Bijzondere vondsten

Klik voor een vergroting van de foto’s in de tabel op de afbeelding. Voor alle beschikbare foto’s van bijzondere vondsten van 2016 t/m 2020 gaat u naar Foto’s bijzondere vondsten 2016 t/m 2020; om een bijzondere vondst te melden naar Contact > Bijzondere vondsten.

Klik op het jaar voor de bijzondere vondsten in 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002.

BIJZONDERE VONDSTEN 2020

SoortPlaats /
km-hok
Gevonden doorMaand / Opmerkingen
Bosgeelster
(Gagea lutea)
Roden
224-572
Ton SchoenmakerMaart, voor het eerst weer bloeiend in de tuin sinds 2015, toen de soort hier spontaan opdook.
idemBorger
248-549
Jos VinkMaart, eerste vondst in dit km-hok buiten de bekende groeiplaatsen in de oude kern van Borger (km-hok 249-549); in ruderale berm.
idemGasselte
249-554
Janine KnolMaart, nog niet bekende rijke groeiplaats in wegberm in kern van Gasselte.
Zusterviooltje
(Viola sororia)
Nieuw-Schoonebeek
263-518
Paul Gelderloos11 Mei, in centrum, buiten naburige tuin waar geen exemplaren zijn gezien. Mogelijk eerder verwilderd uit een van de tuinen in de directe omgeving. Tweede melding voor Drenthe van deze uit Noord-Amerika afkomstige neofiet (verspreidingsatlas). De eerste vondst betrof een verwilderd exemplaar in de voegen van bestrating in Hoogeveen-West door Edwin de Weerd in april 2017 (waarneming.nl).
idemAssen
223-556
Guus de Vries22 Mei, twee niet bloeiende planten op parkeerplaats Overcingel (waarneming.nl).
Kleverige ogentroost
(Parentucellia viscosa)
Borger
248-547
249-547
Plantenwerkgroep
IVN-Borger-Odoorn
18 Juni, op twee plaatsen in het natuurontwikkelingsgebied Mandelanden.
Deze half-parasiet is in de eerste helft van de vorige eeuw in Nederland ingeburgerd (verspreidingsatlas), maar pas voor het eerst in 1987 in Drenthe vastgesteld (Atlas Drentse flora, 1999, p. 268/269).
Na 2000 zijn tot nu toe zeven vindplaatsen gemeld, zeer verspreid over Drenthe (Bron: NDFF):
in 2003 enkele exemplaren bij Oudemolen (Lubber Dijk), in 2005 in het Klinkenvlier bij Coevorden (Harm Tjepkema), in 2009 70 exemplaren in het Nijensleekerveld (Erik v.d. Ham), in 2015 op bedrijventerrein A37 bij Emmen (Greetje Heijker) en bij de Runde in Emmercompascuum (Paul v.d. Kam). Vlak daarbij vond een aantal deelnemers aan de laatste WFD-excursie in 2016 vijf bloeiende exemplaren (waarneming.nl).
Bleke teunisbloem
(Oenothera oehlkersii)
Gieten (Veenhof)
250-558
Willie RiemsmaJuli, een van de twee Teunisbloemen opgenomen in de nieuwe Heukels’ met grote bloemen en een duidelijk buiten de meeldraden uitstekende stijl, maar zonder rode strepen op de kelkbladen en met rechte haren al dan niet op groene (geen rode) knobbels (Heukels’flora, 20220, p.446); verspreidingsatlas.
Schijngenadekruid
(Lindernia dubia)
Terhorsterzand
229-539
Natuurwerkgroep Zuidwolde1 September, eerste vondst in Drenthe tijdens excursie van Natuurwerkgroep Zuidwolde in natuurontwikkelingsgebied Terhorsterzand.
Schijngenadekruid is een uit N-Amerika afkomstige vijverplant, die in 2004 voor het eerst verwilderd is gevonden bij Oldenzaal. Vanaf 2010 is de soort ingeburgerd.
Het is een nazomerpionier op droogvallende oevers van vennen, vijvers, nevengeulen en ondiepe plassen (verspreidingsatlas). In zwakgebufferde vennen kan Schijngenadekruid als invasieve exoot optreden en een gevaar vormen voor de voor dit voedselarme milieu kwetsbare eenjarige soorten.
idemTusschenwater
243-568
Els Heijman21 September, ook de groeiplaats van de tweede vondst in Drenthe betreft een pioniersituatie in het recent uitgevoerde natuurontwikkelingsproject Tusschenwater bij Zuidlaren (verspreidingsatlas).

Voor foto’s van bijzondere vondsten van 2011 t/m 2015 gaat u naar Foto’s bijzondere vondsten 2011 t/m 2015

BIJZONDERE VONDSTEN 2015

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Alopecurus aequalisRosse vossenstaart215-546WaterenGuido Lekmei; in een opengemaakte oude slenk van de bovenloop van de Vledder Aa in het Nationaal Park Drents Friese Wold. Rosse vossenstaart is na 2000 maar uit 10 andere km-hokken in Drenthe gemeld (http://www.verspreidingsatlas.nl/0038). Het is een lastig te herkennen soort, die buiten de bloeitijd vermoedelijk makkelijk over het hoofd wordt gezien. Zie ook Nieuwsbrief 50: Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2014.
Apium repensKruipend moerasscherm238-547HolmersHan RunhaarJuli. Tijdens het uitzetten van een transect in het natuurontwikkelingsgebied De Holmers (SBB) stuitte Han Runhaar op toen nog niet bloeiende planten van overduidelijk een moerasschermsoort (zie foto), die zich later met zekerheid ontpopte als Kruipend moerasscherm. Voor Drenthe betekent dit een weerzien met deze ernstige bedreigde Rode lijstsoort sinds ver voor 1950. Kennelijk hebben de inrichtingsmaatregelen in De Holmers weer gunstige kiemomstandigheden voor Kruipend moerasscherm gecreëerd: door vee open getrapte, drassige plekken in de ’s winters ondiep ondergelopen vegetatie. Het pessimisme over de terugkeer van deze soort in Drenthe, zoals verwoordt in de Atlas van de Drentse flora (p. 247), was dus niet terecht. Alle reden het weer verschijnen van deze Europees bedreigde soort die (als een van de weinige planten in Nederland) is aangewezen als Habitatrichtlijnsoort te vieren in een uitzending van Roeg op zaterdag 20 september. Zie hier. Kruipend moerasscherm komt anno 2015 in Nederland voornamelijk in Twente, Zeeuw-Vlaanderen en op enkele locaties in Noord-Brabant voor (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0079)
Asplenium scolopendriumTongvaren227-551AssenWillem Braam31 januari op een sluismuur aan de Groningerstraat
Tongvaren is een van de muurplanten, waarvoor in 2015 extra aandacht wordt gevraagd. Vooral in West-Nederland heeft deze varen van vochtige, beschaduwde groeiplaatsen als kademuren, sluizen en waterputten zich sinds 1990 flink uitgebreid (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0934). Ook het aantal meldingen uit Drenthe is sinds het verschijnen van de Atlas van de Drentse flora (1999) toegenomen: vóór 2000 uit twee km-hokken, nadien uit minstens 12. De positieve trend van de soort, vooral in stedelijk gebied, is deels toe te schrijven aan de zachte winters van de afgelopen jaren. De soort profiteert vermoedelijk ook van de (voor veel andere soorten veel te) hoge stikstofbelasting.
Bromus secalinusDreps238-540WesterborkWFD excursie4 juli, ongeveer 5 planten gevonden tussen de hoge grazige begroeiing in een berm tijdens de WFD excursie, in tropische hitte, naar het Reijntjesveld. Dit is in Drenthe de eerste vondst na 1950 van deze eenjarige grassoort, die kenmerkend was voor arme wintergraanakkers. In de Atlas van de Drentse flora (1999, p.141) ) werd de kans op hervestiging van deze toen ook in de rest van Nederland vrijwel uitgestorven Rode lijst soort klein geacht. Dreps is ook nu nog een zeer zeldzame, ernstig bedreigde soort, die na 2000 maar uit drie atlashokken in Noord-Nederland is gemeld (http://www.verspreidingsatlas.nl/0164).
Cardamine hamiltoniiAziatische veldkers208-524Meppel- kerkhof/crematoriumEdwin Dijkhuis30 december tijdens Eindejaarsplantenjacht. Na de eerste vondst, voorjaar 2014 (zie Bijzondere vondsten 2014), is deze nieuwe Veldkers-soort al in heel wat km-hokken, vooral binnen stedelijk gebied, gevonden. De meeste meldingen zijn via Waarneming.nl binnengekomen. Binnen Drenthe zijn het zuidwesten en noorden van de provincie tot nu toe de gebieden met de meeste waarnemingen (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/5651).
 208-522Meppel- BergierslandenEdwin Dijkhuisin voortuin
Chrysosplenium oppositifoliumPaarbladig goudveil247/248-530/531Oosterhesselen, De KlenckeJeroen OsingaApril, meerdere groeiplekken langs sloot, die uitkomt in de Boksloot, onder bos langs terrein van Natuurmonumenten. Deze groeiplaats van Paarbladig goudveil is sinds 2004 bekend en de tweede in Drenthe. Net als Verspreidbladig goudveil (C. alternifolium) is Paarbladig goudveil gebonden aan drassige, beschaduwde plaatsen met sterke kwel (zie Atlas van de Drentse flora, p. 632). Beide soorten zijn dan ook vooral bekend van brongebieden in Twenthe, langs de Veluwezoom en in Zuid-Limburg (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0323).
Crassula helmsiiWatercrassula222-574TerheijlLubbert Dijkjuni, in een verlande poel aan de Vaghevuursche laan tegen het Natuurschoonbos aan (ongeveer 7 meter bij 7 meter),en het groeit ook door en tussen het gras de kanten op. Deze recent ingeburgerde aquarium- en vijverplant heeft zich sinds 2005 ook in Drenthe in steeds meer, vaak pas gegraven, poelen of laagten gevestigd. Deze vondst bij Terheijl is tot nu toe voor Drenthe de noordelijkste groeiplaats van deze exoot, die vooral op de pleistocene delen van ons land en in de duinen haar ontembare groeikracht ontplooit, ten koste van de andere waterflora- en fauna (http://www.verspreidingsatlas.nl/5307)
Dittrichia graveolensKamferalantzie kaartjelangs A32 en A28Edwin de Weerd
Willem Braam
oktober/november: na de eerste meldingen uit twee km-hokken langs de A28/A32 bij Meppel het najaar van 2014 is deze kleverige, bij kneuzen naar kamfer ruikende eenjarige composiet al in 10 km-hokken vanaf Assen Noord tot bij De Punt, op de grens met Groningen, achter de vangrail van de A28 gesignaleerd en ook op het verkeersknooppunt A28/A37 net ten zuiden van Hoogeveen. Het is opmerkelijk dat Kamferalant tot nu toe vrijwel uitsluitend op plekken met op- en afritten van de genoemde snelwegen wordt gezien. Zal de soort in de komende jaren in de herfst als een donkergeel lint de automobilist begeleiden, zoals het witte lint van Deens lepelblad in april? Het verspreidingskaartje kaartje is geactualiseerd ten opzichte van dat in Bentepollen, Nieuwsbrief 51 (2015). (zie ook http://www.verspreidingsatlas.nl/2483)
Erucastrum gallicumSchijnraket221-574TerheijlLubbert DijkAugustus. Op het erf van kwekerij De Baggelhof komen al enkele jaren exemplaren van deze Rode lijst-soort tot bloei. Vermoedelijk is de plant, die van oorsprong Zuid- en het westen van Midden-Europa als verspreidingsgebied heeft, meegekomen in een pot met cultuurplanten. In Nederland komt de soort vooral voor in het rivierengebied (rivieroevers, wegbermen), op plekken met klei in de bodem (http://www.verspreidingsatlas.nl/0484#). Volgens de Atlas van de Drentse flora (p. 175) is Schijnraket in de periode 1970-1996 niet gemeld. Er zijn alleen wat oude opgaven van voor 1950 bekend, juist ook in de omgeving van deze nieuwe groeiplek (km-hok 223-572). De stip op Verspreidingsatlas in ZO-Drenthe blijkt een opgave uit 1975 te zijn uit km-hok 253-529, bij Willemsoord, ten ZO van Erm. Deze melding berust op het voorkomen van één exemplaar langs een sloot tussen weilanden en akkers (gegevens provincie Drenthe). Bij het samenstellen van de Atlas van de Drentse flora is deze waarneming als te onbetrouwbaar niet opgenomen. Het hernieuwde optreden van deze crucifeer met bleekgele, groen geaderde bloemen, zoals verwacht in de Atlas van de Drentse flora is dus een feit en het lijkt niet zo kortstondig als toen ingeschat.
Herniaria glabraKaal breukkruid238-540WesterborkWFD excursie4 juli, op een klein industrieterrein. Toen het zoekbeeld van een lichtgroen matje eenmaal op het netvlies stond, werd dit laagblijvende plantje van storingsmilieus hier op verschillende plekken gevonden. Kaal breukkruid is in de periode van de Atlas van de Drentse flora (1970-1996) maar een keer in Drenthe gevonden (op een parkeerplaats bij Norg, p. 226). Sinds 2000 neemt het aantal vondsten van deze pionier van open, grazige plekken op zandgrond, met hoofdverspreiding langs de grote rivieren, ook in Drenthe toe. (http://www.verspreidingsatlas.nl/0609).
Linum catharticumGeelhartje247-560GieterlandenWillie Riemsmajuli, twee groeiplaatsen van Geelhartje in het terrein van de WMD.
  215-549Aekingerzand (Kale duinen)R. RiemersmaDeze soort van open plekken in open, schrale, droge tot vochtige grazige vegetaties is hier voor het eerst in september 2014 gevonden. Volgens de Atlas van de Drentse flora (1999, p. 461) is Geelhartje in de periode na 1950 pas in 1987 weer in Drenthe vastgesteld in de Reitma. Uit de gegevens op www.waarneming.nl blijkt dat Geelhartje de laatste jaren vaker wordt gemeld. De vondsten uit dit jaar zijn hier vermeld. Ook landelijk toont deze Rode lijstsoort een licht opgaande trend, al kunnen de aantallen van jaar tot jaar sterk fluctueren.
  222-534Benderse heide (Dwingelderveld)Edwin de Weerd 
  212-533Grote startbaan HavelteEdwin de Weerd, André Goedhart, Hans Dekker 
  228-528Hoogeveen, industriegebied ToldijkHans Dekker 
Lycopodium clavatumGrote wolfsklauw249-536SleenerzandPeter HeegenMei. Groeiplaats van ca. 3,5 m2 in een voormalig stuifzandgebiedje in het Sleenerzand, op een wat vochtiger plaats hier. Daar de groeiplaats met opslag dreigde te overgroeien is opslag hier in samenwerking met een lagere school uit Noord Sleen verwijderd. Uit dit km-hok is de soort voor het laatst in 1993 gemeld door Lubbert Dijk, samen met Kraaihei, Gewone dophei en Pijpenstrootje. Of het ook dezelfde plek betrof is niet bekend. De aanwezigheid van deze bedreigde Rode lijstsoort is in september 2015 bevestigd door Japchen Lenstra (http://waarneming.nl/waarneming/view/108787888). Uit het kaartje op Verspreidingsatlas valt af te lezen dat er in dit deel van Drenthe nogal wat km-hokken zijn, waaruit na 1990 Grote wolfsklauw niet meer is gemeld (http://www.verspreidingsatlas.nl/0775). Omdat Grote wolfsklauw na 1950 sterk achteruit is gegaan, is het een van de soorten waarvan het actualiseren van de verspreiding dringend gewenst is. De winter is daarvoor een geschikte tijd, dus wie wil kijken of Grote wolfsklauw toch nog in een bepaald km-hok aanwezig is, kan zo’n hok reserveren op www.verspreidingsatlas.nl: Staat deze plant er nog?
Malva verticillataDessertbladen214-520De Wijk, op DickningePlantenwerkgroep Natuurbeschermings- vereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”Op 30 december tijdens de Eindejaarsplantenjacht bloeiende exemplaren van Dessertbladen gevonden op een stuk land dat vroeger in gebruik was als maisland. Nu ingezaaid met kruiden waaronder o.a. Groot kaasjeskruid, Gele ganzenbloem en Goudsbloem. Dit is de tweede melding uit Drenthe. Een ontsnapt exemplaar van deze moestuinplant is voor het eerst in 2014 door Guus de Vries opgemerkt (http://www.waarneming.nl/waarneming/view/88955230). Dessertbladen is sinds de eeuwwisseling aan het inburgeren. De meeste meldingen komen tot nu toe uit Noord-Brabant en de omgeving van Arnhem-Nijmegen (http://www.verspreidingsatlas.nl/5410)
Pulicaria vulgarisKlein vlooienkruid240-531Mepper HooilandenArnout Jan RossenaarAugustus, eerste groeiplaats in Drenthe met ongeveer 10 bloeiende exemplaren; in september door Edwin de Weerd ongeveer 30 exemplaren gevonden. Deze eenjarige pionier van matig voedselarme, vochtige grond is een kenmerkende Natura2000-soort van het rivierengebied (http://www.verspreidingsatlas.nl/1030), die mogelijk via ganzen of eenden in Drenthe is beland.
Verbascum lychnitisMelige toorts244-519Klooster bij CoevordenHarm TjepkemaJuni. Eerste vondst van deze soort in Drenthe! Van deze tweejarige met als meel bestoven, viltig behaarde bloeiwijze en stengel groeiden een tiental planten op een overhoekje (pony-weitje) tussen de N34 en de buurtschap “t Klooster”. Het is een soort van kalkrijke zomen die vooral langs de grote rivieren en in de duinen voorkomt. De bloemen zijn meestal wit, maar soms ook geel (http://www.verspreidingsatlas.nl/1339).

BIJZONDERE VONDSTEN 2014

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Adoxa moschatellinaMuskuskruid227-551SmildeAlida Taylor Parker
/ Maarten van Gelder
Maart
Grote plek in het Kyllotsbos. Opmerkelijke vondst omdat deze buiten bekende verspreidingsgebied in Drenthe ligt. Soort ook niet eerder van uit dit atlasblok (12.52) gemeld (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0010). Spontane vestiging lijkt zeer onwaarschijnlijk. Niet uitgesloten dat bron tuinafval is.
Arnoseris minimaKorensla213-520
213-521
Havixhorst, De WijkJoop VerburgJuli
Zolang de rogge op de es achter De Lokkerij nog niet is gemaaid zijn hier nog honderden exemplaren van deze inmiddels zeer zeldzame akkerplant te vinden. Deze gele composiet met zijn kenmerkende verdikte bloemsteel onder het bloemhoofdje houdt in Drenthe alleen nog in een paar akkerreservaten stand. Ook in de rest van hoog Nederland is Korensla met een lantaarntje te zoeken. Ze staat dan ook als ernstig bedreigd op de Rode lijst (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0094).
Asplenium scolopendriumTongvaren256-534EmmenPeter HeegenSeptember
Op een muurtje aan de Stationstraat in Emmen. Is hier al begin februari 2013 ontdekt. Net als vooral in West-Nederland (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0934) duikt deze varensoort ook in Drenthe steeds vaker op. Wordt in de Atlas van de Drentse flora (1999) melding gemaakt van maar twee groeiplaatsen, beide in oude waterputten, sinds 2000 is Tongvaren zeker in meer dan 10 km-hokken vastgesteld. Eenmaal gevestigd houdt Tongvaren vaak lang stand; ook worden in volgende jaren meer exemplaren gevonden.
Cardamine hamiltoniiAziatische veldkers225-521 228-527

230-528
Zuidwolde Hoogeveen

Hoogeveen-De Wieken
Joop Verburg Edwin de Weerd

  Willem Braam
Maart
Net voor de WFD-dag meldde een Natuurbericht van FLORON, dat er een nieuwe soort veldkers was ontdekt en beschreven. Het gaat om de Aziatische veldkers. De indruk bestaat dat de soort eigenlijk al langer in Nederland voorkomt, maar nooit is herkend. Gevraagd werd om eens in de eigen omgeving te kijken of Aziatische veldkers daar ook voorkomt door te letten op de volgende kenmerken:
1. Meeldraden 6 (net als bij Bosveldkers)
2. Geen bladrozet
3. Bovenkant van de bladeren geheel kaal
4. Deelblaadjes veelal ongeveer drielobbig.
Edwin de Weerd zocht in Hoogeveen op het parkeerterrein van zijn werk en vond de soort snel. Joop Verburg werd in de rolstoel door een van zijn dochters rondgereden (dat is toch een voordeel wanneer je iets gebroken hebt) en trof het plantje aan bij Tonckenshuys in Zuidwolde (zie foto’s). De soort blijkt dus veel breder verspreid dan gedacht en is ook in Drenthe kennelijk al op veel plaatsen te vinden. Bij de familie Dijkhuis groeide ook vorig jaar al een exemplaar in een plantenpot in hun tuin in Zuidlaren. Maar Edwin ontdekte deze pas toen hij er in Wijchen eens goed naar keek. Dat was dus eigenlijk de eerste vondst in Drenthe.
Ook in de uitzending van Vroege vogels van 16 februari is aandacht aan deze nieuweling van de Nederlandse flora besteed, te beluisteren via deze link . In Gorteria 37 -2 , januari 2015 is een uitgebreid artikel over Aziatische veldkers opgenomen (p.64 – 69) waarin ook een determinatiesleutel voor het onderscheid met Kleine veldkers en Bosveldkers.
April
Carex brizoidesTrilgraszegge228-569omgeving BunnerveenLubbert DijkJuni
In berm bij kruispunt Vaartweg, Roderweg en Nijlandse Weg, ongeveer 36 m2, met ertusssen wat Rimpelroos (Rosa rugosa). Net als elders in Nederland (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0216) breidt deze dichte haarden vormende zeggesoort zich ook in Drenthe langzaam uit. De in de Atlas van de Drentse flora (1999) vermoedde lichte toename lijkt uit te komen: van 6 km-hokken toen naar 14 nu. Opvallend is dat 7 van de acht nieuwe groeiplaatsen in Noord-Drenthe gevonden zijn (zie kaartje).
Cladium mariscusGaligaan232-576EelderwokldeIVN-Plantenwerkgroep RodenJuli
Tijdens het veldwerk in dit HNS-hok 2014 was ook toestemming gekregen voor een bezoek aan het particuliere en niet vrij toegankelijke natuurgebied Het Elsburger Onland. Binnen dit petgatencomplex handhaaft zich nog steeds op twee plekken Galigaan, dat hier ook tot bloei komt. Het is de enige groeiplaats van deze soort in Drenthe en een van de zeer weinige in NO-Nederland (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0337).
Cuscuta epithymumKlein warkruid249-554

211-543


228-548
Gasselte

Doldersum


Hijkerveld
deelnemers WFD-excursie

Ali Klinkhamer


Willem Braam/Ferdi Uilhoorn
Augustus
Tijdens inventariseren van Klokjesgentianen op Gasselterheide is op twee, vrij recent geplagde plaatsen Duivelsnaaigaren gevonden. Eén groeiplek is 10 m2 groot! Klein warkruid is in Drenthe sinds 2000 maar uit 13 atlasblokken gemeld (www.verspreidingsatlas.nl/0379).


September
Groeiplek van ongeveer 1 m2, gevonden tijdens WFD-excursie op 6 september op het Bouwersveld.

Augustus
Echinochloa muricataStekelige hanenpoot234-557AssenEdwin DijkhuisOktober
Terwijl Stekelige hanenpoot in bijvoorbeeld Twente, op de Utrechtse heuvelrug, in Noord-Brabant en Noord- en Zuid- Limburg na 2005 flink is ingeburgerd (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/5474) is de soort uit Drenthe nog maar weinig gemeld. Na de eerste vondsten van Edwin Dijkhuis in 2005 op twee plaatsen bij Vriezerbrug, bij Meppel in 2007 (door Peter Venema) en in 2010 (weer door Edwin) bij een zanddepot in Hijkersmilde, duurde het vier jaar voor Stekelige hanenpoot weer in Drenthe werd vastgesteld. En opnieuw was het Edwin Dijkhuis die (vanuit de auto!) de soort herkende aan de kenmerkende schuine bladvoet op een rotonde in aanleg vlakbij het Veemarktterrein in Assen. Door die schuine bladvoet staan de bladen niet recht af maar meer sierlijk in een boog. Ook via Waarneming.nl zijn dit jaar twee meldingen van Echinochloa muricata verschenen, één , ook in oktober, in een km-hok grenzend aan dat van de groeiplaats op de rotonde. In Drenthe is Stekelige hanenpoot nu uit 6 km-hokken bekend, maar vermoedelijk is de soort op meer ruderale plaatsen en maisakkers te vinden. We hebben mogelijk (nog) niet het goede zoekbeeld.
Filago arvensisAkkerviltkruid225-531Nieuw BalingeGertjan van NoordAugustus
Akkerviltkruid handhaaft zich al vanaf 2009 in de berm tussen zandweg en fietspad in het natuurontwikkelingsgebied Lentsche Veen bij Nieuw Balinge. Dit is tot nu toe de enige groeiplaats van deze zeer zeldzame Rode lijstsoort in Drenthe (www.verspreidingsatlas.nl/0522). Zie ook waarneming.nl
Galeopsis speciosaDauwnetel215-526RuinerwoldJoop VerburgJuli
In de berm van de Dijksmansweg, het fietspad tussen Ruinerwold en Berghuizen, samen met Gagel en Brede wespenorchis. Kwam je Dauwnetel volgens de Atlas van de Drentse flora (1999, gegevens 1970 – 1997) nog redelijk vaak in een akker of wegberm tegen, nadien is het aantal meldingen van deze sierlijke soort jaarlijk op de vingers van één hand te tellen. Meestal komen die meldingen uit de oude bolwerken (zie kaartje). Landelijk gaat het ook niet goed met Dauwnetel. Deze eenjarige staat als kwetsbaar op de Rode lijst (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0542)
Hypericum elodesMoerashertshooi233-536WijsterWFD-excursie
Freddy Mager
Juni
Augustus
Moerashertshooi is een van de bijzondere soorten die na het uitvoeren van natuurontwikkelingsmaatregelen in het Reigersveen (bij landgoed De Vossenberg) verschenen zijn. Sinds de eerste vondst bij Dalen, midden tachtiger jaren vorig eeuw, is dit de vijfde plek in Drenthe waar deze Rode lijst soort is gevonden (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0644). Op twee daarvan (bij Hollandsche veld en bij Emmen) is Moerashertshooi mogelijk al weer verdwenen.
Hypericum humifusumLiggend hertshooi

241-558


226-534


229-531


232-576


225-535


Anderen


Dwingelderveld


Boerveense Plassen

Elsburger Onland

Kraloo


deelnemers Grassen- en zeggencursus

Joop VerburgHero Moorlag


PWG IVN Roden


Roos Meijering
Hoewel geen zeldzaamheid in Drenthe, toch kom je de helder gele sterretjes van Liggend hertshooi niet zo heel vaak tegen. De meeste kans maak je op een plagplek of in een net afgegraven natuurontwikkelingsgebied. Sommige groeiplaatsen zijn heel bestendig, zoals in de Boerveense plassen. Bijzonder was de vondst van één bloeiend exemplaar in het Elsburger Onland, vlak bij de plek waar de soort ook in 1975 werd gevonden. Op het kaartje op Verspreidingsatlas (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0646) lijkt deze pionier op vrij voedselarme vochtige grond in Drenthe na 2000 in vergelijking met bijvoorbeeld Noord-Brabant minder vaak gemeld te zijn. Volgens de voorlopige resultaten van het WFD-meetnet behoort Liggend hertshooi tot de soorten die ten opzichte van de situatie in de Atlas van de Drentse flora (1999) een licht positieve trend laten zien, maar te weinig om van een echte toename te spreken.

Mei, op recent afgegraven perceel langs Scheebroeker loop.


Juli
Op pad naar nieuwe uitkijktoren, samen met Grondster en Eenjarige hardbloem

Juli
Is hier jaarlijks aanwezig

Juli
Tijdens inventarisatie voor HNS

September
Op recent afgegraven voormalig perceel in het Noordenveld bij Holtveen (Nationaal park Dwingelderveld)
Narcissus pseudonarcissus ssp. pseudonarcissusWilde narcis212-538

209-536

209-537

210-537

211-537

213-538
WapserveenHans Dekker


Alida Taylor Parker
/ Maarten van Gelder
Maart
Begin maart ontdekte Hans Dekker nog in knop staande exemplaren in een tuin bij een boerderij in Wapserveen. Op de oude kaart van Beijerinck zijn ook stippen in Wapserveen zijn aangegeven. Omdat dit deel van het verspreidingsgbied (http://www.verspreidingsatlas.nl/0856) bij onze voorjaarsexpedities nog niet is bezocht, hebben Alida Taylor Parker en Maarten van Gelder eind maart de hele bebouwde kom van Wapserveen tot aan de grens met Overijssel doorgelopen. Wilde narcis is daarbij in 6 km-hokken in Wapserveen vastgesteld (zie kaartje). Zij vonden ze niet in tuinen, maar in de bermen. Echter nooit veel polletjes bij elkaar. De planten langs de zijweg op het terrein van kwekerij ‘De vrolijke Noot’ zijn daar door de eigenaar uitgeplant vanuit een walletje, dat in het kader van de ruilverkaveling is aangelegd. Op deze originele groeiplaats zijn ze ook nog steeds aanwezig.
Parnassia palustrisParnassia HoltingerveldHans Dekker
Machiel de Vos
Augustus
Bloeiende pollen van deze prachtige Rode lijst soort zijn nu ook gevonden op de Grote startbaan bij Havelte. Het vermoeden is dat het hier ook weer om de kustvorm gaat. Dit wordt momenteel door het IBED (UvA) in Amsterdam onderzocht. Dit is de zesde plek in Drenthe waar Parnassia zonder bewust inbrengen met maaisel is verschenen.
Pulicaria dysentericaHeelblaadjes228-569
224-572
216-527
Hoogeveen
RodenRuinerwold
Hero Moorlag
Ton SchoenmakerJoop Verburg
Juli
Drie bloeiende exemplaren in ee ruige rand van een park in de woonwijk De Weide. In tegenstelling tot in ‘laag’ Nederland is Heelblaadjes op de hogere, kalkarme zandgronden een zeldzame verschijning (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/1029). Dat geldt ook voor Drenthe, al is deze donkergele composiet sinds 2000 wat vaker gemeld (zie kaartje). Hoewel die groeiplaatsen natuurlijk ogen, zal in veel gevallen vermoedelijk toch sprake zijn van verwildering uit nabij gelegen tuinen.

Juli
Groeiplek in een (meestal) droge greppel van circa 40 planten, die zeker al sinds 2008 aanwezig is. Mogelijk uit zaad in een bloemrijk mengsel, want her en der staan in het gebiedje ook Lupinen.
September
Bij de helofietenvijver van de WMD
Pyrola rotundifoliaRond wintergroen234-554Assen, Van BoeijenoordWillem BraamJuli
In het pallet van de soorten die via maaisel uit het Lauwersmeergebied een plek gevonden hebben in het natuurontwikkelingsgebiedje op het terrein van Van Boeijenoord in Assen is het verschijnen van Rond wintergroen niet helemaal onverwacht. Zoals in de Atlas van de Drentse flora (1999) vermeld, duikt de soort vaak op ‘op enigszins gestoorde, met kalk verrijkte plekken in overigens wel voedselarm en humeus milieu’ of ‘op plaatsen waar kalkhoudende leem is aangebracht’. Zulke kalkrijkere plekken ontstaan ook door inrichtingsmaatregelen zoals in Holmers-Halkenbroek waar Rond wintergroen in 2011 verscheen en op de Zuidoevers langs het Zuidlaardermeer, ook in 2011. Het is afwachten hoe lang Pyrola rotundifolia zich hier weet te handhaven. Landelijk lijkt de soort vaker gevonden te worden, maar dat geldt voornamelijk voor de duinstreek en de Waddeneilanden (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/1034).
Saxifraga tridactylitesKandelaartje221-533DwingelderveldJoop VerburgMei
Uit het bericht van Joop: “Vandaag was ik bij de Benderse. Op mijn gemak liep ik rond tot ik achter het bezoekerscentrum tussen de veldkeitjes ineens kleine witte bloempjes zag. “Wat heb ik nu aan mijn krukken hangen?” dacht ik en ik realiseerde me dat ik naar Saxifraga tridactylis stond te kijken. Het leek me een opmerkelijke vondst en omdat ik toch daar was, keek ik in de bibilotheek van Benderse en jawel: de Atlas van de Drentse flora stond in de rij. Ergens achterin (p. 734) stond tot mijn verrassing: Saxifraga tridactylis is in 1997 toevallig gevonden op het ecodak van Benderse. Wel, 17 jaar na dato staat het Kandelaartje er nog steeds; een stuk of 10 plantjes vergezeld door Klein tasjeskruid en een aantal andere gewone kruidjes. ” Kandelaartje komt algemeen voor op kalkrijke, open plekken in de duinen en langs de grote rivieren, maar is daarbuiten een zeldzame, vaak incidentele verschijning (http://www.verspreidingsatlas.nl/1146). Behalve bij het bezoekerscentrum aan de Benderse, is deze plantendwerg in Drenthe in 2001 gevonden (enkele honderden exemplaren in bloei) op industrieterrein De Heege bij Coevorden (km-hok 254-519), direct achter het (voormalige) Gulf pompstation (Stevinweg). In 2002 is de soort ook nog gemeld uit het aangrenzende km-hok 245-518. Wie weet handhaaft Kandelaartje zich ook hier?
Sutera cordataTapijtbloem234-572EeldeGuus de VriesOktober
Eerste vondst in Drenthe van deze exoot uit Zuid-Afrika, bij een kippenren in Eelde (zie http://waarneming.nl/waarneming/view/89573444). Dit lid van de Helmkruid-familie is tot nu toe vooral in West-Nederland in stedelijk gebied verwilderd gevonden (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/5516). De eerste vondst in Noord-Nederland was in de stad Groningen (Oosterpoort), eind 2013, in de voegen tussen de klinkers van een trottoir. Uit hetzelfde km-hok is de soort ook in 2014 gemeld (zie waarneming.nl).
Tephroseris palustrisMoerasandijvie233-530TiendeveenFreddy MagerAugustus
In slibdepot. Moerasandijvie is na 2000 maar af en toe gemeld (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/1184). Werd de soort in Drenthe in de vorige eeuw vooral op toen nog deels in gebruik zijnde vloeivelden gevonden (Atlas van de Drentse flora, 199, p. 257-258), de laatste decennia bieden net ontgraven natuurontwikkelingsgebieden tijdelijk, vaak maar een seizoen, een geschikt kiembed, zoals de Onlanden in NW-Drenthe, het Hunzedal, Lofar, Holmers-Halkenbroek en de Eekmaten bij de Vosbergen. Meestal gaat het om één of maar een paar exemplaren. Zie ook de waarnemingen in Meppel en de Onlanden.
Vicia tenuifoliaStijve wikke237-538GarmingeJan KloosterJuli/Augustus
De forse trossen van blauwpaarse bloemen van deze zeldzame wikkesoort (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/1754) vielen zelfs vanaf de N31 duidelijk op in de (ingezaaide) bloemrijke akker met tussen de rogge, tarwe, haver en gerst, Korenbloem, Kleine klaproos en andere akkerkruiden. Stijve wikke zaden maakten dus vrijwel zeker deel uit van het mengsel. Het is de tweede keer dat Stijve wikke uit Drenthe is gemeld. In 2005 vond Homme Vrieling de soort op een braakliggend terrein langs de Drentsche Hoofdvaart in Assen.

BIJZONDERE VONDSTEN 2013

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Bolboschoenus maritimusHeen218-576Een-WestLubbert DijkAugustus
Op de bodem en deels talud van een droogvallende sloot, aan de Grensweg.
De plek is ongeveer 40 meter lang en 1 meter breed. Heen is in Nederland een zeer algemeen voorkomende plant, maar in Drenthe (en de overige pleistocene zandstreken) zeer zeldzaam. (zie kaartje op http://www.verspreidingsatlas.nl/1156 )
Elatine hexandraGesteeld glaskroos230-555
231-555
Baggelhuizerplas, AssenPeter VenemaJuni
Glaskroossoorten zijn zeldzame, kleine, veelal kortlevende, planten die gebonden zijn aan periodiek droogvallende plaatsen. Gesteeld glaskroos komt vooral in het pleistocene deel van Nederland voor en breidt zich recent uit. In het noorden is het echter nog een zeldzaamheid. Dit is de vierde en vijfde melding uit Drenthe.
Lamium confertumBrede dovenetel248-547MandelandenWFD excursieJuni
Tijdens de WFD excursie op 1 juni hebben we de fonkelnieuwe natuur van de Mandelanden, bovenloop van het Voorste diep, bij Borger bekeken. In de pioniersvegetatie stond onder andere de zeldzame Brede dovenetel, een soort die niet eerder in Drenthe is waargenomen! (zie kaartje op http://www.verspreidingsatlas.nl/0705).
Odontitis vernus subsp. serotinusRode ogentroost226-515 en 225-516SchrapveenWFD excursieAugustus
Tijdens de WFD excursie, waarbij we ditmaal het Schrapveen in de bovenloop van de Reest hebben bezocht, is in twee km-hokken Rode Ogentroost aangetroffen. Deze fraaie halfparasiet is uitermate zeldzaam in Drenthe. Voor 1950 is het op verschillende plaatsten verspreid door de provincie waargenomen Zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0509 In de atlasperiode is het alleen bekend van het natuurontwikkelingsterrein Homansheem, waar het met maaisel uit de Lauwersmeer is geïntroduceerd. Sindsdien is het waargenomen in Kampsheide (2005), De Holmers (2009) en nu dus op twee plekken (met slechts enkele planten) in het Schrapveen.
Rubus canadensis 233-555AsserbosPeter VenemaJuli
Een nieuwe soort voor Drenthe.
Veronica acinifoliaSteentijmereprijs227-525HoogeveenJoop VerburgMei
Nieuw voor Drenthe. Steentijmerepijs, een soort met een overwegend (sub)mediterrane verspreiding, is uitermate zeldzaam en tot op heden alleen in de provincie Brabant waargenomen (zie kaartje op http://www.verspreidingsatlas.nl/5372). In Hoogeveen stond het in een gemeentelijke berm.

BIJZONDERE VONDSTEN 2012

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Asplenium scolopendriumTongvaren222-547HoogersmildeEdwin DijkhuisJuni
10e melding van deze in Drenthe zeer zeldzame varen. Lijkt de laatste jaren vaker te worden gevonden. Het betreft een groot aantal (circa 20) planten op de onderzijde van een vochtige achtermuur van een schuur die grenst aan een brandgang.
Carex brizoidesTrilgraszegge228-556BovensmildeLubbert DijkJuli
Tijdens het veldwerk voor de actualisatie van de Drentse flora- en vegetatiegegevens, uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe, is Trilgraszegge gevonden op twee plekken in km-hok 228-556. Het betreft inmiddels de 14e Drentse melding.  De groeiplekken liggen dicht bij elkaar. De eerste (circa 16 m2) betreft een (typische) groeiplek in een bosrand en op het talud van de aangrenzende sloot. De tweede (circa 4 m2) betreft een ruige slootrand, aan beide zijden omgeven door aardappels.
Carex colchicaRivierduinzeggeLangs N34 bij CoevordenJacob Koopman en Wieger PoelstraMei
Jacob Koopman maakte ons via de mail attent op het voorkomen van Rivierduinzegge in Drenthe: “Tussen Hardenberg (Ov.) en Coevorden (Dr.) staan beide wegbermen langs de N34 over een lengte van meer dan 10 km vol met C. colchica. Als ze bloeit is ze zeer gemakkelijk te traceren vanuit de auto: let op de cremekleurige planten in de wegberm, cremekleurig vanwege de meeldraden en stampers. Als je eenmaal dat beeld te pakken hebt, kun je de soort overal in je district spotten vanuit de auto”. Bij deze dus een oproep om uit te kijken naar deze, min of meer op Zandzegge gelijkende, soort met een voorkeur voor schrale, zandige bermen en dijken. In onze database zit 1 oude melding uit een km-hok 211-522 langs de Reest.
Echinops exaltatusStegelige kogeldistel236-556AssenWillem BraamSeptember
Stegelige kogeldistel is een tuinplant die makkelijk opslaat uit zaad en soms verwilderd. In Assen is Stekelige kogeldistel gevonden in een houtwal.
Eleogiton fluitansVlottende bies222-569SteenbergerveldRoelof BlaauwSeptember
Langs een hergraven sloot in het Steenbergerveld. Vlottende bies staat hier massaal in de slootrand. Vlottende bies is in Drenthe zeldzaam.
Filago vulgarisDuits viltkruid231-528


254-530

266-538
Hoogeveen


Emmen

Emmercompascuum
Plantenwerkgroep Natuurvereniging Zuidwolde

Harm Tjepkema

Paul Gelderloos, Hink Been en Luciënne Japchen Lenstra
Juni
8e melding. Planten stonden op een oud inmiddels verlaten deel van het industrieterrein in Hoogeveen, samen met andere Drentse zeldzaamheden als Sophiekruid, Kleine leeuwenbek, Vreemde ereprijs en Hongaarse raket.

Juli
9e melding. Planten stonden op een bouwrijp gemaakt terrein “De Delftlanden” bij Emmen, samen met andere leuke soorten als Dwergviltkruid en Hondsviooltje.

Juli
10e melding.  Circa 26 planten in natuurontwikkelingsgebied langs de Runde. Hier samen met onder andere Dwergviltkruid, Bosdroogbloem, Wilde bertram en een paar exx. Kleine pimpernel.
Galeopsis segetumBleekgele hennepnetel220-532RuinenMaarten PerdeckJuni
Bleekgele hennepnetel is van oudsher een soort van winterroggeakkers op kalkarme zandgrond (essen). Net als veel andere bewoners van graanakkers is het sterk achteruitgegaan. In de Atlasperiode is het nog gevonden in 39 km-hokken, verspreid over de Hondsrug en Noord- en Zuidwest Drenthe. Sindsdien is nog maar gemeld van vijf km-hokken. Een van de wat bestendigere plekken betreft deze groeiplaats in een berm langs een fietspad op de rand van de Es van Ruinen. Van deze locatie zijn meldingen uit 2004, 2007, 2009 en 2012. Bleekgele Hennepnetel is in Drenthe inmiddels een uiterst zeldzame plant die met uitsterven wordt bedreigd.
Hieracium x flagellareMuizenoor x Weidehavikskruid231-538HoogeveenPlantenwerkgroep Natuurvereniging ZuidwoldeMei
Voor zover bekend de 4e melding voor Drenthe van deze kruising tussen Muizenoor en Weidehavikskruid. Wordt waarschijnlijk over het hoofd gezien.
Juncus compressusPlatte rus222-560
221-543
219-540
Veenhuizen
Geeuwenbrug
Dieverbrug
Otto Zijlstra
Edwin Dijkhuis
Edwin Dijkhuis
Juni
Juni
Juli
Platte rus is in Drenthe zeer zeldzaam. Het meest is ze nog gevonden rondom Meppel en langs de Hunze en benendenloop van de Drentsche Aa. Hier groeit het vooral langs sloten met kwelinvloed.  Bij Veenhuizen ging het echter om een groeiplaats aan de rand van een fietspad (tussen de stenen) en bij Geewenbrug en Dieverbrug om een plek in de berm van de N371 (hier met pekeladventieven als Hertshoornweegbree en Stomp kweldergras). Groeiplaatsen in bermen langs gepekelde wegen zijn in Drenthe nog zeer schaars.
Juncus ensifoliusZwaardrus222-547HoogersmildeLubbert DijkJuni
Zwaardrus is gevonden tijdens het veldwerk voor de actualisatie van de Drentse flora- en vegetatiegegevens, uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe.  Zwaardrus wordt de laatste jaren vaker gevonden. Er zijn nu meldingen uit 11 km-hokken. Zes bij Noord Sleen (hier sinds 1974 bestendig voorkomend) en verder verspreid over de provincie (Elp, Meppel, Zuidwolde, Nijeveen) en nu dus ook bij Hoogersmilde. De meeste vonsten zijn gedaan langs waterleidingen, waarbij de planten een plek vlak boven de waterlijn prefereren.
Lysimachia nemorumBoswederik223-571RodenImmy BoonstraJuni
Tijdens de Atlasperiode is het gevonden rondom Roden en in het Drentsche Aa gebied (omgeving Gasteren, Rolde, Ekehaar).  Met uitzondering van de groeiplaats in het Gastersche Holt, waarvan we sinds 1971 een opeenvolgende reeks van waarnemingen hebben, ging het merendeels om oude waarnemingen van voor 1980. Sinds 2005 is het op een aantal oude, maar ook enkele nieuw locaties binnen de twee genoemde ”bolwerken” teruggevonden. De vondst van Immy sluit aan bij de overige waarnemingen rondom Roden (226-570, 226-571, 227-574, 227-575).
Mycelis muralisMuursla260-522EricaBert BlokSeptember
10 planten op spoorwegtalud op het terrein van de Fijnfabriek, Amsterdamscheveld. Muursla is in Drenthe zeldzaam, maar lijkt toe te nemen. Het is in Drenthe een karakteristieke plant van bossen en andere schaduwrijke plekken op vochtige, matig voedselrijke (leem)grond. Ook staat het wel binnen de bebouwde kom op vochtige plaatsten. Meldingen die betrekking hebben op een meer stedelijk biotoop zijn in Drenthe tot nu toe echter zeldzaam, dit betreft voor zover bekend de vierde ‘stadse” melding.
Potentilla intermediaMiddelste ganzerik263-541Nieuw WeerdingeWFD excursieSeptember
Tijdens de afsluitende WFD excursie, waarbij een drietal meetnethoken in de omgeving van Nieuw Weerdinge zijn geinventariseerd, is Middelste ganzenrik gevonden. Het is in Drenthe een zeer zeldzame soort. In de atlasperiode is het gemeld uit twee km-hokken. Deze vondst  betreft de vierde melding sinds 2000.
Rapistum rugosumBolletjesraket206-528
207-527
Kolderveense Bovenboer en NijeveenJoop Verburg en Martin StolpSeptember
Bolletjesraket is in Drenthe zeer zeldzaam. Dit betreft de 2e en 3e melding sinds 2000.
Trientalis europaeaZevenster221-536DwingelderveldAlida Taylor Parkins/Maarten van GelderMei
Nieuwe groeiplaats (circa 100 m2) van deze voor Drenthe kenmerkende soort in het Dwingelderveld. Dat is verheugend nieuws want het gaat niet goed met Zevenster in Drenthe.
Viscum albumMaretak233-520ZuidwoldeJoop VerburgApril
Maretak, die in Nederland vooral in Zuid-Limburg voorkomt, is voor zover bekend niet eerder in Drenthe waargenomen. Er is wel een melding voor landgoed De Pol bij Glimmen, waar het tot voor kort voorkwam in een Populier, maar deze groeiplaats ligt net over de provinciegrens in Groningen.
Vulpia bromoidesEekhoorngras230-559ZeijerveenEls HeijmanJuni
Eekhoorngras is een zeldzaam grasje dat vooral in het zuidelijk deel van Nederland voorkomt. Voor 1950 lag er in de kop van Drenthe een bolwerk waarvan tijdens de Atlasperiode al niets meer over was. Sinds 2000 wordt het weer wat vaker gevonden (reële toename of wordt het beter herkend?). De vondst bij Zeijerveen, in een schrale berm, is voor zover bekend de 11e recente vondst.

