Bijzondere vondsten in 2009

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Apium inundatumOndergedoken moerasscherm248-571Kiel WindeweerHenny LeijtensJuni
In een landbouwsloot
Asplenium scolopendriumTongvaren225-562
217-541
Westervelde
Diever
Roel Douwes
Peter Venema
Tongvaren is in Drenthe zeldzaam, maar wordt de laatste jaren vaker gevonden. Het betreft de 3e terrestische groeiplaats in Drenthe.


In totaal 13 exemplaren op een tuinmuur. Het gaat om spontane uitzaai vanuit de aanliggende tuin. De vorige bewoner (een biologieleraar aan de school in Diever) heeft in die tuin een aantal varensoorten aangeplant, waaronder 3 tongvarens (mededeling Homme Vrieling). Het gaat hier dus om verwildering. De planten op de muur staan er al minimaal 7 jaar (mededeling huidige bewoner).
Carex brizoidesTrilgraszegge244-560EextLubbert DijkMei
8 m2 langs een bosrand van een oud eikenbosje met een droge sloot als scheiding naar een sterk verruigde stortplek
Cephalanthera longifoliaWit bosvogeltje Zuid-west DrentheHomme VrielingMei
Opnieuw een vondst van Wit Bosvogeltje in Nederland. De laatste melding voor Nederland stamde uit 1985, totdat dit voorjaar een vondst werd gedaan op een camping in het midden van het land (zie www.natuurbericht.nl). Wit bosvogeltje is in het verleden eerder in Drenthe waargenomen, in de omgeving van Havelte. Het gaat nu om 1 plant in de berm van een paar jaar geleden door betonpad vervangen schelpenpad.
Ceratochloa carinataGekielde dravik211-523MeppelPeter VenemaMei
In bosplantsoen. Gekielde dravik is een vrij zeldzame plant die slechts één maal eerder in Drenthe is gevonden (1987, in de omgeving van Bovensmilde).
Cyperus eragrostisBleek cypergras257-531Bargermeer EmmenWFD excursieSeptember
Op parkeerplaats bij Intratuin. Het betreft de derde melding van deze neofyt die bezig is met een sterke opmars in Nederland.
Eleogiton fluitansVlottende bies243-560
242-560

243-558
Anderen


Eexterveld
Bert Lanjouw


Ali Klinkhamer, Ineke Boland en Guido Lek
Juni
Vlottende bies is tegenwoordig een zeldzame soort die vooral voorkomt in het noordelijke deel van Drenthe. De afgelopen jaren duikt het af en toe op in nieuw gegraven poeltjes en plassen. Op deze nieuwe vindplaats groeit het samen met onder andere Duizendknoopfonteinkruid en Pilvaren. De locatie is op te vatten als het oorsprong gebied van het Anloerdiepje. Op de topografische kaart uit 1896 staat deze groeiplaats als Jeegel poel weergegeven.

Juli
Vlottende bies is niet eerder gemeld van het Eexterveld. Samen met o.a. Ondergedoken Moerasscherm. Ongeveer een mat van ruim een vierkante meter.
Chamaesyce prostrata257-531Bargermeer EmmenWFD excursieGevonden tijdens WFD excursie tussen de bestrating op een parkeerplaats. Nieuw voor Drenthe! Een onopvallende plant die zo op het eerste gezicht wel wat weg heeft van Varkensgras en bovendien dezelfde groeiwijze vertoont. Dus voortaan opletten !
Filago arvensisAkkerviltkruid235-531Lentsche Veen, Nieuw BalingeToon VerrijdtToon lijkt een neus te hebben voor bijzondere Filago’s. Planten stonden langs fietspad in het natuurontwikkelingsgebied Goudplevier van NM. Eerste vondst in Drenthe.
Gypsophyla muralisGipskruid234-552GeelbroekPWG Zuidlaren en KNNV AssenOp nieuw aangelegde parkeerplaats bij Geelbroek. Nieuw voor Drenthe (adventief).
Huperzia selagoDennenwolfsklauw225-538DwingelooMaarten PerdeckNovember
1 exemplaar met meerdere sporenvormende stengels
Zie ook: klik hier
Impatiens capensisOranje springzaad236-573
235-565
236-565
236-564
236-563
EeldeBen Hoentjen
Ali Klinkhamer
Augustus
Oranje Springzaad: nieuwkomer in de natte ruigte. Oranje Spingzaad is bezig met een gestage opmars in Nederland. In 2008 voor het eerst door Ben Hoentjen gemeld voor Drenthe. Inmiddels blijkt het in tenminste 6 km-hokken voor te komen langs het Noord-Willemskanaal. Meer weten over Oranje Springzaad? Lees het artikel in Floron nieuws nummer 8 dat kan worden gedownload via de webiste van Floron (www.floron.nl).
Juncus alpinoarticulatusRechte rus215-545Hertenkamp, DieverFLORON kamp DrentheAugustus
In natuurontwikkelingsterrein langs Vledder Aa. In 2008 door Natuurbalans opgegeven voor km-hok 216-546, eveneens na natuurontwikkeling (mededeling SBB). Deze soort is niet eerder opgegeven voor Drenthe.
Leonurus cardiacaHartgespan247-532Bennevelder veldHarm TjepkemaJuli
Lysimachia nemorumBoswederik239-561GasterenEdwin DijkhuisMei
Lytrum hyssopifoliaKleine kattenstaart258-531Bargeres EmmenWFD excursieSeptember
Gevonden tijdens WFD excursie in de berm van een half verhard zandpad langs het Bargermeerkanaal. Nieuw voor Drenthe!
Mimulus guttatusGele maskerbloem238-546

241-560
de Holmers

Gasterse holt
Jan en Liesbeth Essink

Ferdi Uilhoorn
Juni

Aan de rand van een zandpad, in de halfschaduw van een singel.
Oreopteris limbospermaStippelvaren239-530
242-534 /
242-533


243-563


242-563 /
242-564
Gees
MepperdennenKniphorstbos


Schipborg
Homme Vrieling       Edwin DijkhuisAli Klinkhamer


Ali Klinkhamer
Juni
Tijdens de WFD excursie op 12/6 zijn enkele Stippelvarens gevonden in de Boswachterij Gees. Uit een aanvullende inventarisatieronde op 19/7 door Edwin Dijkhuis blijkt het te gaan om ruim 150 planten (waarvan twee groeiplaatsen met respectievelijk 80 en 40 planten op een vochtig bospad).


Ook in de Mepperdennen zijn enkele verspreide Stippelvarens gevonden. Langs de ijsbaan staat het samen met Koningsvaren op het beschaduwde talud.
Stippelvaren is in Drenthe zeldzaam. In de Boswachterij Gees en de Mepperdennen was de soort nog niet bekend.


Juli
1 exemplaar.

Juli
Meer dan 50 exemplaren samen met Dubbelloof in slootwal.
Ornithopus compressusGeel vogelpootje257-531Industrieterrein Bargermeer EmmenWFD excursieSeptember
Gevonden tijdens WFD excursie. Zeer zeldzame soort. Dit betreft de 3e melding voor Drenthe, allemaal gedaan in de gemeente Emmen
Panicum capillareDraadgierst222-542Boterveen, GeeuwenbrugEdwin DijkhuisIn maïsakker. Er zijn nog maar weinig opgaven voor Drenthe.
Phegopteris connectilisSmalle beukvaren239-530GeesEdwin DijkhuisEen kleine groeiplek (circa 1 m2) op een talud van een greppel in het bos. Hier samen met Stippelvaren en Dubbelloof.
Senecio vernalisOostelijk kruiskruid212-522MeppelPeter VenemaMei
1 exemplaar in wegberm.
Solanum physalifoliumGlansbesnachtschade212-522MeppelPeter VenemaSeptember
50 exemplaren in de rand van een aardappelakker. Glansbesnachtschade is zeldzaam in het Fluviatiel district, elders zeer zeldzaam. Nieuw voor Drenthe !
Stachys arvensisAkkerandoornZuidwoldeJoop VerburgJuni
40 exemplaren in ruderaal gebied
Valerianella locustaGewone veldsla223-557AssenRuud de KoningApril
1 exemplaar in tuin. Gewone veldsla is zeldzaam in Drenthe, maar lijkt toe te nemen. Dit betreft de 9e melding, op één melding uit 1984 (Hoogeveen) na allemaal gedaan na 2000. Gewone veldsla is inmiddels gevonden in Assen (5 km-hokken) en Meppel (3 km-hokken)