Werkgroep Florakartering Drenthe

WFD-bijeenkomst in 2007 (Drentse Floristendag)

Zaterdag 17 februari
Veldstudiecentrum ORVELTE

Vanaf 9:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10Op de bres voor de Jeneverbes: resultaten inventarisatie 2005, nieuwe inzichten en plannen voor 2007 – Meike Bulten/Jan van Ginkel
10:35Uitreiking Drentse flora-prijs (ter ere van het 25-jarig jubileum van de WFD)
11:00Even voorstellen: twee nieuwe gezichten in het WFD-bestuur – Ben Hoentjen
11:10Het WFD-meetnet: tussenbalans na 5 meetjaren – Edwin Dijkhuis
11:40FLORON/WFD-inventarisatieweekend 15-17 juni 2007 – Edwin Dijkhuis
11:50FLORON – Bedreigde Soorten-Project (BSP)/Geelsterren op de Hondsrug – Ben Hoentjen
12:20-13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk; wel zelf boterhammen meenemen!)
In de pauze is er ook gelegenheid om een (of meerdere) meetnethokken te reserveren of om van reeds gereserveerde hokken de lijsten af te halen bij Edwin Dijkhuis.
13:15Stengelloze sleutelbloem in DrentheEddy Weeda (mede namens Annie Vos)
13:45Doldersumerveld: effecten van beheer op flora en (avi)fauna door de jaren heen – Hester Heinemeijer
14:30Een eerste inventarisatie . . .
15:00Sluiting door de dagvoorzitter