BIJZONDERE VONDSTEN 2011

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Alchemilla acutilobaSpitslobbige vrouwenmantel210-522
211-522
MeppelPeter VenemaSpitslobbige vrouwenmantel is een zeer zeldzame soort die voorkomt in het Drents-, Laagveen- en Gelders district. In Drenthe zijn vondsten bekend langs de Hunze (zie nieuwsbrief WFD no. 39) en nu dus ook langs de Reest. Vrouwenmantels staan te boek als een moeilijk geslacht. Voor een zekere deerminatie is het verstandig om materiaal te verzamelen en op te sturen naar het NHN (kan via Edwin Dijkhuis). Het is daarbij wel zaak om van alle bovengrondse delen van de plant wat materiaal te verzamelen. Dus een volledige stengel met bloeiwijze en bladen. Tevens moeten wortelbladen verzameld worden. De bladen van Spitslobbige vrouwenmantel kunnen met name in het voorjaar (nagenoeg) kaal zijn en daarmee sterk lijken op Kale vrouwenmantel die in Zuidwest Drenthe nog redelijk veel voorkomt. Voorzichtigheid met het op naam brengen is dus geboden!
Anisantha tectorumZwenkdravik245-565

229-528
Annen

Hoogeveen
Henny Leijtens

Joop Verburg
Mei
Zwenkdravik is in Drenthe een zeldzame en onbestendige verschijning. Na 2000 is het slechts zes keer gemeld.


Juni
Op het overslagterrein van Otten in Hoogeveen (zie ook Gladde ereprijs).
Apium inundatumOndergedoken moerasscherm227-551SmildeJelle AitinkJuni
Ondergedoken moerasscherm is in Drenthe zeer zeldzaam, maar het is de laatste jaren wat vaker gevonden (o.a door natuurontwikkeling). Bij Smilde is het gevonden in een sloot met kristalhelder water. De watervegetatie bestaat naast Ondergedoken moerasscherm uit Drijvende waterweegbree, Drijvend fonteinkruid, Puntkroos en draadwier, zoals op bijgevoegde foto’s is te zien. Ondergedoken moerasscherm is gevonden tijdens het veldwerk voor de actualisatie van de Drentse flora- en vegetatiegegevens, uitgevoerd door Buro Bakker in opdracht van de provincie Drenthe.
Carex x turfosaKruising tussen Stijve zegge en Zwarte zegge229-576BroekenweeringWillem StouthamerVoor zover bekend niet eerder gevonden in Drenthe! Materiaal verzameld in nat hooiland perceel (ten noorden van de Zanddijk en grenzend aan de Nieuwe Sloot) in de Broekenweering (Eelder- en Peizermaden). Materiaal in 2011 opgekweekt en op naam gebracht door Bart Hendrikx. Kenmerken vers materiaal: 2 stempels, min of meer polvormend en huidmondjes aan beide zijden van het blad.
Centaurium pulchellumFraai duizendguldenkruid230-527HoogeveenJoop VerburgJuni
Fraai duizendguldenkruid is in Drenthe zeldzaam. Bestendig komt het alleen voor rondom Havelte. Op de groeiplaats in Hoogeveen groeiden bij een verlaten pand hele rijen Fraai duizendguldenkruid tussen de tegels (samen met Gnaphalium luteoalbum)
Cicendia filiformisDraadgentiaan238-546HolmersFLORON/WFD inventarisatiekampAugustus
Tijdens een avondexcursie in boswachterij Grolloo is Draadgentiaan aangetroffen. Het is de tweede recente vindplaats van deze als bedreigd op de rodelijst staande soort in Drenthe. In Drenthe is de soort na tientallen jaren van afwezigheid verder alleen bekend van het Eexterveld, waar zij een aantal jaren geleden voor het eerst werd aangetroffen en nog steeds aanwezig is. De plek waar Draadgentiaan nu is ontdekt maakt deel uit van het natuurontwikkelingsproject Holmers-Halkenbroek. Dit gebied is een van de brongebieden van de Drentse Aa. Tien jaar geleden is hier de waterhuishouding hersteld en is de landbouwgrond afgegraven tot op de beekleem. In het gebied is ook Dwergvlas aangetroffen.
Corrigiola litoralisRiempjes226-535Holtveenslenk (Dwingelderveld)Maarten PerdeckAugustus
In het natuurontwikkelingsgebeid Holtveenslenk, waar in 1994 de bouwvoor is afgegraven, is een grote groeiplaats (ruim 1000 planten) gevonden van Riempjes. Het groeit hier samen met het eveneens zeldzame Dwergvlas. Riempjes staat als bedreigd op de rode lijst en is in Drenthe een erg zeldzame verschijning. Op de Dwingeloosche heide komt zij van oudsher (nog?) voor in een ’s winters onder water staande laagte.
Datura stramoniumDoornappel251-563Bareveld/De HilteBen HoentjenSeptember
Doornappel heeft als warmteminnende soort de wind mee. In Drenthe is Doornappel zeldzaam, vooral in de omgeving van steden en dorpen duikt het steeds vaker op. Plekken waar in de grond gerommeld wordt zijn favoriet. Ook groeit Doornappel in akkers, zoals op deze groeiplaats bij Bareveld.
Dryopteris x deweveriBrede x Smalle stekelvaren226-536Dwingelderveld – HoltveenMaarten PerdeckOp een bult met grond afkomstig van voormalige bouwvoor die in kader van natuurontwikkeling op ruggen is gezet groeien sinds enkele jaren een paar planten van een onbekende varen. Aanvankelijk is nog gedacht aan Tere stekelvaren (Dryopteris expansa), maar door Piet Bremer zijn de planten nu gedetermineerd als Dryopteris x deweveri.
Elatine hexandra cf.Glaskroos239-567VeenmeerMichiel van der Waaij en John BruinsmaHarry Holsteijn
Februari
Glaskroossoorten zijn zeldzame, kleine, veelal kortlevende, planten die gebonden zijn aan periodiek droogvallende plaatsen. In het Veenmeer groeide Glaskroos als overwinterende bodembedekker op 3 tot 4 meter onder water. De planten staan hier volgens Michiel al zeker 8 á 10 jaar. Op soort benoemen kan alleen met bloemen of vruchten en die waren zo vroeg in het jaar nog niet aanwezig. Er zijn is West-Europa drie soorten en voorlopig gaan we ervan uit dat het om de algemeenste gaat: Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra). Gesteeld glaskroos komt vooral in het pleistocene deel van Nederland voor en breidt zich recent uit. In het noorden is het echter nog een zeldzaamheid. Dit is de derde melding in Drenthe en na 1952 is hij nog maar op één andere plek gezien: eveneens een zandwinplas bij Zuidlaren. Deze zandwinplas ligt een kleine kilometer noordelijk van het Veenmeer. Hier is het na 1995 niet meer waargenomen. Augustus
Bij een nieuw bezoek aan de groeiplaats van Glaskroos in het Veenmeer zijn nieuwe onderwaterfoto’s gemaakt. Uit deze foto’s blijkt duidelijk de aanwezigheid van gesteelde (kleistogame) bloemen. Daarmee is bevestigd dat het inderdaad gaat om Gesteeld glaskroos.
Eleogiton fluitansVlottende bies223-573RodenLubbert DijkJuni
n twee gegraven plasjes langs de insteekweg bij Roden staat Vlottende bies, samen met andere leuke soorten als Pilvaren, Borstelbies, Duizendknoopfonteinkruid en Grote boterbloem. Vlottende bies is in Drenthe zeldzaam.
Epipactis palustrisMoeraswespenorchis242-568Zuidlaren (PB-hoeve)Harold SteendamJuni
Enkele honderden planten Moerswespenorchis (het merendeel niet bloeiend) tussen Kruipwilg (door maaien laagblijvend) op de halfverharde parkeerplaats achter de PB-hoeve. Hier samen met o.a. Rietorchis en Stijve ogentroost. Moeraswespenrorchis is zeer zeldzaam in Drenthe. Naar verwachting is de groeiplaats op de parkeerplaats momenteel de grootste in Drenthe.
Gymnocarpium dryopterisGebogen driehoeksvaren236-547Boswachterij HooghalenEdwin DijkhuisMei
Nieuwe groeiplaats (circa 2 m2) in een berm vlak langs een zandpad in de boswachterij. Gebogen driehoeksvaren is zeldzaam in Drenthe.
Hieracium x flaggelareMuizenoor x Weidehavikskruid222-574239-544
NietapElp
Lubbert DijkFLORON/WFD inventarisatiekamp
Juni, Augustus
Voor zover bekend de 2e en 3e melding voor Drenthe van deze kruising tussen Muizenoor en Weidehavikskruid.
Huperzia selagoDennenwolfsklauw211-534HavelterbergKees van EerdeApril
Bij maaiwerkzaamheden op de Havelterberg (omgeving Hunehuis) door SBB werd in de machine een takje van een wolfsklauw gevonden. De afwezigheid van tandjes op de bladrand sloot Stekende wolfsklauw uit, de afwezigheid van een haarpunt aan de bladtop betekende dat het ook geen Grote wolfsklauw kon zijn. Het moet dus gaan om Dennenwolfklauw. Deze zeer zeldzame soort is voor zover bekend niet eerder op de Havelterberg gevonden.
Lathraea clandestinaPaarse schubwortel211-535HavelteAlbert Delfsma2011
Al enkele jaren groeit er bij Havelte Paarse schubwortel. De herkomst is onduidelijk, het meest waarschijnlijk is verwildering vanuit een tuin. De groeiplaats betreft echter een ogenschijnlijk natuurlijke plek, ver van de bebouwing.
Lemna turioniferaKnopkroosUurhok 12-52Veenkolonien rondom SmildeEdwin DijkhuisJuni
In nagenoeg alle onderzochte meetnethokken in dit uurhok komt in de veenwijken Knopkroos voor. Knopkroos is voor het eerst in 2007 in Drenthe waargenomen. Waarschijnlijk is het in Drenthe al vrij algemeen, maar wordt het niet herkend. Kenmerkend zijn de vaak purperkleurige boven- en onderzijde (met name rondom de wortelaanhechting) van de schijfjes. Voor wie de verschillende kroossoorten eens goed wil leren kennen, kan in de omgeving van Smilde zijn hart ophalen. Klein kroos, Bultkroos, Puntkroos, Veelwortelig kroos zijn er zeer algemeen. Wortelloos kroos en Knopkroos zijn vrij algemeen. Alleen Dwergkroos lijkt opvallend genoeg wat minder aanwezig.
Lepedium neglectumVergeten kruidkers242-568Zuidlaren (PB-hoeve)Edwin DijkhuisJuni
Nieuw voor Drenthe! Vergeten kruidkers is een sterk op Steenkruidkers gelijkende soort, maar dan zonder de onaangename geur (zie voor overige kenmerken Heukels, in Rothmaler staan goede plaatjes). De halfverharde parkeerplaats achter de PB-hoeve heeft de afgelopen jaren al verschillende leuke vondsten opgeleverd (zie ook andere bijzondere vondsten).
Litorella unifloraOeverkruid219-546
219-545
Drents Friese WoldJoop Verburg , Alida Taylor en Maarten van GelderSeptember
In een (naamloos?) ven in het Drents Friese Wold is een zeer grote groeiplaats van Oeverkruid gevonden. Op het moment dat de foto’s zijn gemaakt stond litorella op het droge. Toen Alida en Maarten er op aanwijzing van Joop zijn gaan kijken stond alles onder water.”Het leek net of de bodem bezaaid was met dennennaalden, maar er stond geen enkele den in de buurt.”
Luzula luzuloidesWitte veldbies214-520DinckningePeter VenemaApril
Op het landgoed Dickninge bij De Wijk heeft Peter Venema Witte veldbies teruggevonden. Hier voor het laatst in de begin jaren tachtig van de vorige eeuw waargenomen. De groeiplaats wordt beschouwd als stinzenmilieu, al bevind de stinzenflora van Dinckninge zich in een ander deel van het bos en staat er in de omgeving van de Witte veldbies geen stinzenplanten.
Lycopodium clavatumGrote wolfsklauw258-546ExloerkijlFrank LippeAugustus
Tussen Tweede Exloërmond en Valthermond ligt het in de jaren zeventig, rond een zandafgravingsplas, aangelegde bosgebied Exloërkijl. In dit gebied is onder berken- eikenstruweel een grote groeiplaats (circa 12 m2) van Grote wolfsklauw gevonden.
Mycelis muralisMuursla230-527HoogeveenJoop VerburgJuni
Muursla is in Drenthe zeldzaam. Muursla is in Drenthe een karakteristieke plant van bossen en andere schaduwrijke plekken op vochtige, matig voedselrijke (leem)grond. Ook staat het wel binnen de bebouwde kom op vochtige plaatsten. Meldingen die betrekking hebben op een meer stedelijk biotoop zijn in Drenthe tot nu toe echter zeldzaam, dit betreft de derde ‘stadse” melding.
Myriophyllum alterniflorumTeer vederkruid239-567VeenmeerMichiel van der Waaij en John BruinsmaFebruari
Teer vederkruid staat als bedreigd op Rode lijst. In Drenthe is het altijd al schaars geweest. De meeste groeiplaatsen lagen zowel vóór als na 1950 in de kop van Drenthe. De vondst in het Veenmeer past binnen dit historische verspreidingspatroon. Teer vederkruid is sinds de jaren vijftig in Drenthe sterk afgenomen. Eind jaren zeventig resteerden in de kop van Drenthe nog vier groeiplaatsen. Zo kwam het onder andere voor in drie aaneengesloten km-hokken in de benedenloop van de Drentsche Aa, slechts enkele kilometers ten noorden van het Veenmeer. Het duurde vervolgens tot 2009 voordat Teer vederkruid opnieuw in deze omgeving werd gevonden. Ook hier ging het om een voormalige zandwinplas, de Sassenhein Zuidplas bij Haren, die nu gebruikt wordt als visplas.
Oreopteris limbospermaStippelvaren208-541

236-549


240-546


240-548


241-543
Vledderveld

Boswachterij Hooghalen

Boswacherij Grolloo


Boswacherij Grolloo


Boswachterij Schoonloo
WFD excursie

FLORON/WFD inventarisatiekamp

FLORON/WFD inventarisatiekamp

FLORON/WFD inventarisatiekamp

FLORON/WFD inventarisatiekamp
Juli, Augustus
Opnieuw nieuwe groeiplaatsen van Stippelvaren. Het betreft inmiddels de 22e t/m 26e melding sinds 2000. Stippelvaren lijkt bezig met een gestage in opmars in Drenthe. Vooral gevonden in vochtige bossen op leem.
Plantago major subsp. intermediaGetande weegbree210-522MeppelPeter VenemaApril
Van ”Grote weegbree” zijn twee ondersoorten. De bij iedereen bekende Grote weegbree en de veel minder bekende Getande weegbree. Deze onderscheid zich van de Grote weegbree door de gegolfde en getande bladrand (vooral aan de voet), over het algemeen minder nerven (hierin zit overigens veel overlap) en het feit dat de top van de doosvrucht door de kelkslippen wordt bedekt (tegenover niet of nauwelijks bedekt bij Grote weegbree). In de flora staan duidelijke plaatjes. Bij deze een oproep om eens goed naar Grote weegbree te kijken, zeker in het stedelijke gebied! Peter Venema heeft Getande weegbree inmiddels in meerdere km-hokken rondom Meppel gevonden.
Potamogeton praelongusLangstengelig fonteinkruid227-576
Groote diep (Roderesch)


