Werkgroep Florakartering Drenthe

Bijzondere vondsten in 2018

Klik hier voor alle beschikbare foto’s van 2018.

Klik op de foto’s in de tabel voor een vergroting.

SoortPlaats/
Km-hok
Gevonden doorMaand/Opmerkingen
Herfstalsem
(Artemisia verlotiorum)
Veenhuizen
220-561
Willie Riemsma
Immy Boonstra
Juli, laag in de oever van de wijk aan de Generaal van den Boschweg. Doordat de hoge stengels in het water zijn gevallen en zich deels weer hebben opgericht, lijkt de plant in het water te groeien (zie foto’s). De onderste en bovenste bladen verschillen sterk van elkaar; de onderkant is witviltig behaard. De stengel is zacht behaard en wordt naar onderen toe rood. Bij wrijven ruikt het blad naar kamfer. Het mooiste kenmerk van A. verlotiorum zijn de vrij lange wortelstokken, met verspreid uit de grond komende stengels, zoals bv. bij Grote brandnetel. Op foto’s op verspreidingsatlas.nl is dat goed te zien. Dit is in Drenthe de derde vondst van deze uit China afkomstige soort die tot nu toe vooral uit West-Nederland is gemeld. In 2012 vond Maarten Perdeck enkele exemplaren bij Nuil en ook in de omgeving van Zuidwolde heeft Joop Verburg de soort vastgesteld. Deze waarneming staat (nog) niet op Verspreidingsatlas.
 idemEmmen
257-533
WFD- excursieSeptember
Stijf hardgras
(Catapodium rigidum)
Beilen
230-542
Willem BraamJuni, zo’n 130 bloeiende en 40 afgestorven exemplaren langs stoeprand. Tweede melding uit Drenthe van dit zeldzame grasje, dat door klimaatverandering aan een tweede leven in Nederland is begonnen. Niet in het vroegere biotoop (droge kalkgraslanden en oude muren), maar langs en tussen de straatstenen op droge, zonnige plekken in de stad (verspreidingsatlas.nl). De eerste vondst in Drenthe staat op naam van Willemien Troelstra tijdens het Floron-kamp in ZW-Drenthe in 2016 in km-hok 214-533 bij Uffelte.
Boomspinazie
(Chenopodium giganteum)
Zandpol
256-524
Paul GelderloosJuni, bij het Dommerskanaal in het tuinbouwcentrum tussen Zandpol en Erica langs een nieuw geasfalteerde weg, waarvan de kanten vermoedelijk waren aangevuld met grond van elders. Chenopodium giganteum heeft nog geen officiële Nederlandse naam (verspreidingsatlas.nl), maar wordt gekweekt onder de naam Boomspinazie. Het is een adventief uit India die na 2000 steeds vaker wordt gemeld, met name in West-Nederland. Deze vondst is de eerste in Drenthe. In 2016 vonden Guus de Vries en Harry Waltje een exemplaar bij Hoogkerk, resp. in Groningen. Wim Vuik omschrijft zijn vindplaatsen in Utrecht met: “Deze wordt steeds vaker gevonden in rommelhoekjes en vooral bij aanvoer van voornamelijk vervuilde grond.”.
Klein glaskroos
(Elatine hydropiper)
Oranje
227-549
Henk JagerOktober, in oeverzone van vroegere vloeivelden Diependal bij voormalige strokartonfabriek, nu natuurgebied van Het Drentse Landschap. Tweede vondst in Drenthe van deze zeer zeldzame Rode lijst-soort van droogvallende oevers van ondiepe voedselarme tot matig voedselrijke wateren. Vóór 1990 vooral meldingen uit zoetwatergetijdengebied, maar de recente meldingen alleen uit pleistocene delen van ons land (verspreidingsatlas.nl). Voor Drenthe voor het eerst vastgesteld in De Vossenberg in 2017 door Edwin Dijkhuis. De foto’s zijn afkomstig van de melding op waarneming.nl.
Bosogentroost
(Euphrasia nemorosa)
Veenhuizen
223-559
Guus de VriesJuli, langs bospaden bij Bankenbosch (Fochteloërveen). Eerste melding uit Drenthe van deze moeilijk van Stijve ogentroost te onderscheiden nauwe verwant (verspreidingsatlas.nl). Zie ook WFD-nieuwsbrief 54, Bentepollen, p. 54.
Kleinbloemig kaasjeskruid
(Malva parviflora)
Assen
233-557
Guus de VriesAugustus, in ruigte van braakliggend terrein, waar enkele oude flatjes zijn afgebroken, samen met diverse verwilderde tuinplanten. Eerste vondst in Drenthe van deze tussen 1950 en 1974 ingeburgerde exoot uit Zuid-Europa, die in Noord-Nederland nog maar van drie plaatsen bekend was (verspreidingsatlas.nl). Guus de Vries heeft zijn vondst uitgebreid met foto’s gedocumenteerd, waarop ook de kenmerken van deze kleine Malva-soort goed zijn te zien (waarneming.nl). Behalve Kleinbloemig kaasjeskruid werden ook enkele andere opmerkelijke soorten op dit terrein gevonden (Zie Tabak, Boerentabak en Marokkaanse leeuwenbek).
Boerentabak
(Nicotiana rustica)
Assen
233-557
Guus de VriesAugustus, in ruigte van braakliggend terrein, waar enkele oude flatjes zijn afgebroken, samen met diverse verwilderde tuinplanten. Eerste vondst in Drenthe van deze adventief uit Noord-Amerika, die in Noord-Nederland nog maar van drie plaatsen bekend was (verspreidingsatlas.nl). Zowel Edwin de Weerd (waarneming.nl) als Guus de Vries (waarneming.nl) hebben foto’s bij hun waarneming geplaatst. Behalve Boerentabak werden ook enkele andere opmerkelijke soorten op dit terrein gevonden (Zie Kleinbloemig kaasjeskruid, Tabak en Marokkaanse leeuwenbek).
 idemSchoonoord
247-540
Jan KloosterOktober, op bouwterrein.
Late stekelnoot
(Xanthium strumarium)
Zuidbarge
256-528
Paul GelderloosAugustus, 1 exemplaar bij de Grote rietplas. Late stekelnoot is een soort van het grote rivierengebied (verspreidingsatlas.nl), met één stip in Drenthe: een vondst door Melchior van Tweel tijdens het veldwerk voor de provincie Drenthe in augustus 2010 bij Valthe (255/540).