WFD-bijeenkomsten

U kunt de presentaties bekijken door op de titels te klikken. Klik hier voor de foto’s van deze bijeenkomsten.

Zaterdag 22 februari 2020
‘De Meent’, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Vanaf 09:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10Terugblik op veldseizoen 2019 en vooruitkijken naar 2020Ben Hoentjen
10:30‘Mijnwerkers’ – Ben van As, nachtvlinderspecialist Vlinderwerkgroep Drenthe
10:45Beeldherkenningsapps: vloek of zegen? – Edwin de Weerd
11:00Stikstof en schrale graslanden in Drenthe –  Jan Roelofs, emeritus hoogleraar Aquatische Oecologie & Milieubiologie, Radboud Universiteit Nijmegen
11:45Uitreiking Drentse floraprijs 2020 door mevrouw Ali Edelenbosch, voorzitter Stichting Het Drentse Landschap
12:00 – 13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD-excursies in 2019 (gemaakt door Willem Braam).
13:15De eik en haar bewoners – Geert de Vries
14:15Korte pauze
14:30Ganzenvoeten en nieuwkomers, die er gekleurd op staanGuus de Vries
14.40Test je florakennisWillem Braam/Joop Verburg
15:15 Sluiting door Joop Verburg

Meer informatie over ‘Mijnwerkers’ – Ben van As: Vlinders Eemland.

Zaterdag 23 februari 2019
‘De Meent’, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Vanaf 09:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10Terugblik op veldseizoen 2018 en vooruitkijken naar 2019Ben Hoentjen
10:30Herstel Stengelloze sleutelbloem: nu volop bloei in 2018! – Sheila Luijten (Science4Nature)
11:00Korte pauze
11:15De stadsflora van de Lage Landen: een eerste inkijk in het komende nieuwe boek over de steden, de soorten, de trends en de betekenis van dit alles – Ton Denters
12:00-13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD excursies in 2018 (gemaakt door Willem Braam).
13:15Tien NOVA-tipsRené Bult
13:25Jeneverbesstruweel: de Noordercipres als ecosysteembouwer – Eddy Weeda
14:00Korte pauze
14:10De nieuwe Vogelatlas voor Nederland: hoe staan de vogels er in Drenthe voor? – Bert Dijkstra (Werkgroep Avifauna Drenthe)
14:40Test je florakennisWillem Braam/Joop Verburg
15:15Sluiting door Joop Verburg

Zaterdag 24 februari 2018
‘De Meent’, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Vanaf 09:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10Terugblik op veldseizoen 2017 en vooruitkijken naar 2018Ben Hoentjen
10:30Flitspresentatie 1: Wintergroene varens in DrentheEdwin de Weerd
10:40Flitspresentatie 2: Ondersoorten van Brede wespenorchisJoop Verburg
10:50Flitspresentatie 3: Speuren naar Wilde narcissenBen Hoentjen
11:00Korte pauze
11:15Geschiedenis lezen aan planten: populaties met wortels in het verledenPiet Bremer, provincie Overijssel
11:45-13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD excursies in 2017 (gemaakt door Willem Braam).
13:15Aanpassingen van hoogveenplantenEddy Weeda
14:00Korte pauze
14:10Een breed geelgerand monster weer opgedoken in Drentse vennenGijs van Dijk
14:40Test je florakennis . . . – Willem Braam/Joop Verburg
15:15Sluiting door Joop Verburg

Zaterdag 25 februari 2017
‘De Meent’, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Vanaf 09:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:1035 Jaar WFD en terugblik op veldseizoen 2016 – Ben Hoentjen
10:30Risico’s van hulp bij lange-afstandsverspreiding: de zaak Parnassia in Drenthe – Gerard Oostermeijer, Instituut voor Biodiversiteit & Ecosysteem Dynamica (IBED), Universiteit van Amsterdam
11:10Is er nog hoop voor het Rozenkransje op de Havelterberg? – Gerard Oostermeijer en Sheila Luijten, IBED/ Science4Nature
11:20Korte pauze
11:30Uitreiking Drentse flora-prijs 2017 ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de WFD
11:45-13:00Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD excursies in 2016 (gemaakt door Willem Braam).
13:00Het Reestdal: natuurherstel wordt zichtbaar – Uko Vegter, Het Drentse Landschap
13:30Op zoek naar de zeldzaamste plantensoort op aarde: de fascinerende wereld van de orchideeën – Christophe Brochard
14:15Korte pauze
14:25Dagvlinders in Drenthe 2007-2015 – Minko van der Veen
14:55Test je florakennis . . . – Willem Braam/Joop Verburg
15:30Sluiting door Joop Verburg

Zaterdag 18 februari 2012
‘De Meent’, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Vanaf 9:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10Drentse tournee van twee botanische landlopers in 1859 – Eddy Weeda
10:45Korte pauze
11:00Kruidenrijke akkers: goed voor vogels, ook voor akkerflora? – Ben Koks
11:30Uitreiking Drentse floraprijs door Ali Edelenbosch, voorzitter Stichting Het Drentse landschap.
12:00-13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD excursies in 2011. Ook is er gelegenheid om je aan te melden voor het Florameetnet Drenthe, het Verspreidingsonderzoek of om van al gereserveerde meetnethokken de formulieren af te halen.
13:15Het Drentse Florameetnet – Edwin Dijkhuis
13:40‘Waarom de Stengelloze sleutelbloem het gaat redden in de Drentsche Aa: samenwerking voor herstel’ – Rogier Kleine (UvA)
14:00Drentse orchideeën in de lift – Hans Dekker
14:30Test je florakennis . . . – Willem Braam/Joop Verburg
15:00Sluiting door Joop Verburg

De WFD-medewerkersdag wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Drenthe, PRA International en de Waterschappen Reest & Wieden en Hunze & Aa’s.

Zaterdag 19 februari 2011
‘De Meent’, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN