Werkgroep Florakartering Drenthe

WFD-bijeenkomst in 2006 (Drentse Floristendag)

Zaterdag 18 februari
Veldstudiecentrum ORVELTE

Vanaf 9:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkomstwoord: Joop Verburg, dagvoorzitter
10:30Stadsflora – Edwin Dijkhuis
Een nog wat onderschoven kindje bij Drentse floristen, maar volop in ontwikkeling
11:00Op zoek naar jonge Jeneverbessen in Drenthe – Meike Bulten/Jan van Ginkel
Voorlopige resultaten van het Jeneverbesproject op basis van de inventarisaties van 2005.
11:30Het WFD-meetnet – Ben Hoentjen
Resultaten 2005 en voortgang 2006.
11:45Het FLORON – Bedreigde Soorten-Project (BSP) – Ben Hoentjen
Resultaten 2005 en te onderzoeken soorten 2006
12:00Om over na te denken – Eef Arnolds
12:10-13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep en (karne)melk, koffie of thee, maar boterhammen moet je zelf meebrengen)
13:15Geelsterren in Drenthe – Ben Hoentjen
Resultaten van de inventarisatie voorjaar 2004 en vergelijking met de situatie volgens de Atlas van de Drentse Flora.
13:35Waar de Schedegeelster zich thuisvoelt – Eddy Weeda
Wat zijn de (micro)standplaatsen en hoe staat het met de ‘bloeiwilligheid’ in Twente? Zijn er verschillen met het gedrag van deze soort in Drenthe?
14:05Intermezzo – nog in te vullen. Suggesties zijn welkom
14:30Orchideeën in Drenthe – Hans Dekker
De laatste jaren is in Drenthe het aantal vindplaatsen van verschillende orchideesoorten o.a. door natuurontwikkeling (en introductie?) toegenomen. Daartegenover staan ook verliezen van groeiplaatsen. Een tussenbalans.
15:00Sluiting door Joop Verburg