Roderwolde
Henk JansenLubbert Dijk
MeiJuli
De vondsten zijn gedaan tijdens de provinciale vegetatiekartering. Langstengelig fonteinkruid is aangetroffen in een zijsloot van de Schipsloot bij Roderwolde en het Groote diep en een paralelleiding daarvan bij Roderesch. Na vondsten in o.a. het (Omgelegde) Eelderdiep en Peizerdiep (zie nieuwsbrief 2007) en een voormalige zandwinplas bij Glimmen (2008) is het nu dus ook gevonden in de omgeving van Roden.
Pyrola rotundifoliaRond wintergroen229-539

243-570


238-546
Terhorsterzand

Zuidlaardermeer, Zuidoevers

De Holmers
Kees van Eerde

PWG IVN Zuidlaren


Essink
Rond wintergroen is algemeen in de duinen. Daarbuiten is het zeer zeldzaam. In Drenthe komt het slechts op een paar plaatsen voor, waarbij het erop lijkt dat de groeiplaatsen niet lang standhouden. In 2011 inmiddels opgedoken op drie nieuwe plekken. In het Terhorsterzand gaat het om een groeiplaats langs een fietspad, op beide andere locaties is het opgedoken na natuurontwikkeling.
Solanum nigrum schultesiiBeklierde nachtschade242-568


256-534


209-523

260-544
Zuidlaren (PB-hoeve)

Emmen


Meppel

Valthermond
Edwin Dijkhuis


Edwin Dijkhuis


Joop Verburg

Edwin Dijkhuis
Juni/Juli/September
4e t/m 7e melding van Beklierde nachtschade, een ondersoort van Zwarte nachtschade die zich vooral ophoudt in het stedelijk gebied. Beklierde nachtschade maakt door de afstaande beharing op de stengel vaak een ”grijze” indruk. Zwarte nachtschade heeft alleen aanliggende beharing op de stengel.
Sonchus palustrisMoerasmelkdistel243-570Zuidoevers – ZuidlaardermeerPWG IVN ZuidlarenMei
Het natuurontwikkelingsgebied Zuidoevers van HDl blijft verrassingen opleveren. Langs de oever van het Zuidlaardermeer stonden enkele rozetten Moerasmelkdistel. Moerasmelkdistel is zeldzaam in Drenthe.In 2008 is Moerasmelkdistel bloeiend waargenomen in het aangrenzende (noordelijke) km-hok.
Veronica politaGladde ereprijs229-528HoogeveenJoop VerburgJuni
Niet eerder gevonden in Drenthe! Op het overslagterrein van Otten in Hoogeveen staat Gladde ereprijs, samen met andere Drentse zeldzaamheden als Zwenkdravik en Zandmuur. Op de detailfoto’s zijn de onderscheidende kenmerken fraai te zien: bolronde vruchten, brede overlappende kelkslippen, relatief lange stijl en de sterk ingesneden bladen.
Zannichellia palustris palustrisZittende zannichellia241-569MidlarenPWG IVN ZuidlarenJuli
Tijdens een inventarisatie van een particulier natuurontwikkelingsterrein bij Midlaren is Zittende zannichellia opgedoken uit een van de gegraven lagunes. Zittende zannichellia komt met name voor in het kustgebied en is geboden aan zeer hard en voedselrijk water en is in Drenthe zeer zeldzaam. Het komt alleen voor in de kop van Drenthe, op de overgang van het pleistoceen naar het Holoceen. De vondst bij Midlaren sluit naadloos aan bij de meldingen die in het verleden zijn gedaan langs de zuidoostkant van het Zuidlaardermeer (omgeving De Groeve). In 2010 is het tijdens een PKN excursie ook aangetroffen in het natuurontwikkelingsgebied Zuidoevers.

BIJZONDERE VONDSTEN 2010

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Anagallis arvensis subsp. arvensisRood guichelheil224-520ZuidwoldeJoop VerburgAugustus
Rood guichelheil is in Drenthe zeer zeldzaam. In de atlasperiode opgegeven van 5 km-hokken. Dit is de 2e melding na 2000. In de moestuin van Joop staat ook de blauwe vorm van Rood guichelheil. Ook komt hier nog steeds Gekield druifkruid (Chenepodium schraderianum) voor (zie ook eerdere melding uit 2007)
Aruncus dioicusGeitenbaard235/566VriesWillem BraamAugustus
In het verlengde van de Sportlaan in Vries groeit op de slootrand van een zandweg 1 pol Geitenbaard. De plant heeft goed gebloeid en zet zaad!
Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoidesStijve moerasweegbree236/559Havenkanaal ter hoogte van LoonBert OvingAugustus
Enkele bloeiende exemplaren in ondiep slootje. Op deze locatie is Stijve moerasweegbree ook in 1992 gevonden. Stijve moerasweegbree is in Drenthe zeer sterk achteruitgegaan. Behalve bij Loon is het thans alleen nog bekend van het Zuidlaardermeer waar het in 2007 is ondekt in het natuurontwikkelingsgebeid Zuidoevers.
Centaurium pulchellumFraai duizendguldenkruid212-533Grote startbaan, HavelteWFD excursieJuli
Fraai duizendguldenkruid is in Drenthe zeldzaam. Bestendig komt het alleen voor rondom Havelte. De groeiplaats op de Grote startbaan sluit naadloos aan bij andere meldingen uit deze omgeving (km-hokken 210-534, 211-533, 211-535, 211-536, 212-535 en 213-536)
Cochlearia officinalisEcht lepelblad231-574
232-574
EeldermadenBert LanjouwJuni
Echt lepelblad is in Drenthe zeer zeldzaam en beperkt zich tot het noorden. De huidige vindplaatsen zijn gedaan in een gebied dat vroeger incidenteel met zeewater in aanrijking is geweest. Uit deze omgeving is het reeds lang bekend. Voor het laatst gemeld in 2005 (km-hok 232-574). Oudere meldingen uit deze omgeving betreffen de km-hokken 230-575, 231-573 en 234-569.
Conyza sumatrensisHoge fijnstraal209-522
210-522
MeppelPeter VenemaSeptember
Op een braakliggend terrein bij station Meppel stonden enkele tientallen planten Hoge fijnstraal. Het betreft de 2e en 3e melding in Drenthe. Hoge fijnstraal, die al ruim 10 jaar wordt waargenomen in Nederland, breidt zich sterk uit in het Zuiden en Westen van Nederland. In het noorden is het echter nog een zeldzaamheid.
Crassula helmsiiWatercrassula225-535Dwingeloosche heideVan der Goes en GrootAugustus
Via Maarten Perdeck kregen we deze melding door. Watercrassula is een invasieve exoot die ook in Drenthe steeds vaker wordt gemeld. Niet alleen binnen de bebouwde kom (zoals in 2009 langs vijvers in Annen en in 2008 van het Middelveen bij Zuidwolde) maar ook ver daarbuiten. In 2009 door Alida Taylor Parkins gemeld van het Molenveen bij Norg dat in gebruik is als ijsbaan. De groeiplaats op de Dwingeloosche heide, ontdekt in 2009, betreft afgegraven landbouwgrond. Het komt hier nu over 2000 m2 voor, samen met Grondster, Waterpostelein en Veelstengelige Waterbies. Watercrassula is bestreden door de gehele groeiplaats bij elkaar te schuiven en met plasticfolie af te dekken, zie foto. Ook in het Middelveen bij Zuidwolde heeft Waterceassula zich het afglopen jaar sterk uitgebreid, zie de foto´s van Joop Verburg.
Cyperus longusRood cypergras236-559Havenkanaal ter hoogte van LoonBert OvingSeptember
Het betreft de 2e melding voor Drenthe. Langs het Havenkanaal staan langs beide zijden van het kanaal enkele pollen. In 2009 voor het eerst door Bert gevonden in Barger Erfscheidenveen (km hok 254-527)
Datura StramoniumDoornappel243-560 en 244-560Eext -TorenwegAli KlinkhamerSeptember
Doornappel, een warmteminnende soort, is in Drenthe zeldzaam en komt vooral voor in de omgeving van stedelijke kernen en dorpen. Meestal gaat het dan om enkele exemplaren. De vondst van vele honderden fraaie planten in een aardappelakker langs de Torenlaan bij Eext is spectaculair. Wie biedt meer?
Echinochloa muricataStekelige hanenpoot224-550HijkersmildeEdwin DijkhuisOktober
Dit is de 2e melding van Stekelige hanenpoot in Drenthe. Enkele tientallen planten aan de voet van een zanddepot. Hier samen met Rosse vossenstaart (eveneens zeer zeldzaam in Drenthe).
Equisetum sylvaticumBospaardenstaart216-523Koekanger AaWFD excursieMei
Bospaardenstaart is in Drenthe zeer zeldzaam. Niet eerder gevonden in Zuidwestelijke deel van onze provincie
Erigeron acerScherpe fijnstraal236-652TaarloLubbert DijkJuli
Scherpe fijnstraal is in Drenthe zeldzaam. Dit is de 10e melding na het verschijnen van de atlas. Niet eerder gemeld uit dit km-hok.
Fallopa x bohemicaDe hybride van Japanse x Sachalinse duizendknoop210-544
212-547
226-563
Doldersum
Zorgvlied
Norgerholt
Edwin Dijkhuis
Edwin Dijkhuis
PWG IVN Roden
Juli
De verspreiding van deze kruising is onvoldoende bekend. Lijkt ook in Drenthe algemeen. Kan gemakkelijk verward worden met een van beide ouders. Zie tabel voor overzicht determinatiekenmerken). De kenmerken van de beharing op het blad zijn met een loep goed te beoordelen.
Genista tinctoriaVerfbrem225-424Ten ArloJoop VerburgJuli
De laatste melding van Verfbrem uit Drenthe stamt uit 1962 (Taarlo). Vroeger is het ook gevonden rondom Havelte en in de omgeving van Eelde Paterswolde. Uit de Atlas van de Nederlandse Flora kan worden opgemaakt dat het voor 1950 in het noordelijk deel van Drenthe een vrij algemene plant moet zijn geweest. Op de nieuw ontdekte groeiplaats in een schrale berm staat 1 plant met vijf bloeistengels.
Gymnocarpium dryopterisGebogen driehoeksvaren212-546ZorgvliedEdwin DijkhuisMei
Kleine groeiplaats (< 1 m2) op talud van een sloot. Gebogen driehoeksvaren is zeldzaam in Drenthe en voor zover bekend niet eerder gevonden in het Drents Friese Wold.
Hieracium maculatumBochtig havikskruid239-525Zwindersche veldHarm TjepkemaMei
Bochtig havikskruid wordt inmiddels niet meer als zelfstandige soort erkend en is ondergebracht bij Dicht havikskruid. De planten zijn echter goed herkendbaar aan de donkerrood gevlekte bladeren (naast andere kenmerken als losse bloeiwijze etc.) Deze vorm is in Drenthe zeer zeldzaam en tijdens de atlasperiode met name gevonden in het zuidoostelijke deel van Drenthe.
Hordeum jubatumKwispelgerst233-521Nieuw MoscouPlantenwerkgroep ZuidwoldeAugustus
Enkele planten in het trace van een nieuwe gasleiding. Het betreft de 3e melding van dit adventieve gras, dat ook wel in droogboeketten wordt verwerkt.
Impatiens capensisOranje springzaad236-559236-562,
236-561 en 236-560
236-558
237-558
239-568
Havenkanaal ter hoogte van Loon


Noord-Willemskanaal

Deurzerdiep – Loon

Zuidlaren
Bert OvingWillem Braam


Bert Oving

Bert Oving
Augustus
Het betreft de zevende melding van Oranje springzaad voor Drenthe. Het gaat om enkele planten in de oeverzone van het kanaal. De groeiplaats sluit aan bij de voorgaande meldingen die alle gedaan zijn langs het Noord-Willemskanaal, het havenkanaal staat in rechtsreekse verbinding met het Noord-Willemskanaal.

September
Opnieuw drie meldingen van Oranje springzaad langs het Noord-Willemskanaal. Met deze meldingen is er sprake van een aaneengesloten lint van groeiplaatsen in 8 km-hokken tussen Loon en Vries. Daarnaast is het bekend van 2 km-hokken bij Glimmen. Het kan bijna niet anders of deze fraaie plant komt ook elders langs het Noord-Willemkanaal voor. Wie maakt het verspreidingskaartje compleet?


Opnieuw 2 meldingen uit de omgeving in Assen. Ditmaal in het Deurzerdiep bij Loon dat via het Havenkaal ook in verbinding staat met het Noord-Willemskanaal.


Juli
Een afwijkende groeiplaats (niet langs het N-W kanaal). De planten groeien langs een sloot nabij het Wilde Veen (beekdal Westerdiep)
Juncus ?215-524Koekanger AaWFD excursieMei
Tijdens de WFD excursie van 8 mei is een onbekende Juncus gevonden. De bijgevoegde foro’ s geven een beeld van de plant en groeiplaats. Het gaat om ongeveer 40 cm hoge planten die een zode vormen. De planten, die opvallend draadachtig zijn en enigsinds overhangen, staan met de voeten in het water (oever). De holle bladeren (zonder merg) hebben geen tussenschotten. Het is geen Draadrus. Mogelijk betreft het een hybride. We staan open voor suggesties!
Juncus ensifoliusZwaardrus224-521ZuidwoldeJoop VerburgAugustus
Zwaardrus is verschenen in een natuurontwikklelingsgebied aan de westkant van Zuidwolde. Dit gebied is in het voorjaar van 2009 ingericht. Zwaardrus staat met 5 pollen op een gedeelte van het terrein dat het afgeopen najaar en winter meestal onder water heeft gestaan. Bij sterke neerslag loopt het snel vol maar door de zandbodem verdwijnt het water er ook weer vlug. Het betreft de 3e melding voor Drenthe
Lagarosiphon majorVerspreidbladige waterpest536-263Emmer-ErfscheidenveenWFD excursieSeptember
Gevonden tijdens WD excursie in Kanaal A. Verspreidbladige waterpest (staat niet in de Flora) komt hier al langer voor. Wij waren benieuwd of wij Lagarosiphon konden terugvinden. En dat was geen probleem. Het staat er, ook na de strenge winter van het afgelopen jaar, nog steeds. Aan exoten verder geen gebrek: Ook Myriophyllum aquaticum (Parelvederkruid), Hydrocotyle ranunculoides (Grote waternavel) en Ludwigia grandiflora (Waterteunisbloem) waren aanwezig. Recent is een boekje verschenen met meer informatie over invasieve waterplanten. Handig zijn de tabellen met soortskenmerken op grond waarvan onder ander de waterpest en vederkruid -look a likes – kunnen worden onderscheiden.
Leersia oryzoidesRijstgras232-573
210-522


214-525
dijksloot Eelderdiep
Meppel


Ruinerwold – Wold Aa
Bert Lanjouw
Peter Venema


Ben Hoentjen
Juni
Rijstgras is in Drenthe zeer zeldzaam. Het betreft de tweede melding van Rijstgras na 2000. De vondst is gedaan tijdens de provinciale vegetatiekartering in de Eelder en Peizermaden. Rijstgras groeide langs een dijksloot, parallel aan het Eelderdiep. In 2005 gevonden door Peter Venema langs een waterschapsleiding bij Meppel.

