zeldzaam.
idemLeutingewolde
224-575
PWG KNNV- GroningenMei. Wegberm noordkant van de ringweg.
Torenkruid
(Arabis glabra)
Assen
231-556      
Willem Braam       Mei. 15 Exemplaren. Ruderaal tussen tegels en in rand beplanting bij Kantoor WaterleidingMij Drenthe aan de Lauwers in Assen. Hoogstwaarschijnlijk ingezaaid. De WMD gebruikt zaadmengsels voor haar terreinen.
idemEmmen
255-537
Koos RoggeveldIn mei 2006 ook gemeld door Koos Roggeveld op een WMD-terrein bij Emmen. Aldaar ook hoogstwaarschijnlijk ingezaaid.
Fraai duizendguldenkruid
Centaurium pulchellum
Leek
221-578
PWG KNNV- Groningen
Op een lemige plaats bij afrit 34 (Leek) van de A7. Hier samen met onder andere Stijve ogentroost en Borstelbies.
idemAssen
234-557
Ineke Boland/
Ali Klinkhamer/
Edwin Dijkhuis
September. Op een een lemige plaats op braakliggend terrein. Samen met Borstelbies.
Fijn hoornblad
(Ceratophyllum submersum)
Yde
235-571
Lubbert DijkSeptember. Tientallen m2 in het Bongveen bij Yde. Deze zoutminnende soort profiteert waarschijnlijk van het feit dat het vliegveld Eelde afwatert via het Bongveen naar het Noord-Willemskanaal. Op het vliegveld worden de startbanen bij vorst gestrooid met ureum (niet met pekel, want dat tast aluminium aan). Ureum is ook bekend als snelwerkende meststof.
Gekield druifkruid
(Chenopodium schraderianum)
Zuidwolde
224-520
Joop VerburgSeptember. In een moestuin. In dezelfde moestuin ook Mysopates orontium, Nicandra physalioides, Erysimum cheiranthoides, Geranium pyrenaicum, Coronopus didymus, Amaranthus caudatus.
Motto: ook in je eigen (moes-)tuin zijn soms leuke soorten te vinden!  
Hoge fijnstraal
(Conyza sumatrensis)
Assen
234-559
Edwin DijkhuisSeptember. Enkele planten op braakliggend terrein. 1e Vondst in Drenthe.
Geschubde mannetjesvaren
(Dryopteris affinis)
Terhorster-zand
228-538
Maarten PerdeckJuni. 11e Vondst in Drenthe (9e in het Dwingelderveld).
idemNuiler bosch
226-535
Maarten PerdeckJuli 6 Exemplaren. In 35-jarige zomereiken en grove dennenbos op voormalige landbouwgrond.
Klein liefdegras
(Eragrostis minor)
Zuidlaren
242-568
Edwin DijkhuisJuli. Op de parkeerplaats van de PB-hoeve. 2e Vondst in Drenthe.
Schedegeelster
(Gagea spathacea)
Havelte
210-533
Maarten Perdeck/
Kees van Eerde
April. Na minstens 10 jaar weer teruggevonden!
Groot nagelkruid
(Geum macrophyllum)
Roden
223-573
Lubbert Dijk/
Bert Blok
Augustus. Meer dan 100 planten op de toegangsweg naar het heideveldje bij de Maatlanden. Geum macrophyllum lijkt in te burgeren rondom Roden. Hier inmiddels van verschillende locaties bekend.
idemLieveren
226-570
IVN-RodenJuli
Glanzige ooievaarsbek
(Geranium lucidum)
Noord-Sleen
251-534
Bert OvingMei. Minstens 30 planten in singel.
Glad breukkruid
(Herniaria glabra)
Zuidlaren
242-568
PWG IVN- ZuidlarenMei. 10 Exemplaren op terrein bij Prins Bernhardhoeve. 3e Vondst in Drenthe sinds 1950.
idemZuidwolde
224-520
Joop VerburgJuni. Op een oprit. 4e Vondst in Drenthe.
idemFrederiksoord
208-539
Marcel RekersJuni. In verwilderende oude schooltuin. 5e Vondst in Drenthe.
Gestreepte greppelrus
(Juncus foliosus)
Lutkebroeken
233-566
Homme Vrieling/
Rudolf van der Schaar
Mei. Deze soort wordt pas recent onderscheiden van Greppelrus (Juncus bufonius). Zeer zeldzaam. 1e Vondst in Drenthe, verspreiding onvoldoende bekend. Een soort om eens op te letten dus.
