Werkgroep Florakartering Drenthe

Bijzondere vondsten in 2009

Klik hier voor alle beschikbare foto’s van 2009.

Klik op de afbeelding in de tabel voor een vergroting.

SoortPlaats/
Km-hok
Gevonden doorMaand/Opmerkingen
Ondergedoken moerasscherm
(Apium inundatum)
Kiel- Windeweer
248-571
Henny LeijtensJuni, In een landbouwsloot.
Tongvaren
(Asplenium scolopendrium)
Westervelde
225-562
Roel DouwesTongvaren is in Drenthe zeldzaam, maar wordt de laatste jaren vaker gevonden. Het betreft de 3e terrestische groeiplaats in Drenthe.
idemDiever
217-541
Peter VenemaIn totaal 13 exemplaren op een tuinmuur. Het gaat om spontane uitzaai vanuit de aanliggende tuin. De vorige bewoner (een biologieleraar aan de school in Diever) heeft in die tuin een aantal varensoorten aangeplant, waaronder 3 tongvarens (mededeling Homme Vrieling). Het gaat hier dus om verwildering. De planten op de muur staan er al minimaal 7 jaar (mededeling huidige bewoner).
Trilgraszegge
(Carex brizoides)
Eext
244-560
Lubbert DijkMei. 8 m2 Langs een bosrand van een oud eikenbosje met een droge sloot als scheiding naar een sterk verruigde stortplek.
Wit bosvogeltje
(Cephalanthera longifolia)
ZW-DrentheHomme VrielingMei. Opnieuw een vondst van Wit Bosvogeltje in Nederland. De laatste melding voor Nederland stamde uit 1985, totdat dit voorjaar een vondst werd gedaan op een camping in het midden van het land (zie natuurbericht.nl). Wit bosvogeltje is in het verleden eerder in Drenthe waargenomen, in de omgeving van Havelte. Het gaat nu om 1 plant in de berm van een paar jaar geleden door betonpad vervangen schelpenpad.
Gekielde dravik
(Ceratochloa carinata)
Meppel
211-523
Peter VenemaMei. In bosplantsoen. Gekielde dravik is een vrij zeldzame plant, die slechts één maal eerder in Drenthe is gevonden (1987, in de omgeving van Bovensmilde).
Bleek cypergras
(Cyperus eragrostis)
Bargermeer Emmen
257-531
WFD- excursieSeptember. Op parkeerplaats bij Intratuin. Het betreft de derde melding van deze neofyt, die bezig is met een sterke opmars in Nederland.
Vlottende bies
(Eleogiton fluitans)
Anderen
243-560
242-560
Bert LanjouwJuni. Vlottende bies is tegenwoordig een zeldzame soort, die vooral voorkomt in het noordelijke deel van Drenthe. De afgelopen jaren duikt hij af en toe op in nieuw-gegraven poeltjes en plassen. Op deze nieuwe vindplaats groeit het samen met onder andere Duizendknoopfonteinkruid en Pilvaren. De locatie is op te vatten als het oorspronggebied van het Anloërdiepje. Op de topografische kaart uit 1896 staat deze groeiplaats als Jeegel-poel weergegeven.
idemEexterveld
243-558
Ali Klinkhamer, Ineke Boland en Guido LekJuli. Vlottende bies is niet eerder gemeld van het Eexterveld. Samen met o.a. Ondergedoken Moerasscherm. Ongeveer een mat van ruim een vierkante meter.
Chamaesyce prostrata
Bargermeer Emmen
257-531
WFD- excursieGevonden tijdens WFD-excursie tussen de bestrating op een parkeerplaats. Nieuw voor Drenthe! Een onopvallende plant, die zo op het eerste gezicht wel wat wegheeft van Varkensgras en bovendien dezelfde groeiwijze vertoont. Dus voortaan opletten!
Akkerviltkruid
(Filago arvensis)
Lentsche Veen, Nieuw Balinge
235-531
Toon VerrijdtToon lijkt een neus te hebben voor bijzondere Filago’s. Planten stonden langs fietspad in het natuurontwikkelingsgebied Goudplevier van NM. Eerste vondst in Drenthe.
Gipskruid
(Gypsophyla muralis)
Geelbroek
234-552
PWG- Zuidlaren en KNNV- AssenOp nieuw-aangelegde parkeerplaats bij Geelbroek. Nieuw voor Drenthe (adventief).
Dennenwolfsklauw
(Huperzia selago)
Dwingeloo
225-538
Maarten PerdeckNovember. 1 Exemplaar met meerdere sporenvormende stengels.
Oranje springzaad
(Impatiens capensis)
Eelde
236-573
235-565
236-565
236-564
236-563
Ben Hoentjen
Ali Klinkhamer
Augustus. Oranje Springzaad: nieuwkomer in de natte ruigte. Oranje Springzaad is bezig met een gestage opmars in Nederland. In 2008 voor het eerst door Ben Hoentjen gemeld voor Drenthe. Inmiddels blijkt het in tenminste 6 km-hokken voor te komen langs het Noord-Willemskanaal. Meer weten over Oranje Springzaad? Lees het artikel in FLORON-nieuws nummer 8, dat kan worden gedownload via de website van FLORON.
Rechte rus
(Juncus alpinoarticulatus)
Hertenkamp, Diever
215-545
FLORON- kamp DrentheAugustus. In natuurontwikkelingsterrein langs Vledder Aa. In 2008 door Natuurbalans opgegeven voor km-hok 216-546, eveneens na natuurontwikkeling (mededeling SBB). Deze soort is niet eerder opgegeven voor Drenthe.
Hartgespan
(Leonurus cardiaca)
Bennevelderveld
247-532
Harm TjepkemaJuli
Boswederik
(Lysimachia nemorum)
Gasteren
239-561
Edwin DijkhuisMei
Kleine kattenstaart
(Lytrum hyssopifolia)

Bargeres Emmen
258-531
WFD- excursieSeptember. Gevonden tijdens WFD-excursie in de berm van een half-verhard zandpad langs het Bargermeerkanaal. Nieuw voor Drenthe!
Gele maskerbloem
(Mimulus guttatus)
Gasterse holt
241-560

Ferdi Uilhoorn


Aan de rand van een zandpad, in de halfschaduw van een singel.

idem
de Holmers
238-546

Jan en Liesbeth Essink
Juni
Stippelvaren
(Oreopteris limbosperma)
Gees
239-530
Homme Vrieling       Edwin DijkhuisJuni. Tijdens de WFD-excursie op 12/6 zijn enkele Stippelvarens gevonden in de Boswachterij Gees. Uit een aanvullende inventarisatieronde op 19/7 door Edwin Dijkhuis blijkt het te gaan om ruim 150 planten (waarvan twee groeiplaatsen met respectievelijk 80 en 40 planten op een vochtig bospad).
Stippelvaren is in Drenthe zeldzaam. In de Boswachterij Gees en de Mepperdennen was de soort nog niet bekend.
idemMepperdennen
242-534
242-533
Ook in de Mepperdennen zijn enkele verspreide Stippelvarens gevonden. Langs de ijsbaan staat het samen met Koningsvaren op het beschaduwde talud.
Stippelvaren is in Drenthe zeldzaam. In de Boswachterij Gees en de Mepperdennen was de soort nog niet bekend.
idemKniphorstbos
243-563
Ali KlinkhamerJuli. 1 Exemplaar.
idemSchipborg
242-563
242-564
Ali KlinkhamerJuli. Meer dan 50 exemplaren samen met Dubbelloof in slootwal.
Geel vogelpootje
(Ornithopus compressus)
Industrieterrein Bargermeer Emmen
257-531
WFD- excursieSeptember. Gevonden tijdens WFD-excursie. Zeer zeldzame soort. Dit betreft de 3e melding voor Drenthe, allemaal gedaan in de gemeente Emmen.
Draadgierst
(Panicum capillare)
Boterveen, Geeuwenbrug
222-542
Edwin DijkhuisIn maïsakker. Er zijn nog maar weinig opgaven voor Drenthe.
Smalle beukvaren
(Phegopteris connectilis)
Gees
239-530
Edwin DijkhuisEen kleine groeiplek (circa 1 m2) op een talud van een greppel in het bos. Hier samen met Stippelvaren en Dubbelloof.
Oostelijk kruiskruid
(Senecio vernalis)
Meppel
212-522
Peter VenemaMei. 1 Exemplaar in wegberm.
Glansbesnachtschade
(Solanum physalifolium)
Meppel
212-522
Peter VenemaSeptember. 50 Exemplaren in de rand van een aardappelakker. Glansbesnachtschade is zeldzaam in het Fluviatiel district, elders zeer zeldzaam. Nieuw voor Drenthe !
Akkerandoorn
(Stachys arvensis)
ZuidwoldeJoop VerburgJuni. 40 Exemplaren in ruderaal gebied.
Gewone veldsla
(Valerianella locusta)
Assen
223-557
Ruud de KoningApril. 1 Exemplaar in tuin. Gewone veldsla is zeldzaam in Drenthe, maar lijkt toe te nemen. Dit betreft de 9e melding, op één melding uit 1984 (Hoogeveen) na allemaal gedaan na 2000. Gewone veldsla is inmiddels gevonden in Assen (5 km-hokken) en Meppel (3 km-hokken).
Rood cypergras
(Cyperus longus)
Barger Erfscheidenveen 254-527Bert OvingSeptember. 1e Vondst in Drenthe.