Augustus
Opnieuw een melding van Rijstgras in de omgeving van Meppel waar het in een ver verleden (1859/1917) ook is gevonden. Tot 2005, toen Peter Venema het in deze omgeving terugvond langs een waterschapsleiding in km/hok 211/524. Op de nieuwe ontdekte groeiplaats komt het voor in slootjes en langs een waterschapsleiding. Het gaat om meer dan 500 exemplaren, verdeeld over 6 verschillende ha-hokken binnen km-hok 210-522.

September
Dit hok hebben we afgelopen voorjaar met de WFD verkend. Een najaarsronde leverde onder andere Rijstgras op. Het is blijkbaar een goed Rijstgrasjaar!
Limosella aquaticaSlijkgroen243-570ZuidlaardermeerPKN excursieAugustus
Bij een bezoek aan het natuurontwikkelingsgebied Zuidoevers aan de zuidoostkant van het Zuidlaardermeer is Slijkgroen aangetroffen. Van Slijkgroen, een soort van vooral de grote rivieren, zijn ook oude meldingen uit Drenthe bekend. Zo is het onder andere gevonden langs de Overijsselse vecht bij Coevorden en ‘op natte plekken in de heide bij Zuidlaren’. Mogelijk gaat het om de omgeving van de huidige vindplaats. Tot voor 100 jaar geleden stond dit gebied, dat grensde aan het Zuidlaardermeer, nog als heide op de kaart. De aanwezigheid van o.a. Struikheide en Stekelbrem, die verschenen zijn na de herinrichting in 2006, bevestigen dat het gebeid vroeger heide is geweest. Slijkgroen is enkele jaren geleden al gemeld van de Groningse kant van het meer, maar is nu dus ook weer in Drenthe opgedoken. Ook de in 2007 in dit gebied ontdekte Stijve moerasweegbree en Ongelijkbladig fonteinkruid staan er nog steeds.
Ludwigia grandifloraWaterteunisbloem236-534Omgeving MantingeWillem StrijkerAugustus
2e melding van deze invasieve exoot voor Drenthe. De planten staan in een plasje op leem.
Luzula sylvaticaGrote veldbies226-570
MantingeKinholtsbos bij Hoogeveen
WFD excursieJoop Verburg
Juni
Tijdens WFD excursie is Grote veldbies (circa 5 m2) teruggevonden in het Noordlagerbos bij Mantinge. Het betreft mogelijk de enige resterende oorspronkelijke groeiplaats in Drenthe. Begeleidende soorten: Adelaarsvaren, Braam, Witte klaverzuring en Rankende helmbloem

Augustus
Nieuwe melding van Grote veldbies. De groeiplaats oogt natuurlijk. Het Kinholtsbos en het naastgelegen Grittenbos ten Noorden van Hoogeveen zijn een restant van een oud beekdalbos dat 106 jaar geleden bij een enorme storm grotendeels is platgeslagen.
Myosotis ramosissimaRuw vergeet-mij-nietje210-522MeppelPeter VenemaMei
Een vijfigtal planten Ruw vergeet-mij-nietje in een wegberm/talud
Oreopteris limbospermaStippelvaren244-545Boswachterij SchoonlooEdwin DijkhuisAugustus
Opnieuw een nieuwe groeiplaats van Stippelvaren. Het betreft de 21e melding sinds 2000. Het gaat om 1 plant in een vochtige berm langs een halfverharde weg. Op het bijgevoegde kaartje staan zowel de meldingen uit de Atlas als de meldingen vanaf 2000 weergegeven (uitgezonderd de nieuwe groeiplaats)
Parietaria officinalisGroot Glaskruid241-567ZuidlarenEdwin DijkhuisJuni
Een tiental planten op boswal langs fietspad Zuides bij Zuidlaren. Nieuw voor Drenthe!
Portulaca oleraceaPostelein254-524
255-520
Zandpol
Schoonebeek
Paul GelderloosOktober
Postelein is in Drenthe zeldzaam en heeft een voorkeur voor het zuidelijke deel van Drenthe. In Zandpol verscheen Postelein spontaan in een bloempot. In Schoonebeek groeiden een tiental planten in een smalle strook grond tussen een tuinmuur en het trottoir.
Ranunculus hederaceusKlimopwaterranonkel242-532Broekenstroom bij MeppenHarm TjepkemaMei
Op verschillende plaatsen langs Broekenstroom. Klimopwaterranonkel is in Drenthe zeldzaam. Komt vooral voor in stroomgebied van Drentsche Aa en op de flank van de Hondrug naar het lager gelegen Hunzedal. Niet eerder aangetroffen in de omgeving van Meppen (zie ook kaartje)
Setaris pumiloGeelrode naaldaar209-522MeppelPeter VenemaSeptember
Enkele planten aan de stoeprand, vlakbij station Meppel. Geelrode naaldaar is zeldzaam in Drenthe. Ons meetnet laat zien dat Geelrode naaldaar sinds de atlasperiode toeneemt. Het afgelopen jaar ook gevonden tijdens de WFD excursie in Emmer-erfscheidenveen (262/536 en 263/536).
Spergularia salinaZilte schijnspurrie229-576228-574
PeizerwoldPeize
PWG KNNV GroningenEdwin Dijkhuis
Juni
In berm N372, pal aan het asfalt. Hier samen met zijn dubbelganger Spergularia rubra. Zilte schijnspurrie is een pekeladventief dat bezig is met een opmars in Drenthe langs gepekelde wegen. Dit betreft de 4e melding in Drenthe


Juli
Massaal langs asfalt van N372
Stellaria pallidaDuinvogelmuur257-531
258-531
Bargermeer EmmenEdwin DijkhuisDeze hokken hebben we eind vorig jaar tijdens een najaarsexcursie verkend. Een voorjaarsronde, eind april, leverde voor beide hokken Duinvogelmuur in een berm op. De verspreiding van deze soort in Drenthe is onvoldoende bekend. Ook gevonden in: 1. Noorder Dierpark Emmen (256-534). Mei. Hier groeide het in het gazon langs de Afrikasavanne. 2. Drouwenermond (256-553). April. In Boomspiegel
Teucrium scorodoniumValse salie210-544
ZuidwoldeDoldersum
Joop VerburgEdwin Dijkhuis
Augustus
Het betreft nieuwe meldingen van deze in Drenthe zeldzame plant die vooral voorkomt in het Drentsche Aa gebied.

Mei
Op boswal
Veronica montanaBosereprijs210-522MeppelPeter VenemaMaart
Op nat bospad

BIJZONDERE VONDSTEN 2009

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Apium inundatumOndergedoken moerasscherm248-571Kiel WindeweerHenny LeijtensJuni
In een landbouwsloot
Asplenium scolopendriumTongvaren225-562
217-541
Westervelde
Diever
Roel Douwes
Peter Venema
Tongvaren is in Drenthe zeldzaam, maar wordt de laatste jaren vaker gevonden. Het betreft de 3e terrestische groeiplaats in Drenthe.


In totaal 13 exemplaren op een tuinmuur. Het gaat om spontane uitzaai vanuit de aanliggende tuin. De vorige bewoner (een biologieleraar aan de school in Diever) heeft in die tuin een aantal varensoorten aangeplant, waaronder 3 tongvarens (mededeling Homme Vrieling). Het gaat hier dus om verwildering. De planten op de muur staan er al minimaal 7 jaar (mededeling huidige bewoner).
Carex brizoidesTrilgraszegge244-560EextLubbert DijkMei
8 m2 langs een bosrand van een oud eikenbosje met een droge sloot als scheiding naar een sterk verruigde stortplek
Cephalanthera longifoliaWit bosvogeltje Zuid-west DrentheHomme VrielingMei
Opnieuw een vondst van Wit Bosvogeltje in Nederland. De laatste melding voor Nederland stamde uit 1985, totdat dit voorjaar een vondst werd gedaan op een camping in het midden van het land (zie www.natuurbericht.nl). Wit bosvogeltje is in het verleden eerder in Drenthe waargenomen, in de omgeving van Havelte. Het gaat nu om 1 plant in de berm van een paar jaar geleden door betonpad vervangen schelpenpad.
Ceratochloa carinataGekielde dravik211-523MeppelPeter VenemaMei
In bosplantsoen. Gekielde dravik is een vrij zeldzame plant die slechts één maal eerder in Drenthe is gevonden (1987, in de omgeving van Bovensmilde).
Cyperus eragrostisBleek cypergras257-531Bargermeer EmmenWFD excursieSeptember
Op parkeerplaats bij Intratuin. Het betreft de derde melding van deze neofyt die bezig is met een sterke opmars in Nederland.
Eleogiton fluitansVlottende bies243-560
242-560

243-558
Anderen


Eexterveld
Bert Lanjouw


Ali Klinkhamer, Ineke Boland en Guido Lek
Juni
Vlottende bies is tegenwoordig een zeldzame soort die vooral voorkomt in het noordelijke deel van Drenthe. De afgelopen jaren duikt het af en toe op in nieuw gegraven poeltjes en plassen. Op deze nieuwe vindplaats groeit het samen met onder andere Duizendknoopfonteinkruid en Pilvaren. De locatie is op te vatten als het oorsprong gebied van het Anloerdiepje. Op de topografische kaart uit 1896 staat deze groeiplaats als Jeegel poel weergegeven.

Juli
Vlottende bies is niet eerder gemeld van het Eexterveld. Samen met o.a. Ondergedoken Moerasscherm. Ongeveer een mat van ruim een vierkante meter.
Chamaesyce prostrata257-531Bargermeer EmmenWFD excursieGevonden tijdens WFD excursie tussen de bestrating op een parkeerplaats. Nieuw voor Drenthe! Een onopvallende plant die zo op het eerste gezicht wel wat weg heeft van Varkensgras en bovendien dezelfde groeiwijze vertoont. Dus voortaan opletten !
Filago arvensisAkkerviltkruid235-531Lentsche Veen, Nieuw BalingeToon VerrijdtToon lijkt een neus te hebben voor bijzondere Filago’s. Planten stonden langs fietspad in het natuurontwikkelingsgebied Goudplevier van NM. Eerste vondst in Drenthe.
Gypsophyla muralisGipskruid234-552GeelbroekPWG Zuidlaren en KNNV AssenOp nieuw aangelegde parkeerplaats bij Geelbroek. Nieuw voor Drenthe (adventief).
Huperzia selagoDennenwolfsklauw225-538DwingelooMaarten PerdeckNovember
1 exemplaar met meerdere sporenvormende stengels
Zie ook: klik hier
Impatiens capensisOranje springzaad236-573
235-565
236-565
236-564
236-563
EeldeBen Hoentjen
Ali Klinkhamer
Augustus
Oranje Springzaad: nieuwkomer in de natte ruigte. Oranje Spingzaad is bezig met een gestage opmars in Nederland. In 2008 voor het eerst door Ben Hoentjen gemeld voor Drenthe. Inmiddels blijkt het in tenminste 6 km-hokken voor te komen langs het Noord-Willemskanaal. Meer weten over Oranje Springzaad? Lees het artikel in Floron nieuws nummer 8 dat kan worden gedownload via de webiste van Floron (www.floron.nl).
Juncus alpinoarticulatusRechte rus215-545Hertenkamp, DieverFLORON kamp DrentheAugustus
In natuurontwikkelingsterrein langs Vledder Aa. In 2008 door Natuurbalans opgegeven voor km-hok 216-546, eveneens na natuurontwikkeling (mededeling SBB). Deze soort is niet eerder opgegeven voor Drenthe.
Leonurus cardiacaHartgespan247-532Bennevelder veldHarm TjepkemaJuli
Lysimachia nemorumBoswederik239-561GasterenEdwin DijkhuisMei
Lytrum hyssopifoliaKleine kattenstaart258-531Bargeres EmmenWFD excursieSeptember
Gevonden tijdens WFD excursie in de berm van een half verhard zandpad langs het Bargermeerkanaal. Nieuw voor Drenthe!
Mimulus guttatusGele maskerbloem238-546

241-560
de Holmers

Gasterse holt
Jan en Liesbeth Essink

Ferdi Uilhoorn
Juni

Aan de rand van een zandpad, in de halfschaduw van een singel.
Oreopteris limbospermaStippelvaren239-530
242-534 /
242-533


243-563


242-563 /
242-564
Gees
MepperdennenKniphorstbos


Schipborg
Homme Vrieling       Edwin DijkhuisAli Klinkhamer


Ali Klinkhamer
Juni
Tijdens de WFD excursie op 12/6 zijn enkele Stippelvarens gevonden in de Boswachterij Gees. Uit een aanvullende inventarisatieronde op 19/7 door Edwin Dijkhuis blijkt het te gaan om ruim 150 planten (waarvan twee groeiplaatsen met respectievelijk 80 en 40 planten op een vochtig bospad).


Ook in de Mepperdennen zijn enkele verspreide Stippelvarens gevonden. Langs de ijsbaan staat het samen met Koningsvaren op het beschaduwde talud.
Stippelvaren is in Drenthe zeldzaam. In de Boswachterij Gees en de Mepperdennen was de soort nog niet bekend.


Juli
1 exemplaar.

Juli
Meer dan 50 exemplaren samen met Dubbelloof in slootwal.
Ornithopus compressusGeel vogelpootje257-531Industrieterrein Bargermeer EmmenWFD excursieSeptember
Gevonden tijdens WFD excursie. Zeer zeldzame soort. Dit betreft de 3e melding voor Drenthe, allemaal gedaan in de gemeente Emmen
Panicum capillareDraadgierst222-542Boterveen, GeeuwenbrugEdwin DijkhuisIn maïsakker. Er zijn nog maar weinig opgaven voor Drenthe.
Phegopteris connectilisSmalle beukvaren239-530GeesEdwin DijkhuisEen kleine groeiplek (circa 1 m2) op een talud van een greppel in het bos. Hier samen met Stippelvaren en Dubbelloof.
Senecio vernalisOostelijk kruiskruid212-522MeppelPeter VenemaMei
1 exemplaar in wegberm.
Solanum physalifoliumGlansbesnachtschade212-522MeppelPeter VenemaSeptember
50 exemplaren in de rand van een aardappelakker. Glansbesnachtschade is zeldzaam in het Fluviatiel district, elders zeer zeldzaam. Nieuw voor Drenthe !
Stachys arvensisAkkerandoornZuidwoldeJoop VerburgJuni
40 exemplaren in ruderaal gebied
Valerianella locustaGewone veldsla223-557AssenRuud de KoningApril
1 exemplaar in tuin. Gewone veldsla is zeldzaam in Drenthe, maar lijkt toe te nemen. Dit betreft de 9e melding, op één melding uit 1984 (Hoogeveen) na allemaal gedaan na 2000. Gewone veldsla is inmiddels gevonden in Assen (5 km-hokken) en Meppel (3 km-hokken)

BIJZONDERE VONDSTEN 2008

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Abutilon theophrastiFluweelblad239-537


250-546
Garminge


Ees
Bert Blok


Bert Blok
September
8 exemplaren in bietenakkers

Augustus
1 exemplaar in bietenakker
Armeria maritimaEngels gras226-522ZuidwoldeJoop VerburgMei
In de berm van de N48
Artemisia verlotiorumHerfstalsem211-523MeppelPeter VenemaAugustus
In een slootkant, 5-10 exemplaren. 1e melding voor Drenthe, en voorzover bekend de 2e melding
voor Nederland. Kenmerkend zijn gaafrandige bovenste bladen die sterk verschillen met de onderste, meer ingesneden bladen (goed te zien op de foto’s). Voor meer achtergrondinformatie zie het artikel in de nieuwsbrief van Bureau Stadsnatuur Rotterdam
Asplenium scolopendriumTongvaren231-557AssenJohan WesselAugustus
10 exemplaren op de zijmuren van een boerderij. Zowel aan de noord-westzijde als de noord-oostzijde.
Cardamine corymbosaEenbloemige veldkers222-572Nieuw RodenPWG van de KNNV GroningenApril
Tussen de bestrating in een nieuwbouwwijk. Overigens heeft Karst Meijer de soort sinds 2005 gevonden in Vledderveen, Uffelte, Meppel en Frederiksoord.
Carex brizoidesTrilgraszegge240-567

240-568
Westlaren

Zuidlaren
Edwin Dijkhuis

Homme Vrieling
Juni
500 m2 in bosrand en aangrenzende droge greppel langs afrit N34 ter hoogte van Westlaren. Nagenoeg geen bloeiwijzen.


Juni
Een groeiplaats van circa 10 m2 met talrijke bloeiwijzen aan de rand van het plantsoen/bosschage achter het verzorgingstehuis Tienelswold.
Conyza bonariensisGevlamde fijnstraal234-559AssenEdwin DijkhuisSeptember
1e melding uit Drenthe. Twee planten tussen bestrating in woonwijk. In ditzelfde km-hok is vorig jaar Hoge finstraal gevonden!
Crassula helmsiiWatercrassula225-520MiddelveenJoop VerburgJuli
Tweede melding van deze invasieve soort in Drenthe
Cyperus eragrostisBleek cypergras212-523MeppelPeter VenemaJuli
Slootkant. 2e melding van deze neofyt uit Drenthe. In 2007 voor het eerst door Harm Tjepkema gemeld uit de omgeving van Zwinderen.
Digitaria sanguinalisHarig vingergras246-520234-556
CoevordenAssen
Bert BlokHomme Vrieling
September
Duizenden planten langs spoor op stationsterrein. Harig vingergras komt in Drenthe zeldzaam voor

Augustus
2 planten op perron van NS station
Diplotaxus tenuifoliaGrote zandkool227-526ZuidwoldeJoop VerburgJuli
Grote zandkool is zeldzaam in Drenthe, maar lijkt toe te nemen. Dit betreft de 9e melding, op één na allemaal gedaan na 2000.
Dryopteris affinisGeschubde mannetjesvaren226-536
222-526
Boswachterij DwingelooBoswachterij Ruinen
Maarten Perdeck
Kees van Eerde
Mei
Op de noordhelling van 10 jaar oude bergen met afgegraven bouwvoor van natuurontwikkelings-gebied Holtveen

1 exemplaar  
Egeria densaEgeria247-520Binnenvree – CoevordenHarm TjepkemaAls aquarium- en vijverplant in cultuur, onder aquariumliefhebbers ook wel Argentijnse waterpest genoemd. Op enkele plaatsen verwilderd gevonden. Het is de 2e melding van deze Zuid-Amerikaanse exoot uit Drenthe. Het onderscheid zich van Smalle en Brede waterpest, waar het sterk op lijkt (wel is het duidelijk forser) door het aantal blaadjes. Bij Egeria staan de blaadjes in kransen van 4-8 (meestal 4), tegenover 3-4 (meestal 3) bij Elodea. Zie voor meer informatie: klik hier
Epipactis palustrisMoeraswespenorchisde HolmersTjeerd LanghoutJuli
Moeraswespenorchis is in Drenthe zeldzaam
Eragrostis minorKlein liefdegras245-518CoevordenBert BlokAugustus
Honderden exemplaren tussen straatstenen op nieuw haventerrein
3e vondst in Drenthe
Euphorbia palustrisMoeraswolfsmelk248-563Eexter-zandvoortHenny LeijtensMei
Aan de rand van de sloot langs de weg Krommedijk naar Eexterzandvoort
Filago vulgarisDuits viltkruid243-570ZuidoeversEdwin DijkhuisJuli
7e melding voor Drenthe
Gymnocarpium dryopterisGebogen driehoeksvaren226-538Boswachterij DwingelooMaarten PerdeckMei
In een slootkant langs een fietspad met Nederlands grootste groeiplaats van Stippelvaren
Herniaria glabraGlad breukkruid227-526


245-518
Zuidwolde


Coevorden
Joop Verburg


Bert Blok
Mei
6e vondst in Drenthe

Augustus
4 planten tussen straatstenen op nieuw haventerrein. 7e vondst in Drenthe
Hyoscyamus nigerBilzenkruid234-557CoevordenBert JonkersMei
10 exemplaren op braakliggend perceeltje aan de Schoolstraat in Coevorden. 3e vondst in Drenthe
Jacobea vulgaris dunensisJacobskruiskruid (duinvorm)227-526ZuidwoldeJoop VerburgJuli
4e melding van de duinvorm van Jacobskruid uit Drenthe. Mogelijk algemener (niet iedereen streept ondersoort aan). Alle meldingen komen uit de Zuidwesthoek van Drenthe.
Lepidum virginicumAmerikaanse kruidkers250-529ErmerzandHarm TjepkemaTot nu toe alleen gevonden in het zuidelijke deel van Drenthe. Het betreft de 4e melding in Drenthe
Lysimachia nemorumBoswederik241-560GasterenAnnie VosMei
5 planten op de kale lemige bodem van een – enkele jaren geleden- afgegraven stuk grond. In 2007 ter plaatse ook aangetroffen door Annie Vos en Eddy Weeda
Mycelis muralisMuursla246-554
246-555246-520

221-526
223-527
Boswachterij GietenCoevorden

Boswachterij Ruinen
Henny Leijtens
Bert Blok

Kees van Eerde
Juni
Circa 300 exemplaren in km-hok 246-554 en 90 exemplaren in het aangrenzende km-hok 246-555. Muursla is in Drenthe zeldzaam en komt op de Hondsrug verspreid voor. Het betreft de 19e, respectievelijk 20e melding.

September
6 planten in spoorberm op stationsterrein


In hok 221-526 twee groeiplaatsen. Per groeiplaats ca. 50 planten
Oreopteris limbospermaStippelvaren223-528Boswachterij RuinenKees van Eerde11 exemplaren
Persicaria capitataKogelduizendknoop244-516Noorder-maten – DalerveenHarm TjepkemaKogelduizendknoop is een sierplant die in het stedelijk gebied lijkt in te burgeren. In Drenthe niet eerder als verwilderd gemeld
Phegopteris connectilisSmalle beukvaren224-537Boswachterij DwingelooMaarten PerdeckMei
5 exemplaren in bermsloot. Samen met Mannetjes- Wijfjes- Stippel- Brede en Smalle stekelvaren en Dubbelloof.
Pistia stratiotesWatersla228-542
229-542
229-541
230-541
BeilervaartWillem BraamSeptember
Duizenden exemplaren, met vruchtzetting. Naast Watersla is in km-hok 229-541 ook Waterhyacint (Eichhornia crassipes) aangetroffen. Beide soorten zijn ”ontsnappingen” uit een vijver.
Plantago maritimaZeeweegbree253-551BuinenRuud de KoningAugustus
1 pol in berm langs de weg van Stadskanaal naar Buinen. Samen met o.a. Hertshoornweegbree.

Nieuw pekeladventief! 1e melding van deze kustplant voor Drenthe.
Polycarpon tetraphyllumKransmuur212-523MeppelPeter VenemaTussen bestrating. 2e melding van deze mediterrane soort uit Drenthe. In
2007 voor het eerst gevonden in Assen tijdens het Floron/WFD
inventarisatieweekend. Kransmuur is bezig met een sterke opmars in
Nederland.
Potamogeton x decipiensWilgfonteinkruid220-542GeeuwenbrugBert LanjouwJuli
Van deze zeer zeldzame kruising tussen Doorgroeid en Glanzig fonteinkruid zijn twee oude meldingen uit de kop van Drenthe bekend. Clason verzamelde het in 1955 in het Leekstermeer. De andere opgave betreft uurhok 12-14 (na 1950), dit uurhok ligt echter grotendeels in Groningen. In Flora Neerlandica (1964) wordt deze laatste groeiplaats omschreven als Drentse punt dus mogelijk betreft het Drents grondgebied. Kenmerkend voor deze kruising zijn de licht zigzaggende stengel en de in de lengte opgerolde bladeren.
Potamogeton praelongusLangstengelig fonteinkruid236-574GlimmenBen HoentjenSeptember
Opnieuw een vondst van Langstangelig fonteinkruid in Noord Drenthe. Ditmaal in een geïsoleerde voormalige zandwinplas ten noorden van het Hemrik bij Glimmen die nu als visplas in gebruik is. Hier samen met het eveneens zeer zeldzame Teer vederkruid (uit deze omgeving voor het laatst in 1976 gemeld) in opvallend helder (zacht) water.
Sagina micropetalaUitstaande vetmuur210-523 210-524 211-523 211-524 212-523 212-524MeppelPeter VenemaJuli
Tenger vetmuur (Sagina apetala) is in de nieuwste editie van Heukels gesplits in twee soorten: Uitstaande vetmuur (Sagina micropetala) en Donkere vetmuur (Sagina apetala). Beide soorten zijn uit Drenthe gemeld (vooral in de bebouwde kom). Uitstaande vetmuur is het meest algemeen. Op de foto’s zijn duidelijk de afstaande kelkbladen te onderscheiden, een belangrijk verschil met Donkere vetmuur die aanliggende kelkbladen heeft.
Sambucus ebulusKruidvlier225-539Boswachterij DwingelooMaarten PerdeckJuni
Ruim 100 m2 aan de rand van boswachterij Dwingeloo. Hier is in het verleden bladafval uit het dorp Dwingeloo gestort. Mogelijk dus wel aangevoerd.
Sherardia arvensisBlauw walstro212-523MeppelPeter VenemaAugustus
Berm. 2e melding uit Drenthe.
Solanum nigrum schultesiiBeklierde nachtschade234-557AssenEdwin DijkhuisJuni
2e melding van Beklierde nachtschade, een ondersoort van Zwarte nachtschade die zich vooral ophoudt in het stedelijk gebied.
Veronica x lackschewitziiBastaard van Blauwe- en Rode waterereprijs244-516Gramsbergen”Het stroomdal” natuur- en milieuvereniging Zuid Oost DrentheSeptember
Materiaal door Harm Tjepkema verzameld. Deze bastaard is niet eerder gemeld voor Drenthe. Kenmerkend zijn de alsmaar doorgroeiende bloemtrossen. Een van de ouders – Blauwe watereprijs – is een soort van de grote rivieren en in Drenthe zeer zeldzaam. Blauwe waterereprijs is onder andere gemeld uit km-hok 245-519, langs het Coevorden-Vechtkanaal.
Vicia villosaBonte wikke228-527HoogeveenMaarten PerdeckOktober
8e melding in Drenthe. 1 grote plant Vicia villosa in Hoogeveen op een plek waar gebouwen gesloopt zijn. Samen met Datura stamonium (3 exemplaren) en tientallen Buddleja davidii.

BIJZONDERE VONDSTEN 2007

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Alnus cordataHartbladige els234-557AssenIneke Boland, Ali Klinkhamer en Edwin DijkhuisSeptember
Zaailingen in een slootberm langs het spoor.
Ambrosia artemisiifoliaAlsemambrosia233-557

232-558
Assen

Assen
Willem Braam

Rudolf van de Schaar
September
Alsemambrosia, een vogelvoeradventief dat vooral opduikt in tuinen, is in Drenthe nog niet algemeen. Deze meldingen zijn gedaan in bermen in Assen.
Anisantha sterilisIJle dravik242-568       224-575Zuidlaren       Leutinge-woldePWG IVN Zuidlaren    
PWG KNNV Groningen
Mei
Bij de PB-hoeve. IJle dravik is in Drenthe bezig met een gestage opmars, vooral in de nabijheid van dorpen en steden. Het WFD meetnet laat een toename zien van ruim 200%. IJle dravik is daarmee opgeschoven van zeer zeldzaam in de atlasperiode tot op dit moment zeldzaam. Mei
Wegberm noordkant van de ringweg.
Arabis glabraTorenkruid231-556       255-537Assen       EmmenWillem Braam       Koos RoggeveldMei
15 exemplaren. Ruderaal tussen tegels en in rand beplanting bij Kantoor
WaterleidingMaatschappij Drenthe aan de Lauwers in Assen. Hoogstwaarschijnlijk ingezaaid. De WMD gebruikt zaadmensels voor haar terreinen.
In mei 2006 ook gemeld door Koos Roggeveld op een WMD terrein bij Emmen. Aldaar ook hoogstwaarschijnlijk ingezaaid.
Centaurium pulchellumFraai duizendguldenkruid221-578   234-557Leek   AssenPWG KNNV Groningen
Ineke Boland, Ali Klinkhamer en Edwin Dijkhuis
Op een lemige plaats bij afrit 34 (Leek) van de A7. Hier samen met onder andere Stijve ogentroost en Borstelbies September
op een een lemige plaats op braakliggend terrein. Samen met Borstelbies.
Ceratophyllum submersumFijn hoornblad235-571YdeLubbert DijkSeptember
Tientallen m2 in het Bongveen bij Yde. Deze zoutminnende soort profiteert waarschijnlijk van het feit dat het vliegveld Eelde afwatert via het Bongveen naar het Noord-Willemskanaal. Op het vliegveld worden de startbanen bij vorst gestrooid met ureum (niet met pekel, want dat tast aluminium aan). Ureum is ook bekend als snelwerkende meststof.
Chenopodium schraderianumGekield druifkruid224-520ZuidwoldeJoop VerburgSeptember
In een moestuin. In dezelfde moestuin ook Mysopates orontium, Nicandra physalioides, Erysimum cheiranthoides,
Geranium pyrenaicum, Coronopus didymus, Amaranthus caudatus
Motto: ook in je eigen (moes)tuin zijn soms leuke soorten te vinden!  
Conyza sumatrensisHoge fijnstraal234-559AssenEdwin DijkhuisSeptember
Enkele planten op braakliggend terrein. 1e vondst in Drenthe.
Dryopteris affinisGeschubde mannetjesvaren228-538

226-535
Terhorster-zand

Nuiler bosch
Maarten Perdeck

Maarten Perdeck
Juni
11e vondst in Drenthe (9e vondst in het Dwingelderveld)


Juli
6 exemplaren. In 35 jarig zomereiken en grove dennenbos op voormalige landbouwgrond.
Eragrostis minorKlein liefdegras242-568ZuidlarenEdwin DijkhuisJuli
Op de parkeerplaats van de PB hoeve
2e vondst in Drenthe
Gagea spathaceaSchedegeelster210-533HavelteMaarten Perdeck /
Kees van Eerde
April
Na minstens 10 jaar weer teruggevonden!
Geum macrophyllumGroot nagelkruid223-573226-570
RodenLieveren
Lubbert Dijk /
Bert Blok


IVN Roden
Augustus
Meer dan 100 planten op de toegangsweg naar het heideveldje bij de Maatlanden. Geum macrophyllum lijkt in te burgeren rondom Roden. Hier inmiddels van verschillende locaties bekend.