Knopkroos
(Lemna turionifera)
Assen
236-559
FLORON- kampJuni. 1e Vondst in Drenthe.
idemMeppel
212-524
Peter VenemaAugustus. In een waterschapsleiding. 2e Vondst in Drenthe.
Gestreepte leeuwenbek
(Linaria repens)
Roden
222-572
Lubbert DijkSeptember. 15 Exemplaren in een plantvak naast de weg tussen een redelijk dichte beplanting van Cotoneaster dammeri. 3e Vondst in Drenthe.
idemBloemberg
221-518
Marc JansenUitbundig onder weideafrastering. 4e Vondst in Drenthe.
Waterteunisbloem
(Ludwigia grandiflora)
Meppel
212-524
Peter VenemaJuli. Tientallen planten in een stadsvijver.
Boksdoorn
(Lycium barbarum)
Beilen
229-541/542
230-542/543/544
Lubbert Dijk/
Bert Blok
In de middenberm van de A28, vooral tussen de vangrails groeiend. Blijkt in 2001 al gemeld te zijn door Willem Braam, maar niet in de atlas opgenomen. Sindsdien heeft Boksdoorn zich ter plaatse uitgebreid.
Muursla
(Mycelis muralis)
Zuidlaren
241-566
Ali KlinkhamerApril. Ongeveer 20 planten op een boswal aan de Schapendrift. Ter plekke al jaren standhoudend, maar afnemend. Groeiplaats was niet bekend bij WFD/FLORON.
idemDonderboerveld
230-566
Homme Vrieling/
Rudolf van der Schaar
Juni. Nieuw voor dit km-hok.
Stippelvaren
(Oreopteris limbosperma)
Amelterbos
235-557
Marcel RekersOktober. 1 Bossig exemplaar in zuid-talud van diepe greppel tussen Rolderhoofdweg en het Amelterbos; 1 miezerig exemplaar in bosgreppeltje Amelterbos.
Geel vogelpootje
(Ornithopus compressus)
Emmerschans
260-536
Bert OvingJuli. Tientallen planten op open zandgrond. 2e Vondst in Drenthe.
Dubbelkelk
(Picris echioides)
Alteveer
228-520
Tineke BosAugustus. Tussen terrastegels in een tuin. 3e Vondst van dit adventief in Drenthe.
Baardgras
(Polypogon monspeliensis)
Smilde
225-552
Willem BraamJuni. 2e Vondst in Drenthe.
Postelein
(Portulaca oleracea)
Pesse
226-532
Maarten PerdeckJuli. Ongeveer 10 planten op de bushalte direct ten Z van het Wok Palace in Pesse. 8e Vondst in Drenthe, met een voorkeur voor het zuidelijk deel van Drenthe.
Waterpunge
(Samolus valerandi)
Ruinen
218-529
Maarten Perdeck /
Kees van Eerde
Mei. Tientallen planten in natuurontwikkelingsterrein. 2e Vondst in Drenthe sinds 1781.
Kandelaartje
(Saxifraga tridactylites)
Coevorden
245-519
246-518
Bert BlokApril. Deze groeiplaatsen zijn al enkele jaren geleden gevonden. Nu is Kandelaartje aanwezig met meer dan 1000 bloeiende exemplaren. Dit betreft de enige bekende groeiplaatsen in Drenthe.
Blauw walstro
(Sherardia arvensis)
Frederiksoord
209-539
Kees van EerdeMei. Op een dam langs de Wapserveense Aa. 1e Vondst in Drenthe.
Sida spinosa
(Sida spinosa)
Meppel
212-524
Peter VenemaSeptember. In maïsakker. 1e Vondst in Drenthe.
Moerasmelkdistel
(Sonchus palustris)
Zuidlaardermeer
243-571
Edwin DijkhuisAugustus. 6 Planten in rietland langs het Zuidlaardermeer. 5e Vondst in Drenthe.
Zilte schijnspurrie
(Spergularia salina)
Pesse
226-532
Maarten PerdeckJuni. Bij viaduct A28, 50 exemplaren, pal aan het asfalt. Pekeladventief. 2e Vondst in Drenthe.
idemLeek
221-578
PWG KNNV- GroningenJuli. Langs asfalt bij afrit 34 (Leek) van de A7. 3e Vondst in Drenthe.
Gaspeldoorn
(Ulex europaeus)
Meppen
239-532
Geertje MulderDrie exemplaren van circa 1,5 meter hoog langs wandelroute in een bosvak van het Mepperveld. Gaspeldoorn is een vorstgevoelige soort, die in Drenthe slechts bekend is van een handjevol locaties.