Werkgroep Florakartering Drenthe

WFD-bijeenkomst in 2011

Zaterdag 19 februari
‘De Meent’, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Vanaf 9:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10Bestuursmededelingen – Ben Hoentjen
10:15Natuur in Drenthe – Ben Hoentjen
10:20Heidebeheer: vallen en opstaan – Eric van der Bilt
10:50Korte pauze
11:05Enkele bijzondere vondsten van 2010 uitgelicht – Edwin Dijkhuis
11:30Flora van de toekomst?!. Een botanische warmtegolf – Ton Denters
12:00-13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk; wel zelf brood meenemen!)
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD-excursies in 2010. Ook is er gelegenheid om je aan te melden voor het Florameetnet Drenthe, het Verspreidingsonderzoek of om van al gereserveerde meetnethokken de formulieren af te halen.
13:15Planten in diep water – John Bruinsma
14:00Waarom je als Ruigpootuil maar beter niet in Nederland kunt gaan broeden – Pauline Arends
14:30Test je florakennis . . . – Joop Verburg
15:00Sluiting door Joop Verburg