Juli
Geranium lucidumGlanzige ooievaarsbek251-534Noord-SleenBert OvingMei
Minstens 30 planten in singel
Herniaria glabraGlad breukkruid242-568

224-520208-539
Zuidlaren

ZuidwoldeFrederiksoord
PWG IVN Zuidlaren
Joop VerburgMarcel Rekers
Mei
10 exemplaren op terrein bij Prins bernhardhoeve. 3e vondst in Drenthe sinds 1950


Juni
Op een oprit. 4e vondst in Drenthe


Juni
In verwilderende oude schooltuin
5e vondst in Drenthe
Juncus foliosusGestreepte greppelrus233-566LutkebroekenHomme Vrieling /
Rudolf van der Schaar
Mei
Deze soort wordt pas recent onderscheiden van Greppelrus (Juncus bufonius). Zeer zeldzaam. 1e Vondst in Drenthe, verspreiding onvoldoende bekend. Een soort om eens op te letten dus.
Lemna turioniferaKnopkroos236-559


212-524
Assen


Meppel
FLORON kamp


Peter Venema
Juni
1e vondst in Drenthe

Augustus
In een waterschapsleiding. 2e vondst in Drenthe
Linaria repensGestreepte leeuwenbek222-572


221-518
Roden


Bloemberg
Lubbert Dijk


Marc Jansen
September
15 exemplaren in een plantvak naast de weg tussen een redelijk dichte beplanting van Cotoneaster dammeri. 3e vondst in Drenthe


Uitbundig onder weideafrastering. 4e vondst in Drenthe
Ludwigia grandifloraWaterteunisbloem212-524MeppelPeter VenemaJuli
Tientallen planten in een stadsvijver
Lycium barbarumBoksdoorn229-541
229-542
230-542
230-543
230-544
BeilenLubbert Dijk /
Bert Blok
In de middenberm van de A28, vooral tussen de vangrails groeiend. Blijkt in 2001 al gemeld te zijn door Willem Braam, maar niet in de atlas opgenomen. Sindsdien heeft Boksdoorn zich ter plaatse uitgebreid.
Mycelis muralisMuursla241-566


230-566
Zuidlaren


Donder-boerveld
Ali Klinkhamer


Homme Vrieling /
Rudolf van der Schaar
April
Ongeveer 20 planten op een boswal aan de Schapendrift. Ter plekke al jaren standhoudend, maar afnemend. Groeiplaats was niet bekend bij WFD/Floron

Juni
Nieuw voor dit km hok
Oreopteris limbospermaStippelvaren235-557AmelterbosMarcel RekersOktober
1 bossig exemplaar in zuidtalud van diepe greppel tussen Rolderhoofdweg en het Amelterbos; 1 miezerig exemplaar in bosgreppeltje Amelterbos
Ornithopus compressusGeel vogelpootje260-536EmmerschansBert OvingJuli
10-tallen planten op open zandgrond. 2e vondst in Drenthe
Picris echioidesDubbelkelk228-520AlteveerTineke BosAugustus
Tussen terrastegels in een tuin. 3e vondst van dit adventief in Drenthe
Polypogon monspeliensisBaardgras225-552SmildeWillem BraamJuni
2e vondst in Drenthe
Portulaca oleraceaPostelein226-532PesseMaarten PerdeckJuli
Ongeveer 10 planten op de bushalte direct ten Z van het Wok Palace in Pesse. 8e vondst in Drenthe, met een voorkeur voor het zuidelijk deel van Drenthe
Samolus valerandiWaterpunge218-529RuinenMaarten Perdeck /
Kees van Eerde
Mei
Tientallen planten in natuurontwikkelings-terrein. 2e vondst in Drenthe sinds 1781
Saxifraga tridactylitesKandelaartje245-519
246-518
CoevordenBert BlokApril
Deze groeiplaatsen zijn al enkele jaren geleden gevonden. Nu is Kandelaartje aanwezig met meer dan 1000 bloeiende exemplaren. Dit betreft de enige bekende groeiplaatsen in Drenthe.
Sherardia arvensisBlauw walstro209-539FrederiksoordKees van EerdeMei
Op een dam langs de Wapserveense Aa. 1e vondst in Drenthe
Sida spinosaSida spinosa212-524MeppelPeter VenemaSeptember
In maisakker. 1e vondst in Drenthe
Sonchus palustrisMoerasmelkdistel243-571Zuidlaarder-meerEdwin DijkhuisAugustus
6 planten in rietland langs het Zuidlaardermeer 5e vondst in Drenthe
Spergularia salinaZilte schijnspurrie226-532

221-578
Pesse

Leek
Maarten Perdeck

PWG KNNV Groningen
Juni
Bij viaduct A28, 50 exemplaren, pal aan het asfalt. Pekeladventief. 2e vondst in Drenthe.


Juli
langs asfalt bij afrit 34 (Leek) van de A7. 3e vondst in Drenthe
Ulex europaeusGaspeldoorn239-532MeppenGeertje MulderDrie exemplaren van circa 1,5 meter hoog langs wandelroute in een bosvak van het Mepperveld. Gaspeldoorn is een vorstgevoelige soort die in Drenthe slechts bekend is van een handjevol locaties.

BIJZONDERE VONDSTEN 2006

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Alnus cordataHartbladige els229-527HoogeveenEdwin DijkhuisJuli
Het betreft spontane opslag op een braakliggend terrein (voorheen garagebedrijf) in Hoogeveen. Het terrein ligt volgens buurtbewoner al 5 tot 7 jaar braak. De bomen zijn al 3 tot 5 meter hoog en sommige zijn vruchtdragend.
Anisantha sterilisIJle dravik241-570MidlarenBert LanjouwMei
In wegberm. IJle dravik komt in het Drents district zeldzaam voor.
Anisantha tectorumZwenkdravik229-527HoogeveenEdwin DijkhuisJuli
Tussen bestrating op industrieterrein in Hoogeveen .
Arctium tomentosumDonzige klit230-579PeizermadeEdwin DijkhuisJuli
1 exemplaar in berm van weg langs omgelegde Eelderdiep. Vondst sluit aan bij de vondsten rondom Groningen.
Asplenium scolopendriumTongvaren236-547Boswachterij HooghalenTjeerd LanghoutJanuari
In bosperceel.
Campanula poscharskyanaKruipklokje241-567ZuidlarenEdwin DijkhuisOp stenen muur (verticaal) van veelaadplaats (Noordexpositie) op de brink langs de Zuiderstraat te Zuidlaren. Veelaadplaatsen (ten behoeve van de veemarkten) zijn aangelegd na de 2e wereldoorlog dus nu ongeveer 50 jaar oud (bakstenen). Planten al in 2005 aanwezig, toen niet bloeiend.
Carex x boenninghausianaIJle zegge x Pluimzegge240-563
225-570
223-538
Burgvollen
Hazematen
Helveen
Maarten PerdeckJuli
Niet eerder opgemerkt in Drenthe.
Carex brizoidesTrilgraszegge245-567SpijkerboorBert LanjouwJuli
Slootoever naast aardappelakker, deels
overvloedig fructificerend.
Chenopodium glaucumZeegroene ganzenvoet231-558AssenRudolf van der SchaarSeptember
In Drenthe komt Chenopodium glaucum zeldzaam voor.
Corrigiola litoralisRiempjes226-546OranjePauline ArendsSeptember
Meer dan 5000 exemplaren in uitgestoven laagte
Cyperus fuscusBruin cypergras246-569ZuidlaarderveenBert LanjouwJuli
Oever van nieuw gegraven sloot.
2e vondst in Drenthe.
Datura stramoniumDoornappel239-567ZuidlarenBert BlokSeptember
Een 10-tal planten bij aanleg rotonde toerit N34 oostzijde.
Dianthus deltoidesSteenanjer253-545ExlooKoos RoggeveldSeptember
Mogelijk verwilderd.
Dryopteris affinisGeschubde mannetjesvaren223-536LheeMaarten Perdeck4e vondst in Drenthe
Eleogiton fluitansVlottende bies232-555     228-577Assen     RoderwoldeMarcel Rekers     Wim van BoekelNovember
In circa 3 matjes groeiend op enkele meters van elkaar op de zuid-westoever van de 6-7 meter brede vaart die grens vormt van begraafplaats de Boskamp in Assen. Hier en daar bloeiend! December
100 exemplaren in een sloot in de Matslootpolder
Filago vulgarisDuits viltkruid224-566


247-530

236-533 215-546
Norg


De Klencke

Mantingerveld Wateren
flora werkgroep IVN Roden

Ronald Popken

Ron Soenveld Ronald Popken
Juli, 120 exemplaren in natuurgebied.


Juli, Op ontgraven voormalig maisland.

Juli 2 exemplaren. Op terrein waar in 2002 herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd
Juncus filiformisDraadrus243-569De GroeveBert LanjouwJuni
In nat grasland terreintje van Drents
Landschap; deze soort is niet eerder in het dal van de Hunze waargenomen
Lathyrus linifoliusKnollathyrus258-536EmmerschansRon SoenveldMei
Teruggevonden op bekende locatie en op een nieuwe locatie in hetzelfde km hok.
Mycelis muralisMuursla          229-527         236-546Hoogeveen         Boswachterij HooghalenEdwin Dijkhuis         Pauline ArendsJuli
Muursla stond in Hoogeveen in gemeenteplantsoen en langs een gevel in een steeg. hier samen met Lactuca seriola en Jacobea vulgaris. Met name de vindplaats in de steeg is opvallend omdat Muursla in Drenthe vooral buiten de bebouwde kom in bosen/houtwallen lijkt voor te komen. Landelijk neemt Muursla vooral in de stad toe. Mogelijk dat dit nu ook in Drenthe gaat gebeuren. Augustus
In Bosperceel
Pilularia globuliferaPilvaren209-521MeppelMarcel RekersJuli
Op oever van pasgegraven sloot.
Poa compressaPlat beemdgras229-527HoogeveenEdwin DijkhuisJuli
Tussen bestrating industrieterrein en tussen bestrating van laadplaats langs een goederenspoorlijn die niet meer in gebruik is.
Potamogeton praelongusLangstengelig fonteinkruid232-573 231-573 231-574 231-575 232-575 232-576 231-577 231-578 230-578 230-579Eelde – GroningenEdwin DijkhuisLangstengelig fonteinkruid blijkt hier veel minder zeldzaam dan bekend. In het Eelder- en Omgelegde Eelderdiep staat het op zeer veel plaatsen.
Samolus valerandiWaterpunge226-568LieverenRudi OffereinsJuli
Thymus serpyllumWilde tijm254-543ExlooKoos RoggeveldJuli
Teruggevonden op oude groeiplaats die verdwenen leek.
Vulpia bromoidesEekhoorngras210-523
233-572
Meppel
Eelde
Peter Venema
PWG KNNV Groningen
Juni
>50 ex in droog bloemrijk talud. Juni
Op begraafplaats.

BIJZONDERE VONDSTEN 2005

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Anisantha sterilisIJle dravik242-568ZuidlarenEdwin DijkhuisAugustus
Op Parkeerterrein achter PB-hoeve. IJle dravik komt in het Drents district zeldzaam voor
Centaurium pulchellumFraai duizendguldenkruid242-568ZuidlarenEdwin DijkhuisAugustus
Op Parkeerterrein achter PB-hoeve
Cyperus fuscusBruin cypergras242-568ZuidlarenEdwin DijkhuisAugustus
Op vochtig kaal zand in dichtgeschoven sloot
1e vondst in Drenthe
Echinochloa muricataStekelige hanenpoot235-566VriesEdwin Dijkhuis1e vondst in Drenthe
Filago vulgarisDuits viltkruid211-523MeppelPeter VenemaJuni
Op stoep in Oosterboer. 2e vondst in Drenthe
Fumaria muralisMiddelste Duivenkervel234-556AssenEdwin DijkhuisJuni
Enkele planten langs spoor op NS station
Geranium lucidumGlanzige ooievaarsbek213-532
214-531
HavelteBert OvingApril
10-tallen respectievelijk 3 planten. Beide vindplaatsen in beschaduwde berm langs bosrand.
1e en 2e vondst in Drenthe
Gnaphalium luteo-albumBleekgele droogbloem242-568ZuidlarenEdwin DijkhuisAugustus
Duizenden planten op Parkeerterrein achter PB-hoeve en op IJsbaan.
Leersia oryzoidesRijstgras211-524MeppelPeter VenemaMei
In waterschapsleiding
Lemna minutaDwergkroos241-566ZuidlarenEdwin Dijkhuis
Bert Oving
Maart
In vijverpartij langs N34
Ranunculus bulbosusKnolboterbloem241-567ZuidlarenEdwin DijkhuisMei
Enkele tientallen planten in berm langs stationsweg
Stellaria pallidaDuinvogelmuur241-567
242-568 241-568
ZuidlarenEdwin DijkhuisMei
Alle vondsten onder bomen
Thlaspi caerulescensZinkboerenkers232-555AssenHomme VrielingMei
Tussen plaveisel en in plantsoentje. Ter plekke al jaren standhoudend.

BIJZONDERE VONDSTEN 2004

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorOpmerkingen
Apium inundatumOndergedoken moerasscherm243-558EexterveldBert Blok 
Eschscholzia californicaSlaapmutsje242-533MepperdennenBert Oving1e vondst in Drenthe
Galeopsis segetumBleekgele hennepnetel220-532RuinenMaarten Perdeck 
Hieracium x flagellare
(Hieracium caespitosum x pilosella )
 245-541WezuperbrugBert Oving1e vondst in Drenthe
Leonurus cardiacaHartgespan247-532BenneveldBert Oving14 planten in ruigte langs ijsbaan
Mercurialis annuaTuinbingelkruid239-533Mekelmeersche VeenBert Oving1e vondst in Drenthe
Ornithopus sativusSerradelle243-537WezupBert Oving1 m2 op schraal sloottalud
Ranunculus ololeucosWitte Waterranonkel225-534KraloërheideMaarten PerdeckEnige groeiplaats in Drenthe

BIJZONDERE VONDSTEN 2003

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorOpmerkingen
Ambrosia artemisiifoliaAlsemambrosia233-573PaterswoldeLubbert DijkEen exemplaar in een siertuin. Deze soort blijkt ook al langer aanwezig in een tuin aan de Anreperstraat in Assen (km-hok 235-555), maar tot nu toe niet ‘benoemd’
Anagallis minimaDwergbloem243-559EexterveldKNNV LJ: Marcel HospersIn Drenthe alleen bekend van vóór 1950.
Carex appropinquataPaardenhaarzegge232-575EelderwoldeMarcel Bonder 
Carex spicataGewone bermzegge225-520ZuidwoldeExcursie WFD 
Cicendia filiformisDraadgentiaan243-559EexterveldKNNV LJ: Marcel HospersIn Drenthe alleen bekend van vóór 1950.
Gnaphalium luteo-albumBleekgele droogbloem243-559EexterveldIVN Florawerkgroep ZuidlarenInmiddels ook gemeld door Els Heijman voor de Hondstongen bij Yde.
Lobelia dortmannaWaterlobelia216-547GanzenpoelWouter de VliegerDeze enige Drentse groeiplaats blijkt nog steeds te bestaan! 20 planten op drooggevallen oever.
Mimulus guttatusGele maskerbloem242-567Koebroeken bij ZuidlarenIVN Florawerkgroep ZuidlarenVerwilderd langs een sloot
Pilularia globuliferaPilvaren242-559EexterveldIVN Florawerkgroep Zuidlaren 
Platanthera bifoliaWelriekende nachtorchis229-528HoogeveenHr. Bos 
Teucrium chamaedrys ssp. germanicumEchte gamander233-573EeldeTineke van den Berg -HuismanAl jaren standhoudend op muurtje in tuin midden in Eelde

BIJZONDERE VONDSTEN 2002

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorOpmerkingen
Abutilon theophrastiFluweelblad253-538SleenBert Blok4 exemplaren in Bietenakker
Filago vulgarisDuits viltkruid246-518CoevordenHarm Tjepkema1e vondst in Drenthe
Hyperzia selagoDennenwolfsklauw247-537SleenerzandSilvia Meijer1e vondst in Drenthe sinds 1991
Hyperzia selagoDennenwolfsklauw223-537LheederzandMaarten Perdeck2e vondst in Drenthe sinds 1991