Werkgroep Florakartering Drenthe

WFD-bijeenkomst in 2024

Bekijk de presentaties door op de links te klikken. De foto’s staan op deze pagina.

Klik voor een vergroting

Vanaf 9:30: inloop met koffie en thee.

Programma:

10:00Opening door de dagvoorzitter Joop Verburg
10:15Terugblik veldseizoen 2023; uitkijken naar 2024 – Ben Hoentjen
10:30Het Jubileumboek: komt er nog wat van? – Ben Hoentjen
10:45Begraafplaatsen, kansen voor biodiversiteitJoop Verburg
11:15Korte pauze
11:20Lokale Wilde floramengsels van karakteristieke gebiedseigen flora – Jojanneke Bijkerk
12:00Lunchpauze met doorlopende diapresentatie bijzondere vondsten en excursiefoto’s.
Voor ieder staat een kop soep klaar en koffie/thee naar keuze, wel zelf lunch meebrengen. 
13:15Een Groene maatjes-ervaring – Arie de Vreugd
13:30Verrassingen in de MandelandenWietze Koops, Jos Vink en Jan Klooster
13:50Een kijkje in de wereld van mineerders (micronachtvlinders)Edwin de Weerd 
14:20Korte pauze; pen en papier bij de hand pakken.
14:30Flora-quiz – Willem Braam
15:15Afsluiting – Joop